Sbírka pohlednic ve Východočeském muzeu v Pardubicích

Přednáška posluchače seznámí s dějinami pohlednic a jejich vývoje a dále s jednotlivými typy pohlednic a způsoby tisku. Nedílnou součástí bude seznámení se se zásadami uchování pohlednic a jejich zpracování - katalogizací.

Předmětem praxe bude roztřídění nových přírůstků ve sbírce, příprava interního dokladu či děkovného listu, katalogizace pohlednic, skenování, zveřejnění pohlednic na webovém portálu VČM

Doporučená literatura k tématu:
Karpaš, Roman, Pohlednice, historie lístků, které změnily svět. Praha 2005.
Wiener, Egon, Rub a líc mých pohlednic. Nymburk 2009.
http://www.filokartie.cz/