Obsahy / Contents

Obsah časopisu Theatrum historiae 24 (2019)

Michal TÉRA, Korutanský nastolovací obřad apřemyslovský mýtus, s. 9-40.
Urszula KICIŃSKA, Political activity of widows as an example of shaping cliental dependencies in the second half of the seventeenth and eighteenth centuries, pp. 41-53.
Bożena POPIOŁEK, Patrons and clients. The specificity of female clientelism in the Polish-Lithuanian Commonwealth at the turn of the seventeenth century. Research postulates, pp. 55-70.
Agnieszka SŁABY, Emotional pressure and violence in the milieu of the nobility in the Saxon era of the Polish-Lithuaninan Commonwealth, pp. 71-87.
Iveta COUFALOVÁ, Jan Nepomucký v luteránských Drážďanech. Rekonverze Wettinů arole českého zemského patrona v 1.polovině 18.století, s. 89-108.
Filip VÁVRA, Rezidenční síť Františka Josefa Černína z Chudenic ve Vídni a v Praze ve 20.a 30. letech 18.století, s. 109-135.
PETR WOHLMUTH, Poručík proti maršálovi. Dvojí výzva post-vaubanovské tradici v textech skotského vojenského inženýra Charlese Bisseta z let 1751–1778, s. 137-171.
GABRIELA KREJČOVÁ ZAVADILOVÁ, Pokusy o vzdělávání prvních českých kazatelů augsburského vyznání, s. 173-190.
PETER DEMETER – DANA MAREŠOVÁ, Životní cesta Terezie Dalbergové (1866–1893) za uzdravením. Zbožná pouť do francouzských Lurd, s. 191-204.
Dana MUSILOVÁ – Pavla PLACHÁ, Ženská nucená práce v českých zemích 1939–1945, s. 205-221.
Recenze a zprávy, s. 223-240.

Obsah časopisu Theatrum historiae 23 (2018)
The House of Habsburg and the Papacy

Guido BRAUN, The Habsburg Monarchy from a Roman Perspective: Potential Insights of the “Nuncial Reports from Germany” for International Historical Research, pp. 9-25.
Blythe Alice RAVIOLA, The Ideal Cardinal and the Role of the Papacy in Dell’uffizio del cardinale (1599) by Giovanni Botero, pp. 27-37.
Péter TUSOR, Habsburg Hungary and the Papal Court (1605–1689), pp. 39-54.
Tomáš ČERNUŠÁK, The relationship network of nuncios and forms of reward for its members at the imperial court of Rudolf II (1576–1612), pp. 55-74.
Paolo PERIATI, Behind the negotiations: Nuncio Antonio Caetani’s experience at the court of Madrid (1611–1618), pp. 75-95.
Pavel MAREK, Cardinal Purple for Maximilian of Pernstein. A Contribution to Aristocratic Women‘s Political Communication, pp. 97-111.
Rubén GONZÁLEZ CUERVA, Vienna, the Spanish Ambassador and the Nuncio: the 3rd Marquis of Aytona and the Fading Catholic Alliance (1624–1629), pp. 113-132.
Rafaella PILO, The Imperial ambassador, the nuncio and the favourite: The Count of Pötting, Vitaliano Visconti Borromeo and Juan Everardo Nithard at the time of the Spanish crisis (1668–1669), pp. 133-146.
Reviews, pp. 147-157.

Obsah časopisu Theatrum historiae 22 (2018)

