Štěpán Klásek

 Mgr. Štěpán Klásek
E-mail: stepan.klasek@gmail.com

Studium:
2002 – 2010: Klasické gymnázium Modřany
2011 – 2014: Univerzita Pardubice, Filosofická fakulta, Katedra literární kultury a slavistiky, bakalářské studium, obor Historicko-literární studia, Bc.
Bakalářská práce: Autobiografické eseje Václava Havla (Vedoucí práce doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.)
2014 – 2016: Univerzita Pardubice, Filosofická fakulta, Ústav historických věd, navazující magisterské studium, obor Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury, Mgr.
Diplomová práce: Časoprostor železničního nádraží v české próze dvacátého a počátku jedenadvacátého století (Vedoucí práce doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.)
od roku 2016: Univerzita Pardubice, Filosofická fakulta, Ústav historických věd, interní doktorské studium, obor Historie