Program IX. bienále - Ars Culinaria Europaea

  KE STAŽENÍ: Přehledný program konference (pdf, 329 kB)

 

Pátek, 29. dubna 2016

9.15–9.45    Registrace účastníků
9.45–10.00  Zahájení bienále v Mázhausu pardubického zámku

Mázhaus

10.00–12.00    Gastronomie, stolování a zásobování v kontextu kulturních dějin I

Hana Miketová: Diplomacie a gastronomie – hornoslezská knížata na krakovském dvoře
Tünde Lengyelová: Premeny šľachtickej kuchyne v Uhorsku v období raného novoveku
Zdeněk Hojda: „Než večer byl, šli k canálu, kderej ku městu od moře jest, a tu austrie kupovali.“ Gastronomie na (kavalírských) cestách po Evropě v 17. století
Pavla Kalousová: Pohled do zákulisí stolničení na českých a moravských šlechtických sídlech od renesance do počátku 20. století

12.00–13.30    přestávka na oběd

13.30–15.30    Gastronomie, stolování a zásobování v kontextu kulturních dějin II

Karel Černý: Ďábel zná sílu rostlin! Káva, čaj a čokoláda v učené literatuře raného novověku
Marie Buňatová: Obchod s kořením a jižním ovocem v raně novověké Praze
Vítězslav Prchal – Filip Vávra: Jídlo a slavnosti na císařské ambasádě v Petrohradě ve 30. letech 18. století
Iveta Coufalová: „Schaut wie A: Rex seine Armee jetzt speiset...“ Štóla Augusta Silného: jídlo a reprezentace moci ve vojenském ležení u Zeithainu (1730)

15.30–15.45    přestávka na kávu

15.45–17.45    Gastronomie, stolování a zásobování v kontextu kulturních dějin III

Tomáš Jiránek: Vojenské stravování v dlouhém 19. století
Gabriela Dudeková: Vojnová gastronómia. Zmeny stravovania a stravovacích zvyklostí za prvej svetovej vojny v Rakúsku-Uhorsku
Marie Macková: Sůl za zlato
Markéta Slabová: „Kdo si v létě nesušil ovoce a houby, bude v zimě sušit hubu.“ Strava a stravování ve válečných letech 1914–1918
 

***

Vojtěchův sál

10.00–12.00    Gastronomie mezi etnocentrismem a universalismem

Eva Dittertová: Knedlík – kulturně-historický fenomén gastronomie střední Evropy
Irena Štěpánová: Kuchařská škola Domácnost – vaření jako (národní) umění a věda
Miroslav Kouba: Podoby gastronacionalismu ve středoevropských národních hnutích dlouhého 19. století
Radek Malý: S jídlem se nehraje aneb Jídlo a kulinářství prizmatem současných dětských knih

12.00–13.30    přestávka na oběd

13.30–15.30    Gastronomie – dějiny stravování – zdravověda

Vladan Hanulík: Homo consumericus medicus? Konstituování „racionálních“ přístupů ke stravování na pozadí vývoje odborného lékařství a nekonvenčních léčebných směrů 19. a 20. století
Karel Rýdl: Vývoj výuky vaření v českých zemích do roku 1948
Martin Franc: Vaříme školákům. Stravování pro děti školního věku v českých zemích v letech 1950–1980
Vladimír Novotný: Literární gastrofilie aneb Od kuchařky k muzeu

15.30–15.45    přestávka na kávu

15.45–17.45    Gastronomie mezi sakrálním a profánním

Vít Machálek: Klára z Assisi a Kateřina Sienská: Anorektičky, nebo eucharistické světice?
Pavel Panoch: Džbán a koflík. Na okraj symboliky dvou drobných motivů v novověké vizuální kultuře
Jan Ivanega: „…mit einem geringen Mittagmal beehret werden sollen.“ Hostiny při slavnostech kladení základních kamenů a svěcení kostelů pod schwarzenberským a eggenberským patronátem v 18. století
Zuzana Pavelková Čevelová: Proměny svatební hostiny během 19. – 20. století (domácí vs. veřejná strava)

19.00       Večerní plavba po Labi na lodi Arnošt z Pardubic (blíže Organizační pokyny)


Sobota, 30. dubna 2016

Mázahus

10.00–12.00    Gastronomie v kontextu literární historie a jazykovědy

Lydia Petráňová: Obraz české kuchyně v Klaretových slovnících
Alena M. Černá: Jídlo v nouzi
Viliam Čičaj: Kulinárske umenie a prax. Kuchárska kniha v meštianskej domácnosti
Milena Lenderová: České kuchařské knihy v dlouhém 19. století. Struktura, gender, národ
Milena Secká: Deníky Ferdinanda Fingerhuta – měšťanská strava 2. poloviny 19. století


12.00–13.30    přestávka na oběd

13.30–15.30    Gastronomie v literárních reflexích

Ivo Říha: Autorský subjekt v paratextech českých kuchařských knih první poloviny 19. století
Aleš Kozár: Porovnání funkcí kuchařských knih ve slovinské a české literární kultuře první poloviny 19. století
Michal Fránek: Parnasistní nektar, realistické uzenky a naturalistický hlad? K motivům jídla a jeho funkcím v české beletrii druhé poloviny 19. století
Viktor Šlajchrt: Ambivalence kulinárních obrazů v literatuře i v médiích
Blanka Činátlová: Booktuberské rozkoše, rekordy a maratóny – od gastroporna k pornočtení

15.30       Zakončení bienále