Pavlína Kutová

 

Kontakt: kutovapav@gmail.com
Kancelář: EA 10023
Konzultační hodiny: čtvrtek 13 - 17 (nebo dle dohody)
Specializace:
Lidové stavitelství
Památková péče

Studium:
Od 2015 prezenční doktorské studium; Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – obor Historie; téma dizertační práce: Lidové stavitelství v českých zemích jako téma kulturních dějin: Historie zájmu, bádání, metod ochrany a způsobů prezentace stavebního dědictví venkova, školitel doc. Mgr. Pavel Panoch, PhD.
2012 – 2015 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – obor Kulturní dějiny, specializace Péče o kulturní dědictví; diplomová práce: Stavební a sídelní vývoj vesnice Dolní Újezd od konce 18. století do začátku 20. století, školitel prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.; titul Mgr.
2008 – 2012 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – obor Ochrana hmotných památek – historie; bakalářská práce: Kultura v Litomyšli ve 20. letech 20. století, školitel doc. PhDr. Václav Veber; titul Bc.

Praxe a zaměstnání:
Od února 2016: Krajský úřad Pardubického Kraje, Odbor školství a kultury
2009 – 2014 dokumentátorka na záchranných archeologických výzkumech při RM v Litomyšli, RM ve Vysokém Mýtě, VČM v Pardubicích, TerraVerita, spol. s.r.o.
Květen 2013: dokumentace a inventarizace krkonošské lidové architektury ve vesnicích mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem (spolupráce Univerzity Pardubice a Správy KRNAP)

Zahraniční studijní pobyt:
2016 – Řím, Itálie, ICCROM Library (týdenní studijní pobyt)

Konference a přednášky:
„minikonference“ UHV FF UPCE, květen 2014; téma příspěvku: „Kolna – podstáj v Dolním Újezdu u Litomyšle čp. 217“
17. mezinárodní konference Dějiny staveb (Konference o otázkách stavebněhistorických průzkumů), březen 2016, Plasy; téma příspěvku: „Dlouhé nápisy na vesnických stavbách v okolí Litomyšle v 19. století“
Seminář pro studenty magisterských a doktorských SP v rámci projektu CRP „Památková péče / minulost, současnost a aktuální problémy oboru“; duben 2016, Kutná Hora; téma příspěvku – „Péče o lidovou architekturu: od minulosti k současnosti“; společně s Mgr. Zuzanou Vařekovou