Mgr. Přemysl Krejčík

Kontakt: premysl.krejcik@gmail.com
Kancelář: EA 12024

Konzultační hodiny: Dle dohody emailem


Specializace: Česká populární literatura (science-fiction) v historickém kontextu


Studium

2012-2015: Bakalářské studium – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra literární kultury a slavistiky, obor: Historicko-literární studia. Téma bakalářské práce: Weby pro amatérskou literární tvorbu jako součást kultury tvůrčího psaní (vedoucí práce: Mgr. Lukáš Vavrečka).

2015-2017: Magisterské studium – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor: Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury. Téma diplomové práce: Tradice a inovace žánru dystopie v české próze v období 1945-1989 (vedoucí práce: PhDr. Antonín Kudláč, PhD.).

Od 2017: Doktorské studium – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor: Historie. Předpokládané téma dizertační práce: Obraz totalitarismu v žánru science fiction v zemích východního bloku. Reflexe totalitní skutečnosti a dozvuky totalitních zkušeností jako téma ve sci-fi prózách (vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Panoch, PhD.).


Praxe a zaměstnání (výběr)

Od 2013: Literární časopis Partonyma – Redaktor, od roku 2015 jako šéfredaktor.
Od 2015: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Asistent technického redaktora.


Konference

11. května 2017, Budapešť: 7th Conference For Young Slavists In Budapest, téma příspěvku: Podoby české dystopie v období komunistické totality v Československu

10. května 2018, Budapešť: 8th Conference For Young Slavists In Budapest, téma příspěvku: Genderové stereotypy v české dystopické próze druhé poloviny 20. století

30. května 2018, České Budějovice: Mezinárodní konference Československo v letech 1978–1985, téma příspěvku: Odrazy komunistické totality v ČSR do české science fiction 80. let na konkrétních případech
 

Publikační činnost

Odborná

Fenomén Písmák jako součást kultury tvůrčího psaní. In: Tahy 2016, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2016, s. 163-177. ISBN 978-80- 7465-248- 6.

Kde se vzalo Pajpu? Krátce o novém literárním útvaru. In: Partonyma, roč. čtvrtý, č. 14,
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, s. 12-14. ISSN 1805-8558.

Přátelská „kritika“ v rámci literárních komunit. In: Tahy 2016, Červený Kostelec: Pavel
Mervart, 2016, s. 111-120. ISBN 978-80- 7465-248- 6.

(v přípravě) Zatmění po utopickém večírku. Vývoj a typologie české dystopické prózy v letech 1948-1989


Editorská

KREJČÍK, Přemysl (ed.). Zřetelným místem nalomení. Antologie básní časopisu Partonyma (2012-2017). Vedrusa: Kolaje, 2017. ISBN 978-80- 906872-0- 2.


Beletristická (pouze knižní publikace)

KREJČÍK, Přemysl. Asfaltovej plameňák. Vedrusa: Kolaje, 2017. ISBN 978-80-906872-1-9.

KREJČÍK, Přemysl. Křehké nepřenášet. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-
80-7465- 154-0.

KREJČÍK, Přemysl. Kybersex. Praha: Epocha, 2016. ISBN 978-80- 7557-007- 9.

KREJČÍK, Přemysl. Univerzální katalog zoufalců. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016.
ISBN 978-80- 7465-233- 2.

PROCHÁZKA, Jiří Walker – PECINOVSKÝ, Josef – ZÁBRANSKÝ, David –
VAVREČKA, Lukáš – KREJČÍK, Přemysl – SVITÁK, Jan. Šest nevinných: román na šest
nádechů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-80- 7465-161- 8.