Theatrum historiae

 

                                       Theatrum historiae

                                       ISSN 1802-2502 (Print)

                                       ISSN 2571-0621 (Online)


je vědecký časopis, který byl založen na Katedře historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v roce 2006. Tehdy vycházel jednou ročně, od roku 2009 se ale objevují dvě čísla ročně. Od roku 2015 vychází jedno číslo v českém jazyce (léto) a druhé v jazyce anglickém (zima). V roce 2008 byl časopis zařazen mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika a na jaře 2011 byl zapsán do databáze ERIH (European Reference Index for the Humanities), dnes ERIH+.

Časopis není specializovaný na žádné dějinné období a je otevřen takovým příspěvkům v rozsahu okolo 20 stran, které se zabývají interdisciplinárními tématy v širším - geograficky i historiograficky myšleno - (středo)evropském kontextu. Rozhodně tedy nepřijímá k otištění drobné regionální marginálie, které postrádají širší zakotvení jak v odborné literatuře, tak historickém kontextu.

Recenzní řízení zajišťují dva vyžádaní specialisté z České republiky i zahraničí. Na základě jejich posudků je studie přijata k publikování, přijata po úpravách nebo nepřijata. Jména recenzentů jsou až do zveřejnění prací utajena. Příspěvky, recenze a zprávy jsou přijímány celoročně, ideálně ale v termínu do konce ledna (pro červencové číslo), resp. do konce srpna (pro prosincové číslo).

Od čísla 3 (2008) tvoří vlastní redakci časopisu vedoucí redaktor prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Univerzita Pardubice), zástupce vedoucího redaktora prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (HÚ AV ČR Praha) a výkonný redaktor PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D. (Univerzita Pardubice).

Redakce má k dispozici vědeckou radu časopisu. Jejími členy jsou momentálně doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové); doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. (Univerzita Pardubice); doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A. Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci); prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice); prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. (Univerzita Pardubice); Dr. Françoise Mayer (Université Paul Valéry Montpellier); prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR Praha); prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. (Technische Universität Chemnitz); doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A. Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci) a PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze).

Kontakt na redakci: Vitezslav.Prchal@upce.cz.

Pokyny pro odevzdání příspěvků.

Obsah starších čísel (TH 1, 2006; TH 2, 2007; TH 3, 2008; TH4, 2009; TH 5, 2009; TH 6, 2010; TH 7, 2010; TH 8, 2011; TH 9, 2011; TH 10, 2012; TH 11, 2012; TH 12, 2013; TH 13, 2013; TH 14, 2014; TH 15, 2014; TH 16, 2015; TH 17, 2015; TH 18, 2016; TH 19, 2016; TH 20, 2017; TH 21, 2017; TH 22, 2018; TH 23, 2018; TH 24, 2019)

Theatrum historiae online (open access, ISSN 2571-0621)

 

Soubory ke stažení