Zbyněk Vydra

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 031           

Telefon: + 420 466 036 447  

E-mail: zbynek.vydra@upce.cz 

Konzultační a úřední hodiny: 

úterý 10.00 - 12.00

 

 

Narozen: 4. 1. 1978 v Pardubicích

Studia a praxe:

1996-2001: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy. Obor: historie. Specializace: východoevropské a novověké dějiny

2001-2004: interní doktorand Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Ph. D. 2005)

od 2004 asistent KHV FHS UPa, od 2005 odborný asistent KHV (od 2010 ÚHV) FF UPa

Specializace:

Dějiny Evropy 19. a 20. století se zaměřením na dějiny Ruska.
Antisemitismus v Evropě v 19. a 20. století.

Výuka na ÚHV: 

19STS: Dějiny 19. století (seminář, ZS) společně s dr. Vladanem Hanulíkem

20STS: Dějiny 20. století (seminář, LS)

DMSV: Diplomacie mezi světovými válkami (přednáška, ZS)

ROMA: Romanovci. Kulturní dějiny carské rodiny (přednáška, LS)

SOUD: Úvod do soudobých dějin (přednáška + seminář, ZS).

SPOL1, SPOL2: Světová politika I, Světová politika II (přednáška, ZS + LS)

Erasmus Courses:

Modern history of Russia

History of the Czech Lands II (společně s dr. Vladanem Hanulíkem)

Zahraniční studijní a přednáškové pobyty:

31.5. - 1. 12. 2018 výzkumný pobyt na Aleksanteri Institute. Finnish Centre for Russian and Eurasian Studies (University of Helsinki).

přednáškové pobyty v rámci programu LLP ERASMUS: Technische Universität Chemnitz (2005, 2010), Prešovská univerzita (2010), Michel Montaigne Université Bordeaux (2011), Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznaň (2013), University of Maribor (2017), University of Belgrade (2018), Uniwersytet Wroclawski (2019).

září 2003 – prosinec 2003: studijní pobyt na Renvall Institute for Area and Cultural Studies, University of Helsinki (stipendium CIMO)

prosinec 2002 – leden 2003: studijní pobyt na Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien (stipendium AKTION)

Vědecká činnost

Granty:

2020-2022: hlavní řešitel grantu GAČR "Ruská radikální pravice v emigraci, 1918-1945".

2016-2018: spoluřešitel grantu GAČR č. 410/01/0249: Židovský bojkot nacistického Německa (1933-1941)

2007-2009: hlavní řešitel grantu GAČR č. 409/07/P028: Radikální pravice v Rusku, 1900-1917

2006: Interní grant UPa "Prameny k dějinám radikální pravice v carském Rusku v českých knihovnách a archivech"

2005: Interní grant UPa "Antisemitismus ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století"
 

Publikační činnost (výběr od roku 2005):

Monografie

Dějiny Ruska, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 504 s. ISBN 978-80-7422-324-2. Spoluautorství Kateřina Hloušková, Jitka Komendová, Michal Řoutil a Michal Téra.

Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 552 s. ISBN 978-80-87378-08-3.

Židovská otázka v carském Rusku,1881-1906. Vláda, Židé a antisemitismus, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 286 s. ISBN 80-7194-801-2.

(ed.), Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7194-948-0.

Odborné studie, kapitoly v monografiích

Vospitanije i povsednevnaja žizň v aristokratičeskoj semje epochi Aleksandra II: graf Alexej Alexandrovič Bobrinskij i jego dnevnik, in: Aleksandr II i jego vremja: k 200-letiju so dnja rožděnija. Sankt-Petěrburg: Rossijskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet im. A. I. Gercena, 2019. S. 115-129. ISBN 978-5-8064-2824-1.  

Kulturní dějiny šlechty v pozdní éře carského Ruska - opomíjené téma historiografie?, Slovanský přehled/Slovanské historické studie, 3 (2018), s. 773-801. ISSN 0037-6922.

Nekonečný příběh? Ruská revoluce podle současné anglosaské historiografie, Slovanský přehled/Slovanské historické studie, 3 (2018), s. 657-676. ISSN 0037-6922.

British Jewry and the Attempted Boycott of Nazi Germany, 1933-1939, Theatrum historiae 21 (2017), s. 195-219. ISSN 1802-2502.

