Mgr. Přemysl Krejčík

Kontakt: premysl.krejcik@gmail.com
Kancelář: EA 12024 

Konzultační hodiny: Dle dohody emailem


Specializace: Česká populární literatura (science-fiction) v historickém kontextu


Studium

2012-2015: Bakalářské studium – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra literární kultury a slavistiky, obor: Historicko-literární studia. Téma bakalářské práce: Weby pro amatérskou literární tvorbu jako součást kultury tvůrčího psaní (vedoucí práce: Mgr. Lukáš Vavrečka).

2015-2017: Magisterské studium – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor: Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury. Téma diplomové práce: Tradice a inovace žánru dystopie v české próze v období 1945-1989 (vedoucí práce: PhDr. Antonín Kudláč, PhD.).

Od 2017: Doktorské studium – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor: Historie. Předpokládané téma dizertační práce: Obraz totalitarismu v žánru science fiction v zemích východního bloku. Reflexe totalitní skutečnosti a dozvuky totalitních zkušeností jako téma ve sci-fi prózách (vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Panoch, PhD.).


Praxe a zaměstnání (výběr)

Od 2013: Literární časopis Partonyma – Redaktor, od roku 2015 jako šéfredaktor.
Od 2015: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Asistent technického redaktora.


Konference

11. května 2017, Budapešť: 7th Conference For Young Slavists In Budapest, téma příspěvku: Podoby české dystopie v období komunistické totality v Československu

10. května 2018, Budapešť: 8th Conference For Young Slavists In Budapest, téma příspěvku: Genderové stereotypy v české dystopické próze druhé poloviny 20. století

30. května 2018, České Budějovice: Mezinárodní konference Československo v letech 1978–1985, téma příspěvku: Odrazy komunistické totality v ČSR do české science fiction 80. let na konkrétních případech
 

Zahraniční stáže

Říjen-listopad 2018 – měsíční badatelský výjezd na univerzitu Triniti College (Dublin, Irsko).

Květen-červen 2019 – šestitýdenní výjezd v rámci Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro literáty (Krakov, Polsko).

Listopad-prosinec 2019 – měsíční badatelský výjezd na The University of Melbourne (Melbourne, Austrálie).

 

Publikační činnost

Monografie

KREJČÍK, Přemysl. Zatmění po utopickém večírku: Sonda do české dystopické prózy 80. let 20. století. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. ISBN 978-80-7560-237-4.

Články a studie

Fenomén Písmák jako součást kultury tvůrčího psaní. In: Tahy 2016, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2016. ISBN 978-80-7465-248-6.

Genderové stereotypy v české dystopické próze druhé poloviny 20. století. In: Rágyanszki, György, ed. Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VIII. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet. Budapest: Dr. Kiss Szemán Róbert, 2020. ISBN 978-963-489-193-2.

Kde se vzalo Pajpu? Krátce o novém literárním útvaru. In: Partonyma, roč. čtvrtý, č. 14, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISSN 1805-8558.

Podoby české dystopie v období komunistické totality v Československu. In: Urkom, Aleksander, ed. Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VII. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet. Budapest: Prof. Dr. Lukács István, 2019. ISBN 978-963-284-988-1

Přátelská „kritika“ v rámci literárních komunit. In: Tahy 2016, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. ISBN 978-80-7465-248-6.

 

Editorská činnost

KREJČÍK, Přemysl (ed.). Zřetelným místem nalomení. Antologie básní časopisu Partonyma (2012-2017). Vedrusa: Kolaje, 2017. ISBN 978-80-906872-0-2.

 

Beletristická (pouze knižní publikace)

KREJČÍK, Přemysl. Asfaltovej plameňák. Vedrusa: Kolaje, 2017. ISBN 978-80-906872-1-9.

KREJČÍK, Přemysl. Křehké nepřenášet. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-80-7465-154-0.

KREJČÍK, Přemysl. Kybersex. Praha: Epocha, 2016. ISBN 978-80-7557-007-9.

KREJČÍK, Přemysl. Malej NY. Brno: Host, 2019. ISBN 987-80-7577-964-9.

KREJČÍK, Přemysl. Univerzální katalog zoufalců. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. ISBN 978-80-7465-233-2.

PROCHÁZKA, Jiří Walker – PECINOVSKÝ, Josef – ZÁBRANSKÝ, David – VAVREČKA, Lukáš – KREJČÍK, Přemysl – SVITÁK, Jan. Šest nevinných: román na šest nádechů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-80-7465-161-8.