Partněři projektu

Partneři projektu Historie a restaurování v praxi

Východočeské muzeum v Pardubicích

 

Východočeské muzeum v Pardubicích patří k nejvýznamnějším institucím svého druhu v ČR a disponuje jak dostatečným potenciálem muzejních sbírek, tak i kvalifikovaným personálem. Ve spolupráci s ním lze zajistit aktivity plánované v rámci Inovace studentské praxe. Dosavadní několikaletá spolupráce univerzity s muzeem vykazuje pozitivní zkušenosti. Studenti se seznámí s teoretickými aspekty práce, s technikou užívanou při katalogizaci a digitalizaci sbírek. Dále poznají praktické zásady dokumentace a katalogizace sbírek vybraných muzejních fondů. Tím získají vědomosti a zkušenosti potřebné pro své budoucí zaměstnavatele.

 

 

 

Státní okresní archiv v Chrudimi (Státní oblastní archiv v Zámrsku)

 

Spolupráce v oblasti archivnictví, tedy zajišťování uchovávání a zpracovávání historického dědictví, byla pro tento projekt navázána s pracovištěm Státního okresního archivu v Chrudimi, který podléhá SOA v Zámrsku. Studenti budou na tomto pracovišti proškoleni v práci na digitalizaci archivních materiálů, jejich zpracovávání a zpřístupňování v elektronické podobě. Z grantových prostředků bude pořízeno reprodukční zařízení v podobě skeneru s vysokou rozlišovací schopností a odpovídajícím software. Jeho využití jednak rozšíří odborné kompetence studentů a také přispěje k rozvoji odborné činnosti v rámci partnerské organizace.