Ruská šlechta v revolučním roce 1917, Annales Historici Presovienses 17/2 (2017), s. 24-41. ISSN 1336-7528.

Pravoslaví jako součást veřejné prezentace romanovské monarchie za Mikuláše II., in: Studia historica Brunensia, 2016, roč. 63, č. 1, s. 71-88. ISSN 1803-7429 (print), ISSN 2236-4513 (online).

People of the Past and Present. Magazine Stolitsa i Usad'ba, the Russian Nobility and its Self-Presentation in the Final Years of theTsarist Regime, in: Theatrum historiae, 17, 2015, s. 253-280. ISSN 1802-2502.

Únorová revoluce v Petrohradě v deníku hraběte Alexeje Bobrinského, in: Slovanský přehled 2 (2015), s. 387-414. ISSN 0037-6922.

Rusko v nové éře (1991-2014), in: Václav Veber - Pavlína Štorková (edd.), Rusko a Evropa 2013. K 100. výročí vydání Masarykovy knihy Rusko a Evropa, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015, s. 51-71.

Carevič na cestě Evropou. Alexandr Nikolajevič a jeho korespondence s Mikulášem I. v letech 1838-1839, in:  Theatrum historiae, 12, 2013, s. 69-92. ISSN 1802-2502.

Lenin a krajní pravice v Rusku, in: Jiří Hanuš, Radomír Vlček a kol., Lenin. Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin, Brno: CDK, 2013, s. 85-105. ISBN 978-80-7325-310-3.

Kdo žije štaštně v Stalinově Rusku? Propaganda a realita ve 30. letech, in: Miroslav Kouba - Dagmar Magincová - Ivo Říha (edd.), Kontexty progagandy, Pardubice: Univerzita Pardubice 2012, s. 166-180. ISBN 978-80-7395-515-1.

Źidé v předrevolučním Rusku a anglo-saská historiografie: stará a nová paradigmata?, in: Slovanský přehled 96, 2011, č. 5 (Slovanské historické studie 36), s. 603-624. ISSN 0037-6922.

V zajetí tajemných sil. Nikolaj Markov, antisemitismus a ruská radikální pravice, in: Slovanský přehled 96, 2010, č. 4, s. 457-472. ISSN 0037-6922.

Počátky letectvi v carském Rusku před 1. světovou válkou, in: Století letectví v zemích Koruny české, Praha: Národní technické muzeum, 2010. S. 65-76. ISBN 978-80-7037-196-1.

Na stráži samoděržaví. Vladimir Andrejevič Gringmut a Ruská monarchistická strana, 1905-1907, Theatrum historiae 5, 2009, s. 113-141. ISSN 1802-2502.

Jiná Evropa? Carské Rusko očima The Cambridge History of Russia, in: Slovanské historické studie, 33 (2008), s. 189-209.

Richard Pipes a interpretace ruské revoluce. Příklad pojetí americké historiografie, in: Jiří Hanuš - Radomír Vlček (edd.), Interpretace ruské revoluce 1917, Brno: CDK, 2008. S. 88-101. ISBN 978-80-7325-150-5.

"Není Rusko bez cara". Romanovské jubileum v roce 1913, Theatrum historiae 2, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. S. 305-334. ISSN 1802-2502.

Z deníku rozzlobeného muže. Lev Tichomirov a první ruská revoluce, in: Slovanské historické studie 32 (2007), s. 237-250. ISSN 0031-007X.

Krvavé obvinění a moderní společnost. Tradiční protižidovský stereotyp na konci 19. století, in: Zbyněk Vydra (ed.), Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. S. 51-72. ISBN 978-80-7194-948-0.

Žena v předrevolučním Rusku očima anglosaské historiografie, in: Kateřina Čadková - Milena Lenderová - Jana Stráníková (edd.), Tzv. dějiny ženy aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. S. 179-196.

Bejlisova aféra. Antisemitismus a ruský politický život v letech 1911-1913, in: Theatrum historiae 1, Pardubice: Univerzita Pardubice 2006. S. 203-231. ISBN 80-7194-857-8.

Ivan Aksakov a židovská otázka v carském Rusku. Několik poznámek ke vztahu slavjanofilství a antisemitismu, in: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska. Tradice a alternativy, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2005. S. 159-188.