Zuzana Vařeková

Email: zuzana.varekova@centrum.cz
Konzultační hodiny: dle domluvy
Specializace:
- Památková péče v praxi
- Plošné průzkumy vesnic a lidových staveb

Studium
2000 – 2004 Gymnázium Česká Třebová
2004 – 2007 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, obor Kulturní dějiny, Bc.
2007 – 2010 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, obor Kulturní dějiny, Mgr.
Diplomová práce: Stavební vývoje vesnice Sedlec u Vysokého Mýta (vedoucí prof. Jiří Škabrada CSc.)
2010 – dosud Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, doktorandské studium
Téma disertační práce: Současné možnosti plošných průzkumů na vesnici (školitel prof. Jiří Škabrada CSc.)

Praxe:
2009 – dosud Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Pardubice, terénní památkář, garant okresu Ústí nad Orlicí, spoluřešitelka úkolů vědy a výzkumu.

Granty:
Spoluřešitelka institucionálního úkolu vědy a výzkumu NPÚ č. 21301, 2009 – 2011, Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebněhistorických a uměleckohistorických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích.
Spoluřešitelka výzkumného cíle NPÚ, 2012-14, Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře.
Spoluřešitelka výzkumného cíle NPÚ, 2015-2017,Výzkum nemovitých památek v ČR. Aplikace nových metodik průzkumu a dokumentace – ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře.

Odborné články (výběr):
Zuzana Vařeková, Mravín u Vysokého Mýta - průzkum vesnických staveb, in: Průzkumy památek II/2013, Praha 2013, s. 67-82. ISSN 1212-1487
Zuzana Vařeková, Sedlec u Vysokého Mýta – průzkum vesnických staveb, in: Průzkumy památek II/2012, Praha 2012, s. 39-52. ISSN 1212-1487
Z. Vařeková, J. Švec, Charakter zástavby na vesnici v 19. století na příkladu Hrušové u Vysokého Mýta, in: Průzkumy památek, II/2014, Praha 2014, s. 162-180. ISSN 1212-1487
Z. Vařeková, R. Urbánek, Křížení v dymné kuchyni, In: Vesnické technické stavby V., Vysoké Mýto, 2014, s. 52-57.

Vařeková, Švec, Lidová architektura Pardubického kraje, heslo: Králicko, Podorlicko, Pardubice 2015.

Vařeková, Škabrada, Lenoch, Skryté pasy – pročpak asi?, in: Dějiny staveb 2015, Plzeň.

Aktivní účast na konferencích (výběr):
2010, 2011, 2013, 2015, 2016 Mezinárodní konference Dějiny staveb
9-11.9.2015 Celostátní konference Lidová architektura, Švec, Vařeková, Plošné chráněná území v Pardubickém kraji
Seminář Historické krovy 5-9.9.2016, Suchá u Litomyšle (spolupořádání odborného semináře, příprava odborného programu a organizační zajištění průběhu akce)
Přednášky pro veřejnost o památkové péči a vesnických stavbách.


Výuka na UHV:
LIDA (LIDAM) Lidová architektura – terénní inventarizace (od LS 2014/2015)