Členové ústavu

Vedení ústavu

 

Vedoucí ústavu
doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 037
telefon: +420 466 036 039
e-mail: pavel.marek@upce.cz

 

Zástupce vedoucího ústavu
Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 037
telefon:+420 466 036 691
e-mail: vladan.hanulik@upce.cz

 

Tajemník ústavu
PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
e-mail: vitezslav.prchal@upce.cz

 

Sekretářka
Jitka Hladíková
budova EA, kancelář 12 037
telefon: +420 466 036 526
e-mail: jitka.hladikova@upce.cz

 

Interní vyučující:

 doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon:+420 466 036 073
e-mail: martin.capsky@upce.cz

Mgr. Dita Homolová, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: dita.jelinkova@centrum.cz

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: tomas.jiranek@upce.cz

Mgr. et Mgr. Katarína Kapustka, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon:+420 466 036 073
e-mail: culakova@arup.cas.cz

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (děkan FF)
budova EA, kancelář 12 042
telefon: +420 466 036 208
e-mail: jiri.kubes@upce.cz

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: milena.lenderova@upce.cz

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: marie.mackova@upce.cz

Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035,
telefon: +420 466 221
e-mail: sarka.nekvapilJiraskova@upce.cz

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 028
telefon:+420 466 036 207
e-mail: pavel.panoch@upce.cz

Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D. (mateřská dovolená)
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: zuzana.pavelkovacevelova@upce.cz

Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D. (mateřská dovolená)
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: katerina.ptackova@upce.cz

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: hana.stoklasova@upce.cz

Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.
budova CB, kancelář 02 007
telefon: +420 466 037 513
(event. EA 10033, tel.: +420 466 036 691)
e-mail: jana.stranikova@upce.cz

PhDr. František Šebek
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
e-mail: frsebek@seznam.cz

Mgr. Bohdan Šeda
budova EA, kancelář 12 034,
telefon: +420 466 036 039
e-mail: bohdan.seda@upce.cz

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
budova R, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
telefon: +420 466 036 552
e-mail: petr.vorel@upce.cz

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 447
e-mail: zbynek.vydra@upce.cz

 

Externí vyučující:

 

Mgr. Věra Doležalová
vera.dolezalova@seznam.cz

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Archeologický ústav Akademie věd ČR
budova EA, kancelář 11 033
tel: +420 466 036 073
frolik@arup.cas.cz
středa 15:00 – 16:00

doc. PhDr. Vladimír Hrubý
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: vladimir.hruby@upce.cz

Mgr. Lucie Jelínková
jelinkova@mail.ctk.cz

Mgr. Dominika Kleinová
ddominika.kleinova@gmail.com

PhDr. Jan Musil
Regionální muzeum v Chrudimi
musil@muzemcr.cz

Mgr. Karolína Nafati
Národní filmový archiv Praha
nafati@volny.cz

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Historický ústav Akademie věd ČR
nemecek_jan@quick.cz

Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.
Státní oblastní archiv Zámrsk
budova EA, kancelář 12 035
tel: +420 466 036 221
helenapoch@centrum.cz

Mgr. Renáta Růžičková
Státní okresní archiv Pardubice
renatice@volny.cz

Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.
Státní okresní archiv Pardubice
tereza.siglova@seznam.cz

Mgr. Jiří Urban, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů Praha
jiri.urb@centrum.cz

MgA. Aneta Vašatová
vasatova@geart.cz

Mgr. František Václavík
fravaclavik@volny.cz

Mg.A. Tomáš Židek, Ph.D.
zidek2000@seznam.cz