Členové ústavu

Vedení ústavu


Vedoucí ústavu
doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: pavel.marek@upce.cz

Zástupce vedoucího ústavu
Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon:+420 466 036 210
e-mail: vladan.hanulik@upce.cz

Tajemník ústavu
PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
e-mail: vitezslav.prchal@upce.cz

Sekretářka
Jitka Hladíková
budova EA, kancelář 12 037
telefon: +420 466 036 526
e-mail: jitka.hladikova@upce.cz

Interní vyučující:

doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon:+420 466 036 073
e-mail: martin.capsky@upce.cz

Mgr. Dita Homolová, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: dita.jelinkova@centrum.cz

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 212
e-mail: tomas.jiranek@upce.cz

Mgr. et Mgr. Katarína Kapustka, Ph.D. (mateřská dovolená)
budova EA, kancelář 11 034
telefon:+420 466 036 073
e-mail: culakova@arup.cas.cz

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (děkan FF)
budova EA, kancelář 12 030
telefon: +420 466 036 208
e-mail: jiri.kubes@upce.cz

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: milena.lenderova@upce.cz

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: marie.mackova@upce.cz

Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035,
telefon: +420 466 221
e-mail: sarka.nekvapilJiraskova@upce.cz

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon:+420 466 036 073
e-mail: pavel.panoch@upce.cz

Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D. (mateřská dovolená)
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: zuzana.pavelkovacevelova@upce.cz

Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: helena.pochobradska@upce.cz

Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D. (mateřská dovolená)
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: katerina.ptackova@upce.cz

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: hana.stoklasova@upce.cz

Mgr. Jana Stráníková, Ph.D. (mateřská dovolená)
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: jana.stranikova@upce.cz

PhDr. František Šebek
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: frsebek@seznam.cz

Mgr. Bohdan Šeda
budova EA, kancelář 11 034,
telefon: +420 466 036 073
e-mail: bohdan.seda@upce.cz

Mgr. František Radek Václavík
budova EA, kancelář 11 034,
telefon: +420 466 036 073
e-mail: frantisekradek.vaclavik@upce.cz

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
budova R, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
telefon: +420 466 036 552
e-mail: petr.vorel@upce.cz

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 447
e-mail: zbynek.vydra@upce.cz

 

Externí vyučující:

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Archeologický ústav Akademie věd ČR
budova EA, kancelář 11 033
tel: +420 466 036 073
frolik@arup.cas.cz

doc. PhDr. Vladimír Hrubý
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: vladimir.hruby@upce.cz

Mgr. Tereza Jošková
joskova@vcm.cz

Ing. Milan Mariánek
milan.marianek@pardubickykraj.cz

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
mikulec@hiu.cas.cz

PhDr. Jan Musil
Regionální muzeum v Chrudimi
musil@muzemcr.cz

Mgr. Karolína Nafati
Národní filmový archiv Praha
nafati@volny.cz

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Historický ústav Akademie věd ČR
nemecek_jan@quick.cz

Mgr. David Richter
d.richter@email.cz

Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.
Státní okresní archiv Pardubice
tereza.siglova@seznam.cz

Mgr. Zuzana Stránská, Ph.D.
zuzana.varekova@centrum.cz

Mgr. Jiří Zikmund
zigi@seznam.cz

Mg.A. Tomáš Židek, Ph.D.
zidek2000@seznam.cz