Pavlína Kutová

 Mgr. PAVLÍNA KUTOVÁ

Kontakt:kutovapav@gmail.com
Kancelář: EA 10023
Konzultační hodiny:dle dohody emailem
Specializace:Lidové stavitelství
Památková péče


Studium:
Od 2015 prezenční doktorské studium; Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – obor Historie; téma dizertační práce: Lidové stavitelství v českých zemích jako téma kulturních dějin: Historie zájmu, bádání, metod ochrany a způsobů prezentace stavebního dědictví venkova, školitel doc. Mgr. Pavel Panoch, PhD.
2012 – 2015 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – obor Kulturní dějiny, specializace Péče o kulturní dědictví; diplomová práce: Stavební a sídelní vývoj vesnice Dolní Újezd od konce 18. století do začátku 20. století, školitel prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.; titul Mgr.
2008 – 2012 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – obor Ochrana hmotných památek – historie; bakalářská práce: Kultura v Litomyšli ve 20. letech 20. století, školitel doc. PhDr. Václav Veber; titul Bc.

Praxe a zaměstnání:
2016 - 2017 Krajský úřad Pardubického Kraje, oddělení kultury a památkové péče
2009 – 2014 dokumentátorka na záchranných archeologických výzkumech při RM v Litomyšli, RM ve Vysokém Mýtě, VČM v Pardubicích, TerraVerita, spol. s.r.o.
Květen 2013 dokumentace a inventarizace krkonošské lidové architektury ve vesnicích mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem (spolupráce Univerzity Pardubice a Správy KRNAP)

Zahraniční studijní pobyt:
Srpen – září 2016 Řím, Itálie, ICCROM Library
Květen 2017 Budapešť, Maďarsko

Konference:
Květen 2014 „minikonference“ UHV FF UPCE, téma příspěvku: „Kolna – podstáj v Dolním Újezdu u Litomyšle čp. 217“
Březen 2016 17. mezinárodní konference Dějiny staveb (Konference o otázkách stavebněhistorických průzkumů) Plasy; téma příspěvku: „Dlouhé nápisy na vesnických stavbách v okolí Litomyšle v 19. století“
Květen 2017 5th ConferenceForYoungSlavists In Budapest, téma příspěvku: „,Národní, a ,slovanské, v české architektuře před a po roce 1918. Lidová kultura jako zdroj identity mladé Československé republiky.“

Účast v projektech: CRP13+Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů, 2016

Publikační činnost:
KUTOVÁ, Pavlína. Dlouhé nápisy na venkovských stavbách z 19. století v okolí Litomyšle. In: Dějiny staveb: Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2016. Plzeň, 2016. ISBN 978-80-87170-48-9. S. 285 – 288.
KUTOVÁ, Pavlína. Stavební vývoj vesnice. In: Dolní Újezd 1167 – 2017: Sborník příspěvků k historii a současnosti. Vydáno při příležitosti 850. výročí první písemné zmínky o obci. Dolní Újezd, 2017. S. 33 – 38.