Šárka Caitlín Rábová

Mgr. Šárka Caitlín Rábová

Kancelář: 10 027

E-mail: rabova.sarka@seznam.cz

Konzultační hodiny: dle dohody e-mailem

Specializace:
-gender history
-dějiny těla
-sociální dějiny medicíny

Studium:
2006 – 2010: Gymnázium Ústí nad Orlicí

2010 – 2011: Jazyková škola Gulliver, FCE certifikát

2011 – 2014: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, bakalářské studium, obor Historie – Ochrana hmotných památek.
Bakalářská práce: Sbírky muzeí v České republice a jejich struktura (vedoucí práce PhDr. František Šebek).

2014 – 2016: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, navazující magisterské studium, obor Kulturní dějiny, modul Gender history.
Diplomová práce: Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800 – 1945 (vedoucí práce Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.).

od roku 2016: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, interní doktorské studium, obor Historie.
Předběžné téma disertační práce: Etablování sociální choroby: tuberkulóza a společnost v 19. a 20. století (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.).

Praxe:
Akademický rok 2011 – 2012: praxe ve Východočeském muzeu v Pardubicích; archeologická praxe pod záštitou Archeologického ústavu AV ČR Praha.

Akademický rok 2012 – 2013: praxe v Regionálním muzeu v Litomyšli; archeologická praxe pod záštitou Labrys, o.p.s.


Publikační činnost:

RÁBOVÁ, Šárka Caitlín. Ve stínu tuberkulózy. Život za zdmi sanatoria. In Dějiny a současnost, č. 4, 2017, s. 36–39.

RÁBOVÁ, Šárka Caitlín. Dětství stižené tuberkulózou. Každodenní život v sanatoriu na příkladu Hamzovy dětské léčebny v Luži. In Východočeský sborník historický 32, 2017, s. 253–272.

RÁBOVÁ, Šárka Caitlín. Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800–1945. Praha, 2018. ISBN 978-80-200-2774-0.

RÁBOVÁ, Šárka Caitlín. Tuberkulóza. Bílý mor 19. a 20. století. In Vesmír 97, 2018/7, s. 424–426.


Badatelské pobyty:

Září 2017: týdenní badatelský pobyt v Londýně.

Září 2018: týdenní badatelský pobyt v Madridu.

Významná ocenění:

1. místo v kategorii Humanitní a společenské vědy v rámci Studentské soutěže Nakladatelství Academia za rok 2016.

Další činnosti:

Spolupráce na projektu GAČR Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povoláni v průběhu dvou staletí 1804–1948.

Spolupráce na projektu Československo a jeho kulturní identita v historické paměti 20. a 21. století. Aktivita „Dějiny v nás“ – workshopy pro střední školy Rok 1918 jako vítězství první vlny emancipačního hnutí.