Vojtěch VEČEŘE, Kazatel a biskup Jindřich z Vildštejna († 1409): Životní osudy muže, který promlouval na pohřbu Karla IV., s. 9-31.
Michaela ANTONÍN MALANÍKOVÁ, Poručnictví, nebo partnerství? Status manželky a majetkové spoluvlastnictví manželů ve středověkém Brně, s. 33-49.
Andrea LOUKOTOVÁ, Lékaři, lazebníci a porodní báby z řad moravských novokřtěnců v 16.–17. století, s. 51-73.
Jindřich KOLDA, Potridentské překračování hranic klausury Svatojiřského kláštera na Pražském hradě jako potvrzení „odvěké“ prestiže, s. 75-100.
Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ, „Kdykoliv jsem měla volnou chvilku, něco jsem sepisovala.“ Dílo Justiny Siegemund v kontextu raně novověkých ženských přírodovědných spisů z německojazyčných oblastí, s. 101-124.
Marie MACKOVÁ, Hadry a hadrnice: od důchodkového deliktu k průmyslové surovině a   sběračkám odpadu, s. 125-145.
Jana HORÁKOVÁ, Diskuze o talmudickém původu Chevra kadiša v časopisech Allgemeine Zeitung des Judenthums, Die Neuzeit a Oesterreichische Wochenschrift, s. 147-164.
René NOVOTNÝ, „Pruští emigranti“. Kladsko-slezské komunity ve východních a   středovýchodních Čechách (1763–1946), s. 165-229.
Recenze a zprávy, s. 231-261.

Obsah časopisu Theatrum historiae 21 (2017)

Petr VOREL, Funding of the Papal Army’s Campaign to Germany during the Schmalkaldic War (Edition of the original accounting documentation “Conto de la Guerra de Allemagna” kept by the Pope’s accountant Pietro Giovanni Aleotti from 22 June 1546 to 2 September 1547), pp. 9-96.
Christof MUIGG, Montecuccoli’s Fame, or: A Diplomat’s Military Reputation at the Swedish Court in 1654, pp. 97-116.
Miroslav DYRČÍK, Early Eighteenth Century’ Jewish Religiousness: A Case of Leibele Prossnitz as Depicted in Bashraybung fun Shabbetai Zẹ vi, pp. 117-139.
Mariusz MISZTAL, The Intimate Picture of Queen Victoria and her Household, 1840–1843. Extracts from the Diary of Dr Robert Ferguson, the Queen’s Accoucheur, pp. 141-166.
Jiří HUTEČKA, “There Is Nothing New Out Here!” Communication Strategies and Gender Dynamics in the World War I Family Correspondence, pp. 167-193.
Zbyněk VYDRA, British Jewry and the Attempted Boycott of Nazi Germany, 1933–1939, pp. 195-219.
Reports and reviews, pp. 221-229. 

 

 

 

 

Obsah časopisu Theatrum historiae 20 (2017)

Ondřej MATYS, Juan de Torquemada v polemice s husitským pojetí eucharistie, s. 9-29.
Martin ČAPSKÝ, "ale jak se vožení, hned mu tíže". Naplňování pohlavních rolí v básnické skladbě Stesk na ženitbu Hynka z Poděbrad, s. 31-45.
Peter FEDORČÁK, Mesto, vojna a jezuiti. Pôsobenie jezuitov v Košiciach počas stavovských povstaní, s. 47-64.
Veronika CHMELAŘOVÁ, Peunerovská odyssea. Problematika měšťanské konverze na pozadí osudů raně novověké těšínské rodiny, s. 65-92.
Zuzana ORÁLKOVÁ, František Antonín z Dietrichsteina (1643-1721) - šlechtic v řadách Tovaryšstva Ježíšova, s. 93-121.
Lenka MARŠÁLKOVÁ, Walter Xaver z Dietrichsteina na kavalírské cestě (1683-1688) a jeho boj proti předurčené budoucnosti, s. 123-156.
Iveta COUFALOVÁ, Lutherovo jubileum (1717) a konverze na saském kurfiřtském dvoře: východiska a možnosti výzkumu, s. 157-173.
Dana MAREŠOVÁ, Šlechtičny z rodu Dalbergů a silva rerum 2. poloviny 19. století, s. 175-191.
Zuzana KŘENKOVÁ - Vladislava ŘÍHOVÁ, Evropská tradice a počátek novodobé mozaiky v Čechách a na Moravě, s. 193-222.
Tomáš JIRÁNEK, Hospodářský bojkot jako odpověď na antisemitismus. Příklad druhé Československé republiky, s. 223-250.
Petr BARTUŠEK, Vlasta Javořická: Životní osudy spisovatelky a její rodiny po "Vítězném únoru", s. 251-270.

