Odborná exkurze – setkání v Bukvici

V pátek 2. července bylo uspořádáno setkání studentů FR a FF se zástupci sdružení obcí Mariánská zahrada, místními obyvateli, kronikáři a odborníky. V dopoledních hodinách se konala procházka po krajině a památkách vedoucí z obce Bukvice do Křeliny, přes Velišský hřbet do Veliše a zpět do Bukvice. Jedná se o část teritoria někdejší velišské farnosti, které věnovali studenti pozornost při své práci v akademickém roce 2010/11.

 

 

Během procházky si zúčastnění prohlédli některé drobné exteriérové plastiky v terénu a od studentů Fakulty restaurování se dozvěděli, jaký je jejich aktuální stav a co je ohrožuje. Díky ochotě jičínského arciděkanství shlédli účastníci procházky i interiér kaple Loreta a navštívili také chrám sv. Václava ve Veliši, kde si vyslechli odborný výklad o historii této monumentální stavby.

 

 

Od dvou hodin se v bukvické kapli sv. Jana Nepomuckého konalo přednáškové kolokvium, kde studenti prezentovali výsledky svých výzkumů a představili také nově vzniklou publikaci Kronika a drobné památky velišské farnosti.

 

 

 

 

Setkání v samém srdci Mariánské zahrady proběhlo za hojné účasti místních obyvatel, kronikářů, zástupců sdružení obcí a odborníků, kteří si se zájmem vyslechli příspěvky o historii regionu, jeho významných osobnostech a památkách, jež studenti zpracovali v rámci seminářů MAREG, MARED, DHV3 a DHV4.

 

 

Diskuse se následně přesunula do restaurace, kde si studenti měli možnost promluvit s místními obyvateli o jejich vztahu ke krajině, ve které žijí, a jejím památkám.