X. bienále Organizační pokyny

Konference se tentokrát koná v Dačického domě v Kutné Hoře: Komenského nám. 41, 284 01 Kutná Hora.

Odkaz s přesnou adresem k dispozici zde.

Pro přiblížení klikněte na mapu.

Termín konání: 26. a 27. dubna 2018 (podrobněji viz program)
Místo konání: Dačického dům v Kutné Hoře (podrobněji viz mapa)
Délka jednotlivého vystoupení: maximálně 20 minut
Jednací jazyky: čeština, slovenština
Technika v jednacích místech: počítač, dataprojektor

Konferenční poplatek: není vybírán
Ubytování: není hrazeno organizátory konference, zajišťuje si každý z účastníků sám
Cestovné: není hrazeno organizátory konference


Tiskový výstup z jednání:
V případě zájmu o publikování je třeba dodat texty v podobě pro tisk nejpozději do 30. srpna 2018 v elektronické podobě doc. PhDr. Marii Mackové, Ph.D.
marie.mackova@upce.cz
Texty budou podrobeny recenznímu řízení před vydáním.

Maximální rozsahjedné stati do 20 normostran, včetně poznámkového aparátu.
Pokud budou součástí textu obrázky, dodejte, prosíme, rovněž platná jednorázová reprodukční práva pro tuto příležitost. Redakce si vyhrazuje právo na další jednání o zařazení.
Citační vzor (shodný s pravidly pro Theatrum historiae) je k nalezení na
http://uhv.upce.cz/cs/Pokyny


Přejeme příjemný pobyt v Kutné Hoře a těšíme se, co napíšete.
Marie Macková
Eliška Chadimová
Marie Jílková