Zbyněk Vydra

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 031           

Telefon: + 420 466 036 447  

E-mail: zbynek.vydra@upce.cz 

Konzultační a úřední hodiny: 

v ZS 2019-20 po dohodě e-mailem

 

 

Narozen: 4. 1. 1978 v Pardubicích

Studia a praxe:

1996-2001: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy. Obor: historie. Specializace: východoevropské a novověké dějiny

2001-2004: interní doktorand Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Ph. D. 2005)

od 2004 asistent KHV FHS UPa, od 2005 odborný asistent KHV (od 2010 ÚHV) FF UPa

Specializace:

Dějiny Evropy 19. a 20. století se zaměřením na dějiny Ruska.
Antisemitismus v Evropě v 19. a 20. století.

Výuka na ÚHV: 

19STS: Dějiny 19. století (seminář, ZS) společně s dr. Vladanem Hanulíkem

20STS: Dějiny 20. století (seminář, LS)

DMSV: Diplomacie mezi světovými válkami (přednáška, ZS)

ROMA: Romanovci. Kulturní dějiny carské rodiny (přednáška, LS)

SOUD: Úvod do soudobých dějin (přednáška + seminář, ZS).

SPOL1, SPOL2: Světová politika I, Světová politika II (přednáška, ZS + LS)

Erasmus Courses:

Modern history of Russia

Zahraniční studijní a přednáškové pobyty:

31.5. - 1. 12. 2018 výzkumný pobyt na Aleksanteri Institute. Finnish Centre for Russian and Eurasian Studies (University of Helsinki).

přednáškové pobyty v rámci programu LLP ERASMUS: Technische Universität Chemnitz (2005, 2010), Prešovská univerzita (2010), Michel Montaigne Université Bordeaux (2011), Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznaň (2013), University of Maribor (2017), University of Belgrade (2018).

září 2003 – prosinec 2003: studijní pobyt na Renvall Institute for Area and Cultural Studies, University of Helsinki (stipendium CIMO)

prosinec 2002 – leden 2003: studijní pobyt na Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien (stipendium AKTION)

Vědecká činnost

Granty:

2016-2018: spoluřešitel grantu GAČR č. 410/01/0249: Židovský bojkot nacistického Německa (1933-1941)

2007-2009: hlavní řešitel grantu GAČR č. 409/07/P028: Radikální pravice v Rusku, 1900-1917

2006: Interní grant UPa "Prameny k dějinám radikální pravice v carském Rusku v českých knihovnách a archivech"

2005: Interní grant UPa "Antisemitismus ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století"
 

Publikační činnost (výběr od roku 2005):

Monografie

Dějiny Ruska, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 504 s. ISBN 978-80-7422-324-2. Spoluautorství Kateřina Hloušková, Jitka Komendová, Michal Řoutil a Michal Téra.

Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 552 s. ISBN 978-80-87378-08-3.

Židovská otázka v carském Rusku,1881-1906. Vláda, Židé a antisemitismus, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 286 s. ISBN 80-7194-801-2.

(ed.), Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7194-948-0.

Odborné studie, kapitoly v monografiích

Kulturní dějiny šlechty v pozdní éře carského Ruska - opomíjené téma historiografie?, Slovanský přehled/Slovanské historické studie, 3 (2018), s. 773-801. ISSN 0037-6922.

Nekonečný příběh? Ruská revoluce podle současné anglosaské historiografie, Slovanský přehled/Slovanské historické studie, 3 (2018), s. 657-676. ISSN 0037-6922.

British Jewry and the Attempted Boycott of Nazi Germany, 1933-1939, Theatrum historiae 21 (2017), s. 195-219. ISSN 1802-2502.

Ruská šlechta v revolučním roce 1917, Annales Historici Presovienses 17/2 (2017), s. 24-41. ISSN 1336-7528.

Pravoslaví jako součást veřejné prezentace romanovské monarchie za Mikuláše II., in: Studia historica Brunensia, 2016, roč. 63, č. 1, s. 71-88. ISSN 1803-7429 (print), ISSN 2236-4513 (online).

