Exkurze ÚHV - organizační informace

Termín:

24. - 30. dubna 2020

Organizátoři za ÚHV:

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.

Kapacita zájezdu:

max. 20 studentů (Bc., Mgr. i Ph.D.)
Za exkurzi je možné získat kredity a zapsat si ji do indexu (za referát, přednesený na akci). Letos poprvé neděláme exkurzi sami, ale spolupořádáme ji se spřátelenými historickými ústavy na univerzitách v Olomouci a v Hradci Králové, což mj. znamená ideální možnost k poznání nových kolegů a navázání užitečných kontaktů.
V rámci paritního dělení nám připadlo 20 míst, v případě většího zájmu budou ti „pod čarou“ vedeni jako náhradníci.

Cena za osobu:

7 000,- Kč.
V ceně je zahrnuta doprava, mýtné, poplatky za vjezdy do italských měst (někdy dost velké) a ubytování včetně snídaně, vstupy do jednotlivých objektů si každý hradí sám. Na vstupenky kalkulujte zhruba 35 €. Rozhodně se vyplatí mít s sebou ISIC. Pokusíme se rovněž ušetřit tím, že zajistíme příslušná potvrzení – studenti (umělecko)historických oborů mají v Itálii do státních památek vstup zdarma.
 

Platba

Zálohu ve výši 3000,- Kč je nutné zaplatit do konce roku 2019 na účet 153712260/0300. Do poznámky uveďte „Exkurze Itálie“ a Vaše jméno. Záloha bude použita na včasnou rezervaci dopravy a ubytování. Doplatek bude vybírán po novém roce.

Ubytování:

  • 2x v pohyblivém hotelu na kolečkách cestou tam a zpět, aneb trocha nepohodlí v ceně
  • 5x Bologna, hostel We_Bologna, Via de' Carracci 69/14, 40129 Bologna
    https://www.we-gastameco.com/en/hostel-bologna/
    Ubytování ve čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením (zkrátka integrační kasárenský model jako vždy).
      

Zájemci:

Pokud máte vážný zájem, přihlaste se závazně připojením Vašeho jména do seznamu účastníků na nástěnce ve 12. patře budovy EA. Přihlásit se je rovněž možné via e-mail na adresu Vitezslav.Prchal@upce.cz uvedením všech údajů (jméno, studijní obor, ročník, e-mail zájem o kredity). Informační schůzka s upřesněním programu a se zadáním referátů proběhne začátkem března. Termín bude včas upřesněn e-mailem. Termín zaplacení zbývající částky za exkurzi (cca konec března) bude rovněž dopředu avizován pomocí těchto komunikačních kanálů.


Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15. 12. 2019.