Světová politika I

Anotace:

Cílem předmětu je analyzovat příčiny studené války a světovou politiku během jejích prvních dvou dekád (40.-60. léta). 

Způsob ukončení předmětu:

Zápočtový test. K získání zápočtu nutná úspěšnost min. 60%.

Tématické okruhy přednášek:

1) Ideologické počátky studené války
2) Politické počátky studené války: válečná diplomacie, 1939-1945
3) Sovětský svaz a svět, 1945-1953
4) Západní politika a svět, 1945-1952
5) Čínská lidová republika a Korejská válka
6) Od Eisenhowera ke Kennedymu. Americká zahraniční politika 1952-1963.
7) Sovětská zahraniční politika, 1953-1962
8) Kultura a studená válka
9) Dekolonizace
10) Karibská krize. Eskalace jaderného soupeření.
11) Americká zahraniční politika, 1963-1968
12) Sovětská zahraniční politika, 1962-1968
13) Západní Evropa a studená válka v 50. a 60. letech

Základní literatura:

 
BRANDS, Hal, The Latin America's Cold War, Cambridge, Mass., 2010.
CAUTE, David., The dancer defects: the struggle for cultural supremacy during the cold war, Oxford 2005.
DURMAN, Karel, Popely ještě žhavé… Velká politika 1938-1991, vol. 1, Světová válka a nukleární mír 1938-1964, Praha 2004.
GADDIS, John Lewis, Studená válka, Praha 2006.
HARPER, John Lamberton, The Cold War, Oxford, 2011.
HASLAM, Jonathan, Russia's Cold War, New Haven 2011.
JOHNSON, Gaynor (ed.), The foreign office and British diplomacy in the 20th century, London 2005.
KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996.
KISSINGER, Henry, Umění diplomacie. Od Richelieua k pádu Berlínské zdi, 3. vyd., Praha 1999.
LEFFLER, Melvyn P. - PAINTER, David S. (edd.). Origins of the Cold War: an international history, London 2005.
LEFFLER, Melvyn P. - WESTAD, Odd Arne (edd.). The Cambridge History of the Cold War, 3 vols., Cambridge 2009.                                                
NÁLEVKA, Vladimír, Světová politika, I-II, Praha 2000.
REYNOLDS, David, Britannia overruled. British policy and the world power in the twentieth century, Harlow 2000.
ROBERTS, Geoffrey, Stalinovy války. Od světové války ke studené válce (1939-1953), Praha 2008.
SCHULZINGER, Robert D., U. S. Diplomacy since 1900, New York 2003.
VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN,Miroslav, Východ. Vznik, vývoj a rozpad východního bloku 1944-1989, Praha 2001.
WANNER, Jan, Spojené státy a evropská válka 1939-1945, 3 sv., Praha 2001-2002.
WEINBERG, Gerhard L., Visions of victory: the hopes of eight World War II leaders, New York 2005.
WESTAD, Odd Arne, The global Cold War: third world interventions and the making of our times, Cambridge 2005.