People of the Past and Present. Magazine Stolitsa i Usad'ba, the Russian Nobility and its Self-Presentation in the Final Years of theTsarist Regime, in: Theatrum historiae, 17, 2015, s. 253-280. ISSN 1802-2502.

Únorová revoluce v Petrohradě v deníku hraběte Alexeje Bobrinského, in: Slovanský přehled 2 (2015), s. 387-414. ISSN 0037-6922.

Rusko v nové éře (1991-2014), in: Václav Veber - Pavlína Štorková (edd.), Rusko a Evropa 2013. K 100. výročí vydání Masarykovy knihy Rusko a Evropa, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015, s. 51-71.

Carevič na cestě Evropou. Alexandr Nikolajevič a jeho korespondence s Mikulášem I. v letech 1838-1839, in:  Theatrum historiae, 12, 2013, s. 69-92. ISSN 1802-2502.

Lenin a krajní pravice v Rusku, in: Jiří Hanuš, Radomír Vlček a kol., Lenin. Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin, Brno: CDK, 2013, s. 85-105. ISBN 978-80-7325-310-3.

Kdo žije štaštně v Stalinově Rusku? Propaganda a realita ve 30. letech, in: Miroslav Kouba - Dagmar Magincová - Ivo Říha (edd.), Kontexty progagandy, Pardubice: Univerzita Pardubice 2012, s. 166-180. ISBN 978-80-7395-515-1.

Źidé v předrevolučním Rusku a anglo-saská historiografie: stará a nová paradigmata?, in: Slovanský přehled 96, 2011, č. 5 (Slovanské historické studie 36), s. 603-624. ISSN 0037-6922.

V zajetí tajemných sil. Nikolaj Markov, antisemitismus a ruská radikální pravice, in: Slovanský přehled 96, 2010, č. 4, s. 457-472. ISSN 0037-6922.

Počátky letectvi v carském Rusku před 1. světovou válkou, in: Století letectví v zemích Koruny české, Praha: Národní technické muzeum, 2010. S. 65-76. ISBN 978-80-7037-196-1.

Na stráži samoděržaví. Vladimir Andrejevič Gringmut a Ruská monarchistická strana, 1905-1907, Theatrum historiae 5, 2009, s. 113-141. ISSN 1802-2502.

Jiná Evropa? Carské Rusko očima The Cambridge History of Russia, in: Slovanské historické studie, 33 (2008), s. 189-209.

Richard Pipes a interpretace ruské revoluce. Příklad pojetí americké historiografie, in: Jiří Hanuš - Radomír Vlček (edd.), Interpretace ruské revoluce 1917, Brno: CDK, 2008. S. 88-101. ISBN 978-80-7325-150-5.

"Není Rusko bez cara". Romanovské jubileum v roce 1913, Theatrum historiae 2, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. S. 305-334. ISSN 1802-2502.

Z deníku rozzlobeného muže. Lev Tichomirov a první ruská revoluce, in: Slovanské historické studie 32 (2007), s. 237-250. ISSN 0031-007X.

Krvavé obvinění a moderní společnost. Tradiční protižidovský stereotyp na konci 19. století, in: Zbyněk Vydra (ed.), Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. S. 51-72. ISBN 978-80-7194-948-0.

Žena v předrevolučním Rusku očima anglosaské historiografie, in: Kateřina Čadková - Milena Lenderová - Jana Stráníková (edd.), Tzv. dějiny ženy aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. S. 179-196.

Bejlisova aféra. Antisemitismus a ruský politický život v letech 1911-1913, in: Theatrum historiae 1, Pardubice: Univerzita Pardubice 2006. S. 203-231. ISBN 80-7194-857-8.

Ivan Aksakov a židovská otázka v carském Rusku. Několik poznámek ke vztahu slavjanofilství a antisemitismu, in: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska. Tradice a alternativy, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2005. S. 159-188.