Tomáš Retka

Mgr. Tomáš Retka

 Kancelář: EA 10 031

Telefon:

Email: retkatomas@seznam.cz

Konzultační hodiny: dle dohody
 

 

Specializace:

Historie a antropologie Střední Asie, Teorie konstruování skupinových identit, Islám, Nacionalismus

 
 

Předpokládaný název disertační práce:
Konstruování identit tádžických Pamírců v kontextu historického vývoje regionu, školitel Mg.A. Tomáš Petráň, Ph.D.  

 

Publikační činnost:

BAHENSKÝ, F. a kol. Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR (kolektivní monografie). Praha: Etnologický ústav, ISBN 978-80-87 112-39-7. 


KOKAISL, P., PARGAČ, Jan a kol. Lidé z hor a lidé z pouští: Tádžikistán a Turkmenistán : Střípky kulturních proměn Střední Asie. 1. vyd. Praha : Filozofickáfakulta Univerzity Karlovy, 2007, ISBN 978-80-7308-167-6. kapitola 3.3.2, s. 218 – 227.


KOKAISL, P., PARGAČ, J., a kol. Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán, Praha: Univerzita Karlova v Praze 2006, ISBN 80-7308-119-9. kapitoly 5.3.1 – 5.3.5, s. 151 – 171. 


RETKA, T. Kyrgyzská etnická identita v kontextu mezietnických interakcí. In: LENK, Lukáš, SVOBODA, Michal. Veselé tropy. Praha: Antropoweb Produkty Dokořán, 2006. ISBN978-80-86569-88-8. s. 129 – 142.


RETKA, T. Zpráva z výzkumu: Střední Asie 2005 – 2006.. In: SKALNÍK, P.; ŠAVELKOVÁ, L. (eds.) Okno do antropologie – Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Pardubice: Univerzita Pardubice 2008, ISBN 978-80-7395-042-2. s. 295 – 304. 


RETKA, T.; KONÁŠOVÁ, Z. Příbuzenství tádžických Pamírců „včera a dnes“. In. AntropoWEBZIN. 2–3/2009, ISSN 1801-8807. s. 25 – 34. 


RETKA, T. Identita(y) obyvatel tádžického Pamíru In: AntropoWEBZIN. 3/2010, ISSN 1801-8807. s. 253 – 261. dostupné: http://antropologie.zcu.cz/media/document/antropowebzin_3_2010.pdf


RETKA, T. Způsoby interpretace společného historického původu tádžických Pamírců. In:AntropoWEBZIN. 1/2012, ISSN 1801-8807. s. 9 – 15.


Dostupné:http://antropologie.zcu.cz/zpusoby-interpretace-spolecneho-historickeho-puvodu-tadzickych-pamircu