Studijní programy

Bakalářské studium:
1) bakalářské jednooborové studium (3leté, denní) [Bc.]: kulturní dějiny; spisová a archivní služba.
2) bakalářské dvouoborové studium (3leté, denní) [Bc.]: historie - ochrana hmotných památek a historie - slavistická studia Evropské unie (druhý obor garantuje Katedra literární kultury a slavistiky) - možnost volby jazykových modulů: bulharský, polský, slovinský.

Absolventi všech bakalářských oborů studijního programu Historické vědy mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oboru Kulturní dějiny.

Magisterské studium:
Navazující magisterské studium (2leté denní) [Mgr.]: kulturní dějiny - možnost volby specializačních modulů: soudobé dějiny, gender studies, historická regionalistika, dějiny literární kultury, péče o kulturní dědictví a kulturně historická slavistika.

Doktorské studium:
Doktorské studium (3leté, interní) [Ph.D.] a doktorské studium (5leté, kombinované) [Ph.D.]: historie

Ústav historických věd může udělovat v rigorózním řízení i titul PhDr. (před jménem).
Podrobné informace o průběhu rigorózního řízení získáte v řádu rigorózního řízení Fakulty filozofické, jenž je připojen dole na stránce.
 

Soubory ke stažení