Interaktivní paleografická čítanka

Interaktivní paleografická čítanka je výsledkem spolupráce prof. Petra Vorla a programátorů Univerzity Pardubice v rámci projektů FRVŠ na zpřístupnění výuky paleografie na bázi internetového rozhraní.

Ke každému typu pramenů jsou přiřazeny učební texty, které umožňují po prokliknutí zobrazení transliterace daného textu a cvičebnice, kde jsou texty určené pro procvičování nabytých dovedností bez možnosti zobrazení transliterovaného textu.

 

 

I. Pozemkové knihy

II. Korespondence

III. Demografické prameny

IV. Účetní dokumentace

V. Mapy a držba půdy

VI. Daně a kontribuce

VII. Cechovní prameny

 

VIII. Taxy a urbáře

 

IX. Inventáře a pozůstalostní řízení

 

X. Ceny a mzdy