Odborná praxe správy muzejních sbírek

Charakteristika aktivity Odborná praxe správy muzejních sbírek

Praxe pro studenty Kulturních dějin (PRAX)

Předmět je určen pro 2.ročník studentů Kulturních dějin. Na rozdíl od minulých let se PRAXE dělí na tři části : PRAX1 v zimním semestru, PRAX2 a PRAX3 v letním semestru. Všechny tři mají status povinného předmětu a jen absolvování všech tří částí znamená definitivní uznání předmětu PRAXE. Výuka v podobě jednoho či dvou seminářů je rozložena do zimního a letního semestru, 10 denní praxe je pak určena na letní měsíce červen - srpen. Předmět je záměrně vystavěn tak, aby v něm student získal mnohostranné vzdělání i praktickou zkušenost, potřebnou pro budoucí uplatnění v institucích nejen charakteru muzejního.

 

Letní semestr 2012

Na rozdíl od minulých let byla letošní muzejní praxe soustředěna více do zimního semestru, ve kterém problěhla PRAX1 a PRAX3, zatímco PRAX2 zůstal vyhraněn letní semestr. Všechny tři mají status povinného předmětu a jen absolvování všech tří částí znamená definitivní uznání předmětu PRAX. Řada studentů absolvovala v zimním semestru předmět PRAX1 zaměřený na seznámení s programy používanými v muzejnictví a PRAX3 věnující se konkrétní praktické zkušenosti se správou, digitalizací sbírek přímo ve Východočeském muezu Pardubice. Pro letní semestr se  otevírá předmět PRAX2, který posluchače seznámí se základy počítačové grafiky a tvorby webových prezentací pro muzejníky, v němž si upevní a prohloubí práci s digitlaním zpracováním sbírek.

 

Mgr. Martina Halířová, Ph.D. - Sbírka pohlednic ve Východočeském muzeu v Pardubicích, základy filokartie

Mgr. Petr Horáček - Technická sbírka ve Východočeském muzeu v Pardubicích

Mgr. Renáta Tetřevová - Historická fotografie v muzejních sbírkách

PhDr. Hana Vincenciová – Etnografická sbírka a podmalby na skle ve sbírkách VČM

PhDr. František Šebek - Numismatická sbírka

Mgr. Zuzana Čevelová, Ph.D. – Kramářské tisky 18. a 19. století

 PhDr. Jan Jílek - Archeologie ve Východočeském muzeu v Pardubicích