PhDr. Michal Benda

PhDr. Michal Benda

Kancelář: ---
E-mail: michal--benda@post.cz
Konzultační hodiny: dle domluvy přes email

Specializace:
- dějiny první Československé republiky
- extrémní politické strany v meziválečném Československu
- dějiny regionálního školství

Studium:
1993 - 1997: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, všeobecné gymnázium

1997 - 2002: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta pedagogická, magisterské studium, obor dějepis – zeměpis, Mgr.
Diplomová práce: Národní obec fašistická na Pardubicku na počátku třicátých let 20. století (vedoucí práce PhDr. Jaroslav Rokoský Ph.D.)

2011 - 2014: Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, Ústav českých dějin, PhDr.
Rigorózní práce: České fašistické hnutí v období první Československé republiky s důrazem na vývoj v pardubickém regionu (vedoucí práce doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.)

od roku 2016: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, externí doktorské studium – obor Historie
Předběžné téma disertační práce: Vývoj komunistického hnutí na Pardubicku v období první Československé republiky a jeho ideologické proměny (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
Praxe:
2005-2006: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, historik, kurátor sbírek, výstavní činnost.
2006-dosud: Obchodní akademie Chrudim, obor dějepis – zeměpis.

Publikační činnost:
Monografie:
První půlstoletí Obchodní akademie Chrudim (Chrudimská obchodní akademie v letech 1882-1938). Chrudim 2017. e-book (ISBN 978-80-270-2761-3).

České fašistické hnutí v období první Československé republiky s důrazem
na vývoj v pardubickém regionu. Rigorózní práce na FF UK v Praze. Praha 2014.

(ed.) Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi a východního Slovenska. Sborník referátů ze semináře v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě 21. – 22. 11. 2005. Vysoké Mýto 2006.

Národní obec fašistická na Pardubicku na počátku třicátých let 20. století. Diplomová práce na PdF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem 2002.

 

Studie a články:
Počátky komunistického hnutí v Československu s důrazem na vývoj v Pardubicích. In: Východočeský sborník historický 34, Pardubice 2018, s. 107-134.


Komunisté nebo fašisté? Činnost Komunistické strany Československa a Národní obce fašistické před pardubickými obecními volbami v roce 1932. In: Východočeský sborník historický 31, Pardubice 2017, s. 133-158.

Vojtěch Vážný – příběh pardubického soudce a fašisty. In: Východočeský sborník historický 25, Pardubice 2014, s. 177-215.

Atentát na Aloise Rašína v pardubickém tisku. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 2018, roč. LIII/2018, č. 1-2, s. 65-70.

Prezident Masaryk v Pardubicích (První a druhá návštěva). In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 2018, roč. LIII/2018, č. 5-6, s. 152-156.

Prezident Masaryk v Pardubicích (Třetí a čtvrtá návštěva). In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 2018, roč. LIII/2018, č. 7-8, s. 224-227.

Prezident Beneš v Pardubicích. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 2018, roč. LIII/2018, č. 9-10, s. 309-311.

Smutný osud legionářského generála. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 2018, roč. LIII/2018, č. 3-4, s. 99-103.

Historie Obchodní akademie v Chrudimi. In: Vlastivědné listy Pardubického kraje, 2017. roč. XIV/2017, č. 3, s. 22-25.

Masarykovy návštěvy města – Pardubice. In: Tg-masaryk.cz [online]. 1.7.2018 [cit. 17.7.2018]. Dostupné z: http://tg-masaryk.cz/mapa/index.jsp?id=159&misto=Navstevy-mesta.

Pomník T. G. Masaryka – Pardubice. In: Tg-masaryk.cz [online]. 1.7.2018 [cit. 17.7.2018]. Dostupné z: http://tg-masaryk.cz/mapa/index.jsp?id=157&misto=Pomnik-T.-G.-Masaryka.

Pomník T. G. Masaryka – Nemošice. In: Tg-masaryk.cz [online]. 1.7.2018 [cit. 17.7.2018]. Dostupné z: http://tg-masaryk.cz/mapa/index.jsp?id=163&misto=Pomnik-T.-G.-Masaryka.

T. G. Masaryk a Kunětická hora. In: Tg-masaryk.cz [online]. 19.7.2018 [cit. 22.7.2018]. Dostupné z: http://tg-masaryk.cz/mapa/index.jsp?id=165&misto=Navsteva-prezidenta-T.-G.-Masaryka-a-pametni-deska.

Pár poznámek k osobnosti Vojtěcha Vážného. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 2016, roč. LI/2016, č. 9-10, s. 331-333.

Počátky českého fašismu v Pardubicích v letech 1922-1926.
In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 2016, roč. LI/2016, č. 7-8, s. 254-257.

Jaroslav Škorpil. In: Krásný život žili, krásnou práci konali… Nejslavnější generace rodu Škorpilů, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Vysoké Mýto 2006, s. 110-117.

Rudolf Škorpil. In: Krásný život žili, krásnou práci konali… Nejslavnější generace rodu Škorpilů, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Vysoké Mýto 2006, s. 84-95.

Veronika Škorpilová. In: Krásný život žili, krásnou práci konali… Nejslavnější generace rodu Škorpilů, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Vysoké Mýto 2006, s. 74-83.

Karpatské drahokamy v České republice. In: Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi a východního Slovenska. Sborník referátů ze semináře v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě 21. – 22. 11. 2005, Vysoké Mýto 2006, s. 61-74.

Výstavní činnost:
Konec druhé světové války na Vysokomýtsku, květen 2005.
Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi, listopad 2005 – leden 2006.

Vědecké konference:
Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi a východního Slovenska. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 21. – 22. 11. 2005.

Výuka:
Nedemokratické strany v první Československé republice – ZS 2018-19.

Ostatní odborné aktivity:

Člen redakční rady časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubicka.
Člen výboru pardubické odbočky Masarykovy společnosti.