Vladan Hanulík

Mgr. Vladan Hanulík, Ph. D.

 Kancelář: EA 10038

Telefon: +420 466 036 210

E-mail: vladan.hanulik@upce.cz

Konzultační hodiny: středa 12:00-13:00

 

 

 

 

Specializace:

Historie lázeňství, sociální dějiny medicíny, dějiny aristokracie v 19. století.

 

Studia a praxe:

1998-2003 - studium historie, Katedra historie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

2003-2004 - bakalářské studium kulturních dějin, modul muzeologický, Katedra historických věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice

2004-2006 - navazující magisterské studium kulturních dějin, modul gender history, Katedra historických věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice

2006-2013 doktorandské studium, Katedra historických věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice, Pardubice

 

Studijní pobyty v zahraničí:

2003 - stipendijní pobyt na Univerzitě Marie Curie Skłodowské, zaměřen na dějiny polské šlechty v 19. století

2007 - stipendium programu Aktion, výzkum archivních fondů a literatury vztahující se k dějinám lázeňství a akristokracie ve Vídni.

2008- stipendijní pobyt na Katolické univerzitě v Leuvenu, Belgie.

 

Vědecká činnost

Granty:

2004 - Spolupráce na grantu GAČR "Transformace společesnkých elit v českých zemích v procesu modernizace. Šlechta v českých zemích 1749-1948."

2007 - 2008 Spolupráce na grantu GAČR "Dějiny ženy v českých zemích od středověku do roku 1945."

2007 - Spoluřešitel interního grantu FF Univerzity Pardubice Konflikt jako forma sociální interakce v dějinách.

2008 - Spoluřešitel interního grantu FF Univerzity Pardubice Maskulinita a role mužů v dějinách.

2009 - 2012 - Účast na realizaci grantového projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/07.0188 „Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice“

2009 - Spoluřešitel grantového projektu financovaného z Programu rozvojových aktivit FF UPa „Genderové stereotypy v prostředí aristokracie českých zemí v 19.-20. století“

2009 -  Spoluřešitel grantového projektu FRVŠ 2009/560 Inovace magisterského programu Historie, obor Kulturní dějiny

 2011 - Spoluřešitel grantového projektu GAČR Století těla. Dějiny těla v "dlouhém" 19. století.

 

Publikační činnost (výběr):

Hanulík, V. Tělo prožívané: laická recepce odborných lékařských poznatků. In Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století. 1. vyd. Praha: NLN, s.r.o. - Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 24 s. ISBN 978-80-7422-313-6.


Hanulík, V. Tělo léčené: nekonvenční léčebné praktiky. In Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století. 1. vyd. Praha: NLN, s.r.o. - Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 73 s. ISBN 978-80-7422-313-6.


Lenderová, M. - Tinková, D. - Hanulík, V. Úvod. In Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století. 1. vyd. Praha: NLN, s.r.o. - Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 27 s. ISBN 978-80-7422-313-6.


Hanulík, V. Tělo muže. In Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století. 1. vyd. Praha: NLN, s.r.o. - Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 27 s. ISBN 978-80-7422-313-6.


Lenderová, M. - Tinková, D. - Hanulík, V. Tělo mezi medicínou a disciplinou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století.. 1. vyd. Praha: NLN, s.r.o. - Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 644 s. ISBN 978-80-7422-313-6.


Lenderová, M. - Hanulík, V. Několik slov úvodem. In Dějiny těla. Prameny, koncepty, historiografie.. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 25 s. ISBN 978-80-7465-068-0.

Hanulík , V. Dějiny těla z pohledu Patientengeschichte. In Dějiny těla. Prameny, koncepty, historiografie.. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 50 s. ISBN 978-80-7465-068-0.

Lenderová, M. - Hanulík, V. - Tinková, D. Dějiny těla. Prameny, koncepty, historiografie.. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 261 s. ISBN 978-80-7465-068-0.

Hanulík, V. Intertextuální narativ? Vnímání vodoléčebné terapie pacienty Vincenze Priessnitze. Theatrum historiae, 2012, vol. 2012, no. 11, s. 201 - 223. ISSN: 1802-2502.

Pohlavní choroby jako téma korespondence v 19. století.  In: Taťána Petrasová - Pavla Machalíková (ed.), Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Praha 2010. s. 100-108.

Spoluautor kapitoly: Proměny genderové identity: "teoretická" reflexe feminity od středověku do 20. století. Milena Lenderová - Božena Kopičková - Jana Burešová - Eduard Maur (ed.), Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha 2009. s. 20-67.

Návštěvnost lázní v českých zemích mezi lety 1750-1850, In: Daniela Tinková – Jaroslav Lorman (ed.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář Českého a Moravského osvícenství, Praha 2009, s. 118-147.

Proměna lázní Gräfenberg v 2. polovině 19. století. In: Dagmar Blümlová - Petr Kubát a kol. (ed.), Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice 2009. s. 290-300.

Hanulík, V.: Apoštol i šarlatán. Zakladatel hydropatie Vincenz Priessnitz. In: ĎaS. Č. 8. 2007. s. 37-39.

Hanulík V., Duel a duelanti v českých lázních. Pardubice 2007. In: K. Čadková – Z. Čevelová – V. Hanulík – J. Stráníková (edd.), Konfliktní situace v dějinách, Sborník z doktorandské konference. Pardubice 2007.

Lenderová, M. - Černá, S. - Hanulík, V. - Hudáková, A. - Jelínková, L. - Šandová, M. (edd.): Deníky Františky Honlové z České Třebové. Prameny k dějinám Pardubického kraje. Fontes historiae Pagi Pardubicensis. Sv. 2. Pardubice 2005.