Pavla Štorková

Mgr. Pavla Štorková

 

Kancelář: EA 10 027
E-mail: pavla.storkova@centrum.cz
Konzultační hodiny: pátek 10:00 – 15:00

 

 

Specializace:

Divadlo za komunismu
Masmédia a nová média

Studium:

1995 – 2003 Gymnázium TGM v Ústí nad Orlicí

2004 – 2007 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Teorie a dějiny dramatických umění, Bc. Bakalářská práce: „Zliennale“. Filmový festival „Filmové žně“ v letech 1940- 1941 ve Zlíně. (Vedoucí práce: Mgr. Petr Bilík, Ph.D.)

2007 – 2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Teorie a dějiny dramatických umění, Mgr. Diplomová práce: První vlna restrikcí v československém filmu po roce 1945. (Vedoucí práce: Mgr. Petr Bilík, Ph.D.)

2012 – dosud Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Historie, interní doktorandské studium, Téma disertační práce: Divadlo za komunismu: Vesnické divadlo (Školitel: doc. PhDr. Václav Veber)

Výuková činnost na ÚHV:
MVPR – Masmédia v praxi - ZS 2013/2014

Zaměstnání:
2010 – 2012 - Pardubický deník - webeditorka a redaktorka