Viktor Pohanka

mail: viktor.pohanka@soapraha.cz

konzultace: dle domluvy

 

zaměstnání: od 2012 Státní okresní archiv Kutná Hora – Archivář (správce historických fondů týkajících se královské mincovny a montánních pramenů)


Vzdělání:
Mgr. 2009-2011 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (Diplomová práce: Jindřich Lefl z Lažan. Cesta Husova ochránce do služeb Zikmunda Lucemburského)
Bc. 2005-2009 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (Bakalářská diplomová práce: Proměny zeměpanské domény v prostoru středověkých Kylešovic)