Exkurze ÚHV - témata referátů

A) dějiny měst

1) Trident
2) Ferrara
3) Parma
4) Bologna
5) Ravenna
6) Padova

B) tematické referáty k regionu

7) Nejstarší středověké univerzity (Bologna, Padova)
8) Židé v regionu Emilia Romagna
9) Tyrolské elegie: K. H. Borovský a Brixen
10) Risorgimento a region Parma – Emilia-Romagna
11) Vývoj regionu za italského království (1861-1914)
12) Dolomity – jeviště bojů 1. světové války
13) Biennio Ross – socialistická povstání v regionu Bologna po 1. světové válce
14) Zrození italského fašismu
15) Emilia-Romagna jako jedno z center protifašistické resistence (1943-1945)
16) Levicový terorismus – jeden z fenoménů italské politiky 70. a 80. let

C) tematické referáty k městům

Trident

17) Tridentský koncil
18) Gallasové – cesta jihotyrolského rodu z Itálie do Čech
19) Thunové – cesta jihotyrolského rodu z Itálie do Čech

Ferrara

20) Historie rodiny d’Este
21) Mecenát a sbírková činnost rodiny d’Este
22) Město jako pevnost:  italská fortifikační škola, pevnostní architektura Ferrary a její srovnání s dalšími městy

Parma

23) Historie rodiny Farnese
24) Parmigianino a italský manýrismus
25) Giuseppe Verdi a hudební život Itálie v 19. století
26) Arturo Toscanini – parmský rodák světovým dirigentem

Bologna

27) Giambologna a  italské sochařství v 16. století
28) Císařská korunovace 1530, italská politika Karla V. a papežský stát

Ravenna

29) Ravennský exarchát
30) Theodorichova říše

Padova

31) Giotto a hledání perspektivy

Forlì

32) Sforzové v italské kultuře a politice 15. a 16. století

Modena

33) Ferrari – rudý symbol italského automobilismu