Světová politika II

Anotace:

Předmět navazuje na předmět Světová politika I. Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem mezinárodních vztahů od 60. let 20. století. Centrem výkladu budou vztahy dvou světových supervelmocí: USA a Sovětského svazu. Soupeření supervelmocí bude sledováno na řadě mezinárodních krizí a konfliktů, ke kterým došlo v 60.-70. letech. Zvláště budou analyzovány příčiny rozpadu Sovětského svazu a konce studené války.
Po absolvování předmětu studenti budou schopni popsat a interpretovat základní tendence ve vývoji mezinárodních vztahů daného období.

Předmět je ukončen ústní zkouškou. Ke zkoušce studenti přečtou minimálně deset monografií, z toho alespoň jednu cizojazyčnou.

 

Témata přednášek:

1) Studená válka a třetí svět (60.-70. léta).
2) Indočínské války a studená válka (1945-1975).
3) Střední východ a studená válka (1956-1979).
4) Čínsko-sovětská roztržka.
5) Americká zahraniční politika a détente (1969-1980).
6) Sovětská zahraniční politika a détente (1969-1980).
7) Čína, Třetí svět a studená válka (70. léta).
8) Gorbačov a Reagan. Sovětsko-americké vztahy, 1980-1988.
9) Východní Evropa a konec studené války.
10) Rozpad SSSR, 1990-1991.
11) Světová politika po studené válce, 1991-2001.
12) Světová politika po 2001.

Literatura:

 
AMBROSE, Stephen E., Rise to globalism: American foreign policy since 1938, New York 1993.
BRANDS, Hal, The Latin's America Cold War, Cambridge, Mass. 2010.
CAUTE, David, The dancer defects: the struggle for cultural supremacy during the cold war, Oxford 2005.
DOBSON, Alan P. – MARSH, Steve, U. S. foreign policy since 1945, London 2006.
DURMAN, Karel, Popely ještě žhavé…Velká politika 1938-1991, vol. 1, Světová válka a nukleární mír 1938-1964, Praha 2004.
DURMAN, Karel, Popely ještě žhavé… Velká politika 1938-1993, vol. 2, Konec dobrodružství, Praha 2009.
DURMAN, Karel, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria, 1964-1991, Praha 1998.
GILBERT, Martin, Izrael. Dějiny, Praha 2002.
HALBERSTAM, David, Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy, Praha 2002.
HASLAM, Jonathan, Russia's Cold War, New Haven 2011.
JOHNSON, Gaynor (ed.), The foreign office and British diplomacy in the twentieth century, London 2005.
LEFLLER, Melvyn P. – PAINTER, David S. (edd.), Origins of the Cold War: an international history, London 2005.
LEFFLER, Melvyn P. – WESTAD, Odd Arne (edd.), The Cambridge History of the Cold War, 3 vols., Cambridge 2010.
KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996.
KISSINGER, Henry, Umění diplomacie. Od Richelieua k pádu Berlínské zdi, Praha 1999.
LOTH, Wilfried (ed.), Europe, Cold War and coexistence 1953-1965, London 2004.
LUNDESTAD, Lundestad, The United States and Western Europe since 1945: from "Empire" by invitation to transatlantic drift, Oxford 2005.
MASTNÝ, Vojtěch, Studená válka a sovětský pocit nejistoty, 1947-1953. Stalinova léta, Praha 2001.
NÁLEVKA, Vladimír, Světová politika, I-II, Praha 2000-2001.
ROBERTS, Geoffrey, Stalinovy války. Od světové války ke studené válce (1939-1953), Praha 2008.
SCHULZINGER, Robert D., U. S. Diplomacy since 1900, New York 2002.
SUCHÝ, Petr, Reagan a říše zla. Vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981-1989, Brno 2004.
VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav, Východ. Vznik, vývoj a rozpad východního bloku 1944-1989, Praha 2001.
WESTAD, Odd Arne, The Global Cold War, Third World Interventions and the Making of Our Times, Cambridge 2007.
ZUBOK, Vladislav M., A failed empire: the Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev, Chapell Hill 2009.