Exkurze ÚHV - témata referátů

 1.  Stoletá válka: příčiny, průběh, následky - Markéta Kišáková
 2. Bitva u Kresčaku - Matouš Krátký
 3. Bitva u Azincourtu
 4. Jan Kalvín a jeho církevní reforma - Martina Malinská
 5. Chateau Coucy a středověká hradní architektura - Lada Pohlová
 6. Katedrála v Amiensu: francouzská gotika a její charakteristické rysy - Aneta Futerová
 7. Katedrála v Remeši: francouzské královské korunovace - Sabina Veigertová
 8. Rodina Condé ve francouzských dějinách - Filip Vávra
 9. Ludvík Bourbon, kníže z Condé, zvaný „Velký Condé“ - Petr Šatara
 10. Napoleon III. - Zuzana Kuželová
 11. Pierrefonds: Violett-le-Duc a středověk očima 19. století - Jiří Brzica
 12. Jules Verne - Veronika Schiebelová
 13. Česká stopa na bvojištích severovýchodní Francie (Arras 1915) - Martin Hýbl
 14. Bitva na Sommě - Petr Šatalík
 15. Compiègne: místo jednoho příměří a jedné kapitulace - Věra Pastuchová