Sborník studentských prací

V červnu roku 2010 byl vydán první sborník studentských prací Kronika a drobné památky velišské farnosti, který obsahuje výsledky odborné práce zaměřené na památky v oblasti někdejší velišské farnosti, tj. konkrétně na vesnice Bukvice, Chyjice, Kostelec, Křelina, Podhradí, Střevač, Veliš, Vesec. Studenti Fakulty restaurování provedli průzkum drobných památek v terénu (kapličky, sochy, křížky) a vytvořili odbornou dokumentaci (poškození děl, degradace materiálu a její důvody, měření objektů, identifikace pozdějších změn a doplňků na památkách, hledání fragmentů původních barevných úprav povrchu – nátěry na sochách, omítkách kaplí...).

Jejich kolegové z Fakulty filozofické prozkoumali řadu pramenů k dějinám oblasti a posléze se zaměřili na farní kroniku z Veliše, jež vznikla na přelomu 19. a 20. století a obsahuje cenné informace k jednotlivým sakrálním památkám v regionu. Prvním výsledkem vzájemné spolupráce studentů obou fakult je tedy publikace, která obsahuje edici velišské farní kroniky a zároveň popis současného stavu drobných exteriérových plastik v regionu. Na grafické úpravě sborníku studentských prací se podíleli i studenti semináře ITHIS realizovaného v rámci aktivity Informační technologie pro historiky.
 

 

Publikaci si můžete zdarma stáhnout na webových stránkách univerzitního vydavatelství, zde:
 

https://e-shop.upce.cz/fcgi/versot.fpl/fname/file/from/0/id/9003302