Zbyněk Vydra

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 031           

Telefon: + 420 466 036 447  

E-mail: zbynek.vydra@upce.cz 

Konzultační a úřední hodiny: 

úterý 10.00 - 12.00

 

 

Narozen: 4. 1. 1978 v Pardubicích

Studia a praxe:

1996-2001: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy. Obor: historie. Specializace: východoevropské a novověké dějiny

2001-2004: interní doktorand Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Ph. D. 2005)

od 2004 asistent KHV FHS UPa, od 2005 odborný asistent KHV (od 2010 ÚHV) FF UPa

Specializace:

Dějiny Evropy 19. a 20. století se zaměřením na dějiny Ruska.
Antisemitismus v Evropě v 19. a 20. století.

Výuka na ÚHV: 

19STS: Dějiny 19. století (seminář, ZS) společně s dr. Vladanem Hanulíkem

20STS: Dějiny 20. století (seminář, LS)

DMSV: Diplomacie mezi světovými válkami (přednáška, ZS)

DRUS: Dějiny Ruska, 1953-2018 (přednáška, LS)

ROMA: Romanovci. Kulturní dějiny carské rodiny (přednáška, LS)

RURE: Ruská revoluce (přednáška, ZS)

SOUD: Úvod do soudobých dějin (přednáška + seminář, ZS).

SPOL1, SPOL2: Světová politika I, Světová politika II (přednáška, ZS + LS)

Erasmus Courses:

Modern history of Russia

History of the Czech Lands II (společně s dr. Vladanem Hanulíkem)

Zahraniční studijní a přednáškové pobyty:

31.5. - 1. 12. 2018 výzkumný pobyt na Aleksanteri Institute. Finnish Centre for Russian and Eurasian Studies (University of Helsinki).

přednáškové pobyty v rámci programu LLP ERASMUS: Technische Universität Chemnitz (2005, 2010), Prešovská univerzita (2010), Michel Montaigne Université Bordeaux (2011), Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznaň (2013), University of Maribor (2017), University of Belgrade (2018), Uniwersytet Wroclawski (2019).

září 2003 – prosinec 2003: studijní pobyt na Renvall Institute for Area and Cultural Studies, University of Helsinki (stipendium CIMO)

prosinec 2002 – leden 2003: studijní pobyt na Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien (stipendium AKTION)

Vědecká činnost

Granty:

2020-2022: hlavní řešitel grantu GAČR č. 20-09721S "Ruská radikální pravice v emigraci, 1918-1945".

2016-2018: spoluřešitel grantu GAČR č. 410/01/0249 "Židovský bojkot nacistického Německa (1933-1941)".

2007-2009: hlavní řešitel grantu GAČR č. 409/07/P028 "Radikální pravice v Rusku, 1900-1917".

2006: Interní grant UPa "Prameny k dějinám radikální pravice v carském Rusku v českých knihovnách a archivech".

2005: Interní grant UPa "Antisemitismus ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století".
 

Publikační činnost (výběr od roku 2005):

Monografie

Židovský bojkot nacistického Německa 1933-1941, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 448. s. ISBN 978-80-7560-337-1. Spoluautorství Tomáš Jiránek, Blanka Zubáková.


 

Dějiny Ruska, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 504 s. ISBN 978-80-7422-324-2. Spoluautorství Kateřina Hloušková, Jitka Komendová, Michal Řoutil a Michal Téra.

Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 552 s. ISBN 978-80-87378-08-3.

Židovská otázka v carském Rusku,1881-1906. Vláda, Židé a antisemitismus, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 286 s. ISBN 80-7194-801-2.

(ed.), Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7194-948-0.

Odborné studie, kapitoly v monografiích (od roku 2005)

Šlechtická usaďba v Rusku 20. století jako příklad kontinuity a diskontinuity, Slovanský přehled/Slovanské historické studie 3 (2020), s. 433-463. ISSN 0037-6922.

Воспитание и повседневная жизнь в аристократической семье эпохи Александра II: граф Алексей Александрович Бобринский и его дневник, in: Александр II (1818-2018). Два века в памяти России, Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет и. А. И. Герцена, 2019. S. 115-129. ISBN 978-5-8064-2824-1.

Kulturní dějiny šlechty v pozdní éře carského Ruska - opomíjené téma historiografie?, Slovanský přehled/Slovanské historické studie, 3 (2018), s. 773-801. ISSN 0037-6922.

