Tomáš Richter

Mgr. Tomáš Richter

 Kancelář: EA 10 028

Telefon: +420 466 036 793 

Email: tom.richter@email.cz

Konzultační hodiny: Úterý 9 - 15 hodin

 

Specializace:

- Dějiny Protektorátu Čechy a Morava

- Druhý odboj

 

Studium:

2001- 2005 Gymnázium Rumburk

2005- 2008 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, obor Kulturní dějiny, bakalářské studium, bakalářská práce: Rumburská vzpoura a ohlas na ni v české historiografii a kultuře. Pardubice:Univerzita Pardubice, 2008

2008- 2010 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, navazující magisterské studium oboru Kulturní dějiny, specializační modul Soudobé dějiny, diplomová práce: Činnost Obrany národa ve východních Čechách v době nacistické okupace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010

2008-2011 Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, doplňující pedagogické studium, závěrečná práce na téma: Výuka nejnovějších dějin na SŠ v ČR. Současnost a představy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010
 

2010- dosud Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, doktorské studium, obor Historie, předběžný název tématu disertační práce: Ilegální odbojová organizace Obrana národa.
 
 

Publikační činnost:

RICHTER, Tomáš. Odbojová organizace Obrana národa ve východních Čechách v letech 1939–1940. In Východočeský sborník historický 19, 2011, s. 221-238. ISBN 80-86046-40-0
 

Praxe:

03/2007 – Okresní muzeum Děčín, pobočka ve Varnsdorfu