Zdeněk Homola

Mgr. Zdeněk Homola

Kancelář: 10 026

Email: zhomolak@centrum.cz

Konzultační hodiny: úterý 12 - 15 hod.

Specializace:

Třetí odboj
Bezpečnostní složky komunistického státu
Dějiny Československa po roce 1945

Vzdělání:

2011 – dosud: Interní doktorské studium
Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd
Disertační práce: „Způsob fungování komunistických bezpečnostních složek na
příkladu Krajského velitelství StB Uherské Hradiště (Zlín) v letech 1948 - 1956“

2009 – 2011: Magisterské studium oboru Kulturní dějiny
Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd
Modul: Soudobé dějiny
Diplomová práce: „BOZ 38. Případ třetího odboje na jižní Moravě?“

2003– 2009: Bakalářské studium oboru Kulturní dějiny
1. 10. 2007 – 1. 9. 2009 studium přerušeno
Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, Katedra historických věd

2006 – 2009: Bakalářské studium oboru Sociální antropologie
Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, Katedra sociální antropologie

1999 – 2003: Střední odborná škola, Klobouky u Brna

Zahraniční pobyt:

1. – 30. června 2012, Karl-Franzens Universität, Graz, Rakousko
(stipendium Rakouské akademické agentury ÖAD)

Publikační činnost:

HOMOLA, Zdeněk: BOZ 38. Případ třetího odboje na jižní Moravě? In: Vysokoškoláci o totalitě, Praha 2012.

Účast na konferencích:

HOMOLA, Zdeněk: BOZ 38. Případ třetího odboje na jižní Moravě? Účast na soutěžní konferenci Vysokoškoláci o totalitě (ÚSTR, 20. říjen 2011), 2. místo.

Praxe:

2012: Archiv bezpečnostních složek
(Oddělení Třetího odboje)

2011: Ústav pro studium totalitních režimů
(Oddělení zkoumání doby nesvobody, externí spolupracovník)

2004: Východočeské muzeum v Pardubicích
(praxe v rámci bakalářského studia)