Mluvící průčelí

Novověké sgrafitové a malované fasády jako pramen k poznání kulturní historie