Metodologie a přehledy bádání

Michal TÉRA, Etnogeneze Slovanů: staré a nové otázky a spory, s. 271-297.
Zuzana KOBRLOVÁ, Čarodějnické a kouzelnické procesy v zahraniční historiografii, s. 299-327.

Recenze a zprávy, s. 329-370.

 

 

Obsah časopisu Theatrum historiae 19 (2016)

Jiří HRBEK, Acting on behalf of the Bohemian King: Ferdinand Ernst von Waldstein’s Journey to Westphalia (1645–1647), pp. 9-26.
Zsuzsanna CZIRÁKI, Language Students and Interpreters at the Mid-seventeenth-century Habsburg Embassy in Constantinople, pp. 27-44.
Monika KONRÁDOVÁ – Rostislav SMÍŠEK, The Illusion of Power or Relentless Reality? Ceremonial and Ritual Practices at the Court of Moscow in the Middle of the 17th Century through the Eyes of the Imperial Diplomats, pp. 45-71.
Martin BAKEŠ, Shaping the Danish and Imperial Legation Chapels in Vienna and Copenhagen during the Period after the Thirty Years’ War, pp. 73-94.
Laura OLIVÁN SANTALIESTRA, Judith Rebecca von Wrbna and Maria Sophia von Dietrichstein: Two Imperial Ambassadresses from the Kingdom of Bohemia at the Court of Madrid (1653–1674), pp. 95-117.
Lenka MARŠÁLKOVÁ, Dominik Andreas von Kaunitz during the 80’s and the early 90’s of the 17th Century. The Early Career of the Imperial Diplomat, pp. 119-169.
Jiří KUBEŠ, Hermann Jakob Czernin von Chudenitz’ Diplomatic Mission in Warsaw in 1695. A Contribution towards the Travel Arrangements of Imperial Diplomats, pp. 171-203.
JIŘÍ M. HAVLÍK, The Extraordinary Imperial Ambassadors to the Conclave during the 1667-1730 Period, pp. 205-245.
Béla Vilmos MIHALIK, The Fall of an Imperial Ambassador. Count Georg Adam von Martinitz and his Recall from Rome, pp. 247-273.
Charlotte BACKERRA, Count Philip Kinsky, the British Ministers, and Society: Social and Political Networks of an Imperial Diplomat in London, 1728–1735, pp. 275-292.
Reports and reviews, pp. 293-308.

 

 

Obsah časopisu Theatrum historiae 18 (2016)

Piotr TAFIŁOWSKI, The Duels of Monarchs: the Issue of Ritual Communication from Antiquity to the Present Day, s. 9-24
Sylwia KONARSKA-ZIMNICKA, Horoscopes Prepared by Master Astrologers from Krakow at the Turn of the 15th and 16th Century (according to the BJ 3225 and 3227 manuscripts), s. 25-37
Jiří VALOVÝ, Reformace ve slezských městech na příkladu Krnova a Těšína, s. 39-73
Jiří JUST, Matouš Konečný a jeho podíl na výchově a vzdělávání bratrských duchovních na počátku 17. století, s. 75-88.
Jan DVOŘÁK, Eine untertänige Stadt in Mähren des 17. Jahrhunderts in Intentionen der Heiratsmigration. Kombiniertes Zeugnis der Kirchenbücher und Heiratsverträge (am Beispiel von Svitavy), s. 89-112
Vítězslav PRCHAL, Sázka na nejistou kartu. Armádní služba a sociální úpadek Raduitů de Souches na přelomu 17. a 18. století, s. 113-151
Veronika MEZEROVÁ, Knihovna a čtenářské zájmy Františka Ferdinanda a Jana Václava z Gallasu, s. 153-176
Petr POLEHLA, „Accipite disciplinam et servate illam.“ Studijní řády Biskupského semináře v Hradci Králové vydané biskupy Blümegenem a Trautmannsdorfem v letech 1766 a 1802 jako pramen poznání formace diecézního kléru, s. 177-201
Michael VIKTOŘÍK, Emanuel Zitta. Pohled na kariéru a dílo důstojníka inženýrského sboru v první polovině 19. století, s. 203-226
Zuzana PAVELKOVÁ ČEVELOVÁ, Manželské spory před soudem. Realita manželství 60. let 19. století v soudních aktech pražského arcibiskupství, s. 227-244
Jaroslav NEČAS, Legionáři před Mimořádným lidovým soudem v Chrudimi 1945–1948, s.  245-293.
Recenze a zprávy, s. 295-315

