Program X. bienále

 Jak se u nás podvádělo za monarchie i za republiky
X. bienále – mezioborová konference
Kutná Hora: 26. – 27. dubna 2018

PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE

26. dubna 2018
10.00 – 10.30: prezentace
10.30 – 11.00: zahájení konference

jednání v plénu
jednání vede:

11.00 – 11.20: PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.: Praktiky městských a zeměpanských úředníků na příkladu Hradce Králové 16. – 18. století.
11.20 – 11.40: PhDr. Michaela Kokojanová: Tušení Martina Primuse, kramáře, „věrného milovníka dobrého řádu a spravedlnosti“.
11.40 – 12.00: PhDr. Zuzana Vlasáková: Defraudace jako neuralgický bod raně novověké vrchnostenské politiky (nejenom) na příkladu polabských komorních panství.

12.00 – 12.30: diskuze

12.30 – 14.00: pauza na oběd

sekce A (hlavní sál)
jednání vede:
14.00 – 14.20: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.: Zločin podvodu ve světle statistik z 19. století.
14.20 – 14.40: Mgr. Barbora Kubátová: Podvádění jako aspekt rodinné sebeprezentační strategie.
14.40 – 15.00: Mgr. Ema Šimková, Ph.D.: Moravský zemský historiograf Beda Dudík a dvě aféry jeho doby.
15.00 – 15.20: Mgr. Berenika Zemanová Urbanová: Případ divadelní ředitelky Laury Kalistové.

15.20 – 16.00: diskuze

16.00 – 16.30: pauza na kávu a všeobecné oživení

jednání vede:
16.30 – 16.50: Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.: Sňatkový podvod v 19. století pohledem kulturní historie.
16.50 – 17.10: Mgr. Martina Halířová, Ph.D.: I porodní báby podváděly.
17.10 – 17.30: Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.: Nezkoušená porodní bába – nelegální jednání nebo reálná praxe?
17.30 – 18.00: diskuze

 

sekce B (podkroví)
jednání vede:

14.00 – 14.20: PhDr. Vlastimil Kolda: Podvodníci, zloději, tuláci a jiní výtečníci ve spisech Městského policejního úřadu v Českých Budějovicích.
14.20 – 14.40: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.: Armáda a podvody.
14.40 – 15.00: Mgr. Jaroslav Krátký, Ph.D.: Vzestup, pád a marné pokusy o „comback“ Viktorina prince Windisch-Graetze (1824-1869) – někdejšího velitele, který ve svém pluku mohl opomenout podvodníka, ale nestrpěl „nečestného muže“.
15.00 – 15.20: Mgr. Bohuslav Rejzl: Černý obchod s potravinami a fenomén pokoutních pražských tiskáren v době Velké války.
15.20 – 16.00: diskuze

16.00 – 16.30: pauza na kávu a všeobecné oživení

jednání vede:
16.30 – 16.50: Mgr. Veronika Hrdinová: Delikty falšování mince a veřejných úvěrních papírů řešené krajskými soudy v Chrudimi a Hradci Králové ve druhé polovině 19. století.
16.50 – 17.10: Mgr. Kristýna Pinkrová: Pašování na česko-bavorském pohraničí.
17.10 – 17.30: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.: Podvody pohledem Důchodkového trestního zákona z roku 1835.
17.30 – 18.00: diskuze

27. dubna 2018
jednání v plénu
jednání vede:

9.00 – 9.20: doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.: Neodolatelná vůně peněz.
9.20 – 9.40: Mgr. Ján Sombati, Ph.D.: Ako z hory vyťažiť čo najviac alebo špekulácie s pasienkami Oravského komposesorátu za prvej republiky.
9.40 – 10.00: Mgr. Lenka Vrchotová: Jak se podvádělo v Živnobance.
10.00 – 10.20: Marek Krejčí, Ph.D.: Podvody s uměním.
10.20 – 10.40: doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.: Padělatelská dílna podle pamětí malíře Josefa Salavce.
10.40 – 11.00: diskuze

11.00 – 11.30: pauza na kávu a všeobecné oživení

jednání vede:
11.30 – 11.50: PhDr. Jitka Jonová, Th.D.: Zjevení ve Fatimě: pro církev uznané zjevení pro komunistický tisk příklad zinscenovaného vatikánského podvodu.
11.50 – 12.10: PhDr. Aleš Bříza: Podvod jako alibi. Fierlingerův poúnorový obraz první Československé republiky viděný optikou Ivana Dérera.
12.10 – 12.30: Mgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D.: Případ „pražského vězně“ Mordechaje Orena.
12.30 – 12.50: prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.: Chování české exulantské mládeže – problém souladu se zákonem a snaha o řešení situace uvnitř vlastní krajanské komunity (mikrosonda do české exilové komunity v Austrálii v padesátých letech 20. století).

12.50 – 13.30: diskuze a závěr konference