Pavel Mertelík


Email: mertelikp@gmail.com

Kancelář: EA-12025

Konzultační hodiny: Středa 14:00‒15:00 (nebo dle dohody)

Studium:

2018‒dosud: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, interní doktorské studium, obor Historie.
Předběžné téma disertační práce: Historické proměny mýtu československého vojáka v narativech a výtvarné reflexi 20. století, školitel: doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

2016‒2018: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, navazující magisterské studium, obor Kulturní dějiny, modul Dějiny literární kultury.
Diplomová práce: Československé legie v Rusku v zrcadle krásné literatury:
od faktů k mýtu a zase zpět, vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

2013‒2016: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra literární kultury a slavistiky, bakalářské studium, obor Historicko-literární studia.
Bakalářská práce: Českoslovenští legionáři v Rusku sami o sobě (Literárně-výtvarný obraz v časopisech Výkřik a Houpačky), vedoucí práce: doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.