Romanovci. Kulturní dějiny carské rodiny

Anotace:

Cílem kursu je vyložit dějiny rodu Romanovců na pozadí ruských dějin let 1613-1917. V rámci jednotlivých přednášek budou představeny osobnosti jednotlivých panovníků, jejich role v politickém životě Ruska. Zvláštní pozornost se bude soustředit na kulturní roli carů/careven, na jejich přínos k vytváření a transformování obrazu monarchie, roli symbolů a rituálů (přechodové rituály: carské korunovace, svatby, pohřby), rodinný život carů (výchova následníka trůnu ad.).
Studenti budou schopni zhodnotit roli romanovské dynastie v ruských dějinách, zanalyzovat její přínos pro transformování obrazu monarchie a změny v politické kultuře Ruska.

Předmět je ukončen zápočtem. Pro získání zápočtu je nutné absolvovat písemný test (úspěšnost min. 60%).

 

Tématické okruhy přednášek:

 1. Smuta a počátky romanovské vlády. Michajl Fjodorovič (1613-1645)
 2. Zlatá a bílá Moskva. Alexej Michajlovič (1645-1676)
 3. Rusko na rozcestí? Fjodor Alexejevič a Sofie Alexejevna (1676-1689)
 4. První evropský car? Petr I. (1689-1725)
 5. V době palácových převratů. Kateřina I., Anna Ivanovna, Alžběta Petrovna (1725-1762)
 6. Mezi Minervou a Venuší. Kateřina II. a ideál osvícenského absolutismu (1763-1796)
 7. Dynastie, Rusko, Evropa. Pavel I. a Alexandr I. (1796-1825)
 8. Různé tváře monarchie. Mikuláš I. (1825-1855)
 9. Reformy nebo samoděržaví? Alexandr II. (1855-1881)
 10.  V roli ruského bohatýra. Alexandr III. (1881-1894)
 11.  Poslední dějství dramatu. Mikuláš II. (1894-1917)

 

Základní literatura:

Orlando FIGES, Natašin tanec. Kulturní dějiny Ruska, Praha 2004.
Robert K., MASSIE, Petr Veliký: život a svět, Praha 2006.
Milan ŠVANKMAJER, Petr I.: zrození impéria, Praha 1999.
Milan ŠVANKMAJER, Kateřina II.: lesk a bída impéria, Praha 2001.
Hans-Joachim TÖRKE (ed.), Die russischen Zaren 1547-1917, München 1999.
John VAN DER KISTE, The Romanovs 1818-1959, Sutton 2005.
František STELLNER, Car je mrtev, ať žije carevna. Převraty na ruském dvoře v 18. století, Praha 2015.
Václav VEBER, Mikuláš II. a jeho svět, 1894-1917, Praha 2000.
Zbyněk VYDRA, „Není Rusko bez cara“. Romanovské jubileum v roce 1913, in: Theatrum historiae 2, 2008, s. 305-334.
Zbyněk VYDRA, Carevič na cestě Evropou: Alexandr Nikolajevič a jeho korespondence s Mikulášem I. v letech 1838-1839, in: Theatrum historiae 12, 2013, s. 69-92.
Richard S. WORTMAN, Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy from Peter the Great to the Abdication of Nicholas II., Princeton 2006.