Nekonečný příběh? Ruská revoluce podle současné anglosaské historiografie, Slovanský přehled/Slovanské historické studie, 3 (2018), s. 657-676. ISSN 0037-6922.

British Jewry and the Attempted Boycott of Nazi Germany, 1933-1939, Theatrum historiae 21, 2017, s. 195-219. ISSN 1802-2502.

Ruská šlechta v revolučním roce 1917, Annales Historici Presovienses 17, 2017, č. 2, s. 24-41. ISSN 1336-7528.

Pravoslaví jako součást veřejné prezentace romanovské monarchie za Mikuláše II., Studia Historica Brunensia 63, 2016, č. 1, s. 71-88. ISSN 1803-7429.

People of the Past and Present. Magazine Stolitsa i usaďba, the Russian Nobility and Its Self-Representation in the Final Years of the Tsarist Regime, Theatrum Historiae 17 (2015), s. 253-279. ISSN 1802-2502.

Únorová revoluce v Petrohradě v deníku hraběte Alexeje Bobrinského, Slovanský přehled 2015, č. 2, s. 387-414. ISSN 0037-6922.

Rusko v nové éře (1991-2014), in: Rusko a Evropa 2013. K 100. výročí vydání Masarykovy knihy Rusko a Evropa, Václav Veber - Pavlína Štorková (eds.), Pardubice 2015, s. 51-71.

Carevič na cestě Evropou. Alexandr Nikolajevič a jeho korespondence s Mikulášem I. v letech 1838-1839, Theatrum historiae 12, 2013, s. 69-92. ISSN 1802-2502.

Lenin a krajní pravice v Rusku, in: Jiří Hanuš - Radomír Vlček (eds.), Lenin. Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin, Brno 2013, s. 85-105. ISBN 978-80-7325-310-3.

Kdo žije šťastně ve Stalinově Rusku? Propaganda a realita ve 30. letech, in: Miroslav Kouba, Dagmar Magincová, Ivo Říha (edd.), Kontexty propagandy, Pardubice 2012, s. 166-180. ISBN 978-80-7395-515-1.

Židé v předrevolučním Rusku a anglosaská historiografie: stará a nová paradigmata? Slovanský přehled 97, 2011, č. 5 (Slovanské historické studie 36), s. 603-624. ISSN 0037-6922.

V zajetí temných sil. Nikolaj Markov, antisemitismus a ruská radikální pravice, in: Slovanský přehled 96, 2010, č. 3-4, s. 457-472. ISSN 0037-6922.

Počátky letectví v carském Rusku před 1. světovou válkou, in: Století letectví v zemích Koruny české, Praha: Národní technické muzeum, 2010. S. 65-76. ISBN 978-80-7037-196-1.

Na stráži samoděržaví. Vladimir Andrejevič Gringmut a Ruská monarchistická strana, 1905-1907, Theatrum historiae 5, 2009, s.113-141. ISSN 1802-2502.

Jiná Evropa? Carské Rusko očima The Cambridge History of Russia. Slovansk historické studie 33 (2008), s. 189-209.

Richard Pipes a interpretace ruské revoluce. Příklad pojetí americké historiografie, in: Jiří Hanuš - Radomír Vlček (eds.), Interpretace ruské revoluce 1917, Brno: CDK, 2008. S. 88-101. ISBN 978-80-7325-150-5.

"Není Rusko bez cara". Romanovské jubileum v roce 1913, Theatrum historiae 2 (2007), s. 305-334. ISSN 1802-2502.

Z deníku rozzlobeného muže. Lev Tichomirov a první ruská revoluce, Slovanské historické studie 32, 2007, s. 237-250. ISSN 0081-007X.

Krvavé obvinění a moderní společnost. Tradiční protižidovský stereotyp na konci 19. století, in: Zbyněk Vydra (ed.), Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století, Pardubice 2007, s. 51-72. ISBN 978-80-7194-948-0.

Žena v předrevolučním Rusku očima anglosaské historiografie, in: Tzv. dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Kateřina Čadková - Milena Lenderová - Jana Stráníková (eds.), Pardubice: Univerzita Pardubice 2006, s. 179-196.

Bejlisova aféra. Antisemitismus a ruský politický život v letech 1911-1913, Theatrum historiae 1, Pardubice 2006, s. 203-231. ISBN 80-7194-857-8.

Ivan Aksakov a židovská otázka v carském Rusku. Několik poznámek ke vztahu slavjanofilství a antisemitismu, in: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska. Tradice a alternativy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2005. S. 159-188.