 


Obsah časopisu Theatrum historiae 17 (2015)

Jakob De ROOVER - Sarah CLAERHOUT, The Caste Connection. On the Sacred Foundations of Social Hierarchy, pp. 9-36.
Dunkin JALKI - Sufiya PATHAN, On the Difficulty of Refuting or Confirming the Arguments about the Caste System, pp. 37-61.
Marianne KEPPENS, The Aryans and the Ancient System of Caste, pp. 63-89.
Martin FÁREK, Caste or qualification? Chaitanya Vaishnava Discussions about Brahmanas in Colonial India, pp. 91-118.
Prakash SHAH, "An Ancient System of Caste": How the British Law against Caste Depends on Orientalism, pp. 119-142.
Martin BAKEŠ - Jiří KUBEŠ, Johann Franz Count von Würben and His Diary Entries from 1662, pp. 143-212.
Magdalena OŻARSKA, The Fake Diary of a Historical Figure: Klementyna Tańska-Hoffmanowa´s Journal of Countess Françoise Krasińska (1825), pp. 213-235.
Marie MACKOVÁ, The Nobility in Bohemia and in the Habsburg Monarchy within the Legal and Social Context of the 19th Century, pp. 237-251.
Zbyněk VYDRA, People of the Past and Present. Magazine Stolitsa i usaďba, the Russian Nobility and Its Self-Presentation in the Final Years of the Tsarist Regime, pp. 253-279.
Reports and reviews, pp. 281-304.  

 

Obsah časopisu Theatrum historiae 16 (2015)

Jan STEJSKAL, Obrazy války v italských městech v kázáních observanta a v cestovním deníku řeholníka z první poloviny 15. století, s. 9-23
Mária FEDORČÁKOVÁ, „Vy zly a nespravedlivy lvde Bardiowci.“ Mesto Bardejov v boji proti zbojníkom v 15. storočí, s. 25-39
Petr VOREL, Sankce vůči českým královským městům roku 1547 v kontextu habsburské politiky první poloviny 16. století („Gentský ortel“ v politické propagandě stavovského odboje), s. 41-60
Josef HRDLIČKA, Jak se ubránit před válkou? Snahy šlechticů o ochranu vrchnostenských měst za třicetileté války (Vilém Slavata a Jindřichův Hradec 1631–1633), s. 61-76
Romana KMOCHOVÁ, “Nulla calamitas sola. Jedna těžkost druhou volá!“ Správa města Slaný za třicetileté války, s. 77-105
Tereza SIGLOVÁ, Zadlužení usedlostí městeček pardubického panství za třicetileté války a poválečná obnova, s. 107-134
Vilém ZÁBRANSKÝ, Migrace měšťanů do měst pražských v kontextu třicetileté války. Sociální aspekty a radní praxe, s. 135-151
Iveta COUFALOVÁ, „... was man in Dresden schauet,/ Und was AUGUST vollführt und bauet,/ Sieht man sonst nirgends auf der Welt“. Drážďany a Varšava v strategiích reprezentace moci Augusta Silného za velké severní války, s. 153-174
Jiří ŠTAIF, Město jako areál revoluce. Sabinovy poslední romány o revoluci 1848, s. 175-192
Gabriela DUDEKOVÁ, Výnimočnosť alebo normalita? Každodennosť Veľkej vojny v Prešporku / Bratislave, s. 193-211
Milena LENDEROVÁ, První světová válka a městské děti, s. 213-229
Lubomír NENIČKA, Městská správa v době nacistické okupace. Příčiny a důsledky vzniku Velké Ostravy v roce 1941, s. 231-263
Recenze a zprávy, s. 265-296 

 

 

Obsah časopisu Theatrum historiae 15 (2014)

Károly GODA, Metamorphoses of Corpus Christi: Eucharistic Processions & Clashes in Fifteenth- and Sixteenth-Century Vienna s. 9-50
Petr VOREL, Politická komunikace české stavovské opozice roku 1547 (Regionální aspekt a role „Přátelského snešení“ ve stavovském odboji), s. 51-95
Tomáš ČERNUŠÁK, „Nel banco dove sta il nuntio non vi sedano altri“. Ceremoniál jako forma symbolické komunikace pražského nuncia Antonia Caetaniho (1607-1611), s. 97-107
Pavel PANOCH, Světec, kříž a zbožný krab. Divertimento z barokní hagiografie mezi Západem a Východem, s. 109-133
Petr GRULICH, Četnictvo v Hradci Králové: Úvod do jeho struktury ve třicátých letech 20. století, s. 135-162
Aleš BINAR, Konference velvyslanců v červenci 1920 o Těšínsku, Oravě a Spiši
v proměnách české historiografie, s. 163-183
Andrzej ESSEN, Wokół stosunków polsko-słowackich w latach 1938–1939, s. 185-197
Magdalena HUŁAS, Polsko-czechosłowacka (kon)federacja. Cele i oczekiwania strony polskiej (1939–1943), s. 199-219
Pavol MATULA, Pripojenie Javoriny a Lesnice k Poľsku 1938–1939, s. 221-237
Jan NĚMEČEK, Československo-polská (kon)federace, s. 239-258
Krzysztof NOWAK, Zaolzie 1945. Wokół polskiej historiografii i historiograficznych kontrowersji, s. 259-270
Tomáš JIRÁNEK, V Americe za války „před válkou“. Působení plk. gšt. Oldřicha Španiela v USA v letech 1939–1941, s. 271-295
Jaroslav MILLER, Organizace českého exilu v Austrálii v letech 1948–1989, s. 297-324
Pavel BOŠTÍK, Velká krize kolektivizace v Pardubickém kraji, s. 325-349
Zprávy a recenze, s. 351-373
 

 

 

Obsah časopisu Theatrum historiae 14 (2014)

Jana STRÁNÍKOVÁ, Marie Magdalena Hanková – životní role neprovdané dcery hořiněveského řezníka. Reflexe a sebereflexe ženy přelomu 18. a 19. století v rodinné korespondenci, s. 9-29
Jan RANDÁK, O paměti, osobním svědectví a politice dějin, s. 31-48
Wiktoria KUDELA-ŚWIĄTEK, Marriage from necessity. In search of new development directions and methods in oral history, s. 49-67
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Orální historie a paměťová studia: diverzita, či konvergence?, s. 69-78
Jiří HLAVÁČEK, Narace pražského jara ve vzpomínkách rehabilitovaných příslušníků Československé lidové armády, s. 79-96.
Monika HORÁKOVÁ, Tazatel(ka) z tábora nepřátel?, s. 97-115
Lenka KRÁTKÁ, Jejich osudy jsou tak rozdílné, a přesto tak podobné. Komparace životopisných vyprávění dvou žen, které se věnovaly umělecké profesi, s. 117-136
Michaela KOLLEROVÁ, Doc. PaedDr. Jiřina Holinková, CSc. Historička a univerzitní pedagožka nejen pohledem pamětníků, s. 137-154
Michal LOUČ, Oživlá historie Ratenic. Orální historie jako nástroj komunitního zkoumání lokální historie, s. 155-202.
Marie FRITZOVÁ, Dva životní příběhy a první intifáda, s. 203-224.
Recenze a zprávy, s. 225-239
 


Obsah časopisu Theatrum historiae 13 (2013)

Jiří HRBEK, Cesty evropské historiografie k diplomacii raného novověku, s. 7-30
Jan KILIÁN, Jan Beck. Kariéra císařského důstojníka a lucemburského guvernéra, s. 31-75
Petr VOREL, Francouzské "luiginy" a jejich severoitalské napodobeniny v peněžním oběhu Osmanské říše v 60. letech 17. století, s. 77-92
Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ, "Vzdávej lékaři patřičnou úctu, neboť i jeho stvořil Hospodin." Tolerance v rámci kompetenčního sporu mezi porodními bábami a lékaři-porodníky v raném novověku?, s. 93-106
Bozena POPIOLEK, Where does the truth lie? Petty violence in the light of court records in Poland in the first half of the 18th century, s. 107-121
Jitka VOJTKOVÁ - Luboš KOKEŠ, Pardubičtí Židé a jejich náboženská obec do roku 1918, s. 123-165
René NOVOTNÝ, Obraz Čechů v německé rasové nauce a nacistické rasové ideologii, s. 167-219
Ladislav KUDRNA, Českoslovenští letci v sovětské internaci za 2. světové války, s. 221-239
Jan DVOŘÁČEK, Čechoslováci pod ochranou císaře: Strastiplná cesta Bedřicha Hildprandta a Ferdinanda Veverky do etiopského exilu, s. 241-266
Vít MACHÁLEK, Církve a poválečný český nacionalismus, s. 267-285
Recenze a zprávy, s. 287-307.
 

 

 

Obsah časopisu Theatrum historiae 12 (2013)

Jarmila KAŠPÁRKOVÁ, Kanonizované klarisky a terciářky očima řádových životopisců v českých zemích v raném novověku, s. 7-20
Lucie MIKLOVIČOVÁ, Analýza dvou šlechtických rukopisných kuchařských knih a jedné sbírky receptů z „dlouhého“ 19. století, s. 21-45
Marcela ZEMANOVÁ–OUBRECHTOVÁ, Hrabě František Thun-Hohenstein a jeho reflexe rodinné cesty po západní Evropě v letech 1833 až 1835, s. 47-68
Zbyněk VYDRA, Carevič na cestě Evropou: Alexandr Nikolajevič a jeho korespondence s Mikulášem I. v letech 1838-1839, s. 69-91
Marie MACKOVÁ, Voják 19. století na cestách. Putování Karla Gustava Wilhelma prince Hohenlohe-Langenburg Evropou, s. 93-113
Magdalena OŻARSKA, Łucja Rautenstrauchowa´s In and beyond the Alps: the Case of a Sentimental Italian Tour, s. 115-141
Milena LENDEROVÁ, Kněz na cestách. Cesta Josefa Chmelíčka do Francie a Španělska v roce 1861, s. 143-155
Kristýna KOSINOVÁ, Představy českých turistů ze střední třídy o "pravém turistovi" a jejich snahy šířit zásady turistiky v českých zemích ve druhé polovině 19. století, s. 157-170
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ–SLABÁKOVÁ, Heinrich Coudenhove-Kalergi a Mitsuko Aoyama: cesty, prostor a čas na přelomu 19. a 20. století, s. 171-187
Olga ROEBUCK, Scotland, Living Dualities – historical development of identity construction, s. 189-207
Recenze a zprávy, s. 209-234.
 

 

Obsah časopisu Theatrum historiae 11 (2012)

Daniela TINKOVÁ, Konec hippocratovského světa? Příspěvek k otázce pojetí nemoci mezi renesancí a 19. stoletím, s. 7-23
Evžen STROUHAL, Pacient a lékař - už ve starém Egyptě, s. 25-33
David TOMÍČEK, Mor a lékařská literatura pozdního středověku, s. 35-46
Kateřina ČADKOVÁ, Slabost jedince či poslání? Teoretická a praktická recepce nemoci v prostoru laické religiozity vrcholného středověku, s. 47-57
Katarína NÁDASKÁ, Vnímanie choroby a starostlivosť o chorých u mendikantov na príklade sv. Alžbety Uhorskej, s. 59-68
Ingrid KUŠNIRÁKOVÁ, Pacienti a zdravotnícky personál bratislavskej nemocnice milosrdných bratov v ranom novoveku, s. 69-80
Diana DUCHOŇOVÁ, O svoje zdravie maj usilovnú starosť. Prevencia a liečba chorôb na esterházyovskom dvore v 17. storočí, s. 81-98
Martina HALÍŘOVÁ, Koncept dětské abnormality v 19. století, s. 99-104
Václav GRUBHOFFER, Medikalizace smrti na přelomu 18. a 19. století. Okamžik smrti, zdánlivá smrt a vzorce chování k mrtvým z hlediska dějin lékařství, s. 104-123
Ludmila HLAVÁČKOVÁ, Pokus o školení ošetřovatelek v pražské všeobecné nemocnici ve 40.letech 19. století, s. 124-131
Tomáš JIRÁNEK, Nemoci a léčebné terapie v životě Emanuela Salomona z Friedbergu-Mírohorského, s. 133-152
Milena LENDEROVÁ, Anna Bayerová, Anna Fischer-Dückelmann: lékařky, zdraví a sexualita na přelomu 19. a 20. století, s. 153-166
Daniel HUPKO, Strasti starého grófa. Autoreflexia choroby v osobnej korešpondencii aristokrata na sklonku 19. storočia, s. 169-183
Vladan HANULÍK, Intertextuální narativ? Vnímání vodoléčebné terapie pacienty Vincenze Priessnitze, s. 185-207
Jan SEIDL, Zhýralci a psychopati. Trestání homosexuality za první republiky a česká medicína, s. 209-228
Recenze a zprávy, s. 229-238. 
 

 

Obsah časopisu Theatrum historiae 10 (2012)

Jan STEJSKAL, Ambrogio Traversari – „pokrytec“ pod Sluncem Bernardina Sienského?, s. 7-23
Ludmila SULITKOVÁ, Neznámý městský řád pro Náchod ze šedesátých let 16. století, s. 25-57
Petr VOREL, Císařská volba a korunovace ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1612 a česká účast na těchto událostech, s. 59-166
Agnieszka JAKUBOSZCZAK, Livres de compte de la princesse Sanguszkowa (XVIIIe siècle) : la vie quotidienne au château en Pologne, s. 167-177
François CADILHON, Keszthely ou Le château hongrois comme démonstration du savoir, s. 179-187
Eva MUŠKOVÁ, Pohádka o chudém chlapci, který ke štěstí přišel, aneb „Kapitalistický vykořisťovatel“ František Křižík v marxistické historiografii a publicistice, s. 189-217
Recenze a zprávy, s. 219-232.
 

 

Obsah časopisu Theatrum historiae 9 (2011)

I. František Antonín Špork, František Karel Swéerts-Sporck a Tobiáš Antonín Seeman v jejich službách v první půli 18. století

Jiří KUBEŠ – Vítězslav PRCHAL, Tobiáš Antonín Seeman a jeho kalendářové zápisy z let 1726–1747, s. 9-23
Jiří KUBEŠ, „Votre Excellence est trop philosophe“. Pobyt Františka Antonína Šporka u císařského dvora v roce 1727, s. 25-43
Vítězslav PRCHAL, Sídlo a jeho pán. Rezidenční strategie hraběte Františka Karla Swéerts-Sporcka ve 2. čtvrtině 18. století, s. 45-78
Veronika ČAPSKÁ, Jan Kristián Swéerts-Sporck a František Girtler − na společné cestě mezi zbožností a ekonomickým zájmem, s. 79-96
Ladislav SVATOŠ, Počátky hospitální nadace Františka Antonína Šporka v Kuksu, s. 97-122
Radmila PAVLÍČKOVÁ, Nemocné tělo v denících Tobiáše Antonína Seemana, s. 123-146
Michaela BURIÁNKOVÁ, Barokní šlechtic a jeho právní poradci. Na příkladě sporu mezi Annou Kateřinou Swéerts-Sporck a Kristýnou Alžbětou z Obernitz (1739–1743), s. 147-159
Jan MUNZAR – Vítězslav PRCHAL, Počasí v Čechách ve 30. a 40. letech 18. století v denících Tobiáše Antonína Seemana, s. 161-174
Jindřich KOLDA, Náměty k budoucímu šporkovskému bádání, s. 175-186

II. Úředníci a jejich páni v 17. a 18. století

Josef HRDLIČKA, Vilém Slavata a jeho hejtman Hynek Ladislav Vejtmiler z Vejtmile, s. 187-200
Frederik FEDERMAYER, Wolfgang Mórócz z Beketfalvy (1575–1648). Spoločenský vzostup kariérneho úradníka v ranonovovekom Uhorsku, s. 201-223
Jan KILIÁN, Krupští bergmistři, horní inspektoři a páni Šternberkové, s. 225-240
Václav KAPSA, Hofmusici a lokajové. K postavení hudebníka na šlechtickém dvoře v Čechách první poloviny 18. století, s. 241-255
Ivana FIALOVÁ, Úradnícky aparát na cisárskych panstvách Holíč a Šaštín v druhej polovici 18. storočia, s. 257-272
Marie MACKOVÁ, Úředník liechtensteinských panství druhé poloviny 18. století (Na příkladu panství Lanškroun z inspektorátu Moravská Třebová), s. 273-283
Eduard MAUR, Angelo Soliman – černý otrok, komorník, svobodný zednář a muzejní exponát, s. 285-300

III. Šlechta a její životní styl v období baroka

Diana DUCHOŇOVÁ, Detstvo a mladosť uhorského aristokrata. Spomienky palatína Pavla Esterházyho vo svetle jeho denníkových záznamov, s. 301-312
Jiří HRBEK, Hledat a nalézat: Barokní Valdštejnové a jejich informační síť, s. 313-331
Rostislav SMÍŠEK, Komunikační síť knížete Ferdinanda ze Schwarzenberku na přelomu 17. a 18. století, s. 333-355
Kristina SWIDEROVÁ, Adam František a Eleonora Amálie ze Schwarzenberku. Příčiny a průběh jejich manželské krize v letech 1710–1722, s. 357-374

IV. Šlechta, úřednictvo a jejich reprezentace v období baroka

Martin KRUMMHOLZ, Gallasovský hofmistr Johann Heinrich Dienebier (1677–1748), s. 375-395
Jan IVANEGA, Pavel Ignác Bayer, Adam František ze Schwarzenbergu a zámek Ohrada, s. 397-418
Martin PAVLÍČEK, POPVLVM RELIGIONE TVETVR. Několik poznámek k dílu Matyáše Bernarda Brauna v Kuksu, s. 419-433
Pavel ŠTĚPÁNEK, Cesta pekelného notáře z Mexika do Kuksu, s. 435-452
Tomáš JANURA, Rezidencie oravských a liptovských stoličných úradníkov ako prostriedok vyjadrenia ich spoločenského statusu, s. 453-471
Vladislava ŘÍHOVÁ – Jana STRÁNÍKOVÁ, Schlikovský úředník Karel Říha a výstavba kostela ve Veliši, s. 473-490
Ingrid ŠTIBRANÁ, Pálffyovské katalógy zbierok a inventáre ako pramene k poznaniu, s. 491-507
umeleckého zariadenia rezidencie Červený Kameň v polovici 18. storočia

Zprávy a recenze, s. 509-518.
 

 

Obsah časopisu Theatrum historiae 8 (2011)

Kateřina ČADKOVÁ, Exemplum virtuose vivendi. Zamyšlení nad vzorem svatosti Kateřiny ze Sieny a nad jeho proměnami v běhu dějin (s. 7-16)
Petr VOREL, Reforma vídeňských feniků Maxmiliána I. na počátku 16. století a její vliv na měnový systém českých zemí (s. 17-42)
Ondřej TIKOVSKÝ, Snahy šlechty českého severovýchodu o zmírnění následků pobělohorských konfiskací (s. 43-61)
Pavla POSPÍŠILOVÁ, Násilí ve šlechtických manželstvích v období baroka: Causa Karla Adama z Mansfeldu (s. 63-97)
Pavel PANOCH, Kristus ukřižovaný na palmě, „locus tristis“ a emblematika 17. století (s. 99-120)
Radmila PAVLÍČKOVÁ – Vítězslav PRCHAL, Dopisy Maxmiliána Hillebrandta hraběti Vratislavovi z Mitrovic z obsazené Prahy roku 1742 (s. 121-149)
Jana STRÁNÍKOVÁ, Slohová cvičení a výuka psaní korespondence na elementárních školách na přelomu 18. a 19. století (s. 151-162)
Marie MACKOVÁ, Fenomén středoškolský profesor druhé poloviny 19. století v habsburské monarchii. