Pavel Nevyhoštěný

 E-mail: Pavluha@email.cz

Studium:
od roku 2016 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, interní doktorské studium, obor Historie,
předběžné téma disertační práce: Intelektuální dějiny literární opozice za komunismu (školitel doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.)

2014 – 2016 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, navazující magisterské studium, obor Kulturní dějiny, modul Dějiny literární kultury,
diplomová práce: Poezie Jiřiny Haukové v literární komunikaci o Skupině 42 (vedoucí práce Mgr. Jiří Studený, Ph.D.)

2010 – 2013 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra literární kultury a slavistiky, bakalářské studium, obor Historicko-literární studia,
bakalářská práce: Esejistická alternativa umění v díle Waltera Benjamina a Susan Sontagové (vedoucí práce doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.)

2006 – 2010 Obchodní akademie, Mladá Boleslav