Mgr. Terezie Vohralíková

Konzultační hodiny: út 14.30-16.00

Email: vohralikova.terezie@npu.cz

Specializace:

- církevní dějiny 17. – 18. století 
- barokní zbožnost
- křesťanská ikonografie
- památková péče

Studium:

2001 – 2009: Gymnázium Jihlava

2009 – 2012: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, dvojobor Ochrana hmotných památek+historie, bakalářské studium, bakalářská práce: Poutní místo Kostelní Vydří: od baroka do současnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, FF ÚHV, 2012.

2012 - 2014: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny, modul Péče o kulturní dědictví, diplomová práce: Knihy zázraků jako zrcadla poutních míst v Čechách a na Moravě: Zázračná vyslyšení v 17. – 19. století na příkladu vybraných poutních míst. Pardubice: Univerzita Pardubice, FF ÚHV, 2014.

2014 – dosud: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, obor Historie, prezenční doktorské studium.
Téma disertační práce: Potridentský zázrak a jeho podoby. Slovesná a výtvarná reflexe barokního nadpřirozena v českých zemích.
(Školitel Mgr. Pavel Panoch, PhD.)

 

Zaměstnání:

09/2012 – 12/2014 – administrativní pracovnice v projekční kanceláři ISV, Jihlava

1/2015 – 5/ 2015 – manažerka produkce Dům kultury Jihlava

6/2015 – dosud – Národní památkový ústav, ú.o.p. v Telči – Odbor péče o památkový fond

 

Přednášky a konference:

Duben 2013 – Celostátní studentská vědecká konference v Plzni – Historie 2012
Téma: Barokní kniha zázraků z poutního místa Kostelní Vydří.

Listopad 2013 – Muzeum barokních soch v Chrudimi.
Přednáška na téma: Knihy zázraků jako zrcadla poutních míst.

Odborná činnost a praxe:

8/2010 – archeologická praxe Obříství u Mělníka

8/2011 – průvodkyně na Státním zámku Žleby

10/2015 – dosud – členka redakční rady sborníku Památky Vysočiny

1/2016 – dosud – členka interní komise OPPF NPÚ ú.o.p. v Telči

 Drobná publikační činnost:

Kostelní Vydří ve světle barokního pramene knihy zázraků, in: Památky Vysočiny, sv. VI/2014.

V tisku:

Obnova tvrze v obci Sudkův Důl u Pacova, in: Památky Vysočiny, sv. VII/2015

„Krásná samota v odkouzleném světě. Proměna poutního místa Křemešník v letech 1938 – 1968,“  in: Památky Vysočiny, sv. VII/2015