René Novotný

PhDr. René Novotný

Kancelář:  EA 10 027                                                                                                

Telefon: +420 466 036 793                     

Email: novotny.rene@centrum.cz

Konzultační hodiny: Úterý, 9 – 15 hod.
 

Specializace:

- Dějiny antropologie a antropologického myšlení
- Rasové teorie a ideologie v 18. – 20. století
- Česko-německé vztahy v 19. – 20. století
- Protektorát Čechy a Morava
- Obecné dějiny 19. – 20. století

Vzdělání:

2000 – 2004 Obchodní akademie v Pardubicích

2004 – 2007 Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií (Fakulta filozofická), obor Sociální antropologie, bakalářské studium, nedokončeno

2007 – 2010 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, obor Historie – Ochrana hmotných památek, bakalářské studium, Bc.
Bakalářská práce: Vzestup a pád nordické rasové teorie v nacistickém Německu: Vliv H. F. K. Günthera a dalších na nacistickou rasovou ideologii, UPa, 2010, 442 s. (školitel: Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)

2010 – 2012 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, obor Kulturní dějiny (specializační modul Soudobé dějiny), Mgr.
Diplomová práce: Konečné řešení české otázky mezi teorií a praxí: Rasová věda a germanizační politika v Protektorátu Čechy a Morava, Upa, 2012, 443 s. (školitel: Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)

2011 – dosud Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, doplňující pedagogické studium

2012 – dosud Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, obor Historie, doktorské studium

prosinec 2013 – titul PhDr. (Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd). Rigorózní práce: Hlavní rasový a osídlovací úřad SS, pobočka pro Čechy a Moravu 1941-1945 (oponenti doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D., PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.)

Téma disertace: Budování německé pospolitosti v Protektorátu Čechy a Morava: Nacistická národnostní politika mezi rasou a etnicitou (školitel: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)

Publikace:

NOVOTNÝ, René. Služebna Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS v Pardubicích 1941–1944. In:Východočeský sborník historický, sv. 21, 2012, s. 253-329.

NOVOTNÝ, René. Nacistická národnostní politika na Pardubicku v letech 1939-1945. In:Východočeský sborník historický, sv. 24, 2013. s. 169-217.

NOVOTNÝ, René. Obraz Čechů v německé rasové nauce a nacistické rasové ideologii. In: Theatrum historiae, sv. 13, 2013, s. 167-219.

NOVOTNÝ, René. Zdravotní prohlídky jako nástroj rasové selekce v Protektorátu Čechy a Morava. In: SLABOTÍNSKÝ, Radek - STÖHROVÁ, Pavla (eds.). Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Brno, 2014. s. 158-179.

NOVOTNÝ, René. Lékařská služba Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS. In: SLABOTÍNSKÝ, Radek – STÖHROVÁ, Pavla (eds.). Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno, 2015. s. 92-111. 

NOVOTNÝ, René. Česko-moravská pobočka Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS, 1941–1945. In: Moderní dějiny, Vol. 23, 2015, č. 2, s. 157-220.

Praxe:

2006 – 2008 Finanční konzultant a zprostředkovatel

7/2008 Terénní archeologický výzkum v Kolíně, školní praxe

7-8/2008 Východočeské muzeum v Pardubicích, archeologické oddělení, školní praxe v oblasti muzeologie a terénní archeologie (výzkum v Mikulovicích)

7-8/2009 Východočeské muzeum v Pardubicích, archeologické oddělení, školní praxe v oblasti muzeologie a terénní archeologie (výzkum v Mikulovicích a Opatovicích nad Labem)

2009 – dosud Východočeské muzeum v Pardubicích, archeologické oddělení, administrativa záchranných archeologických výzkumů, externí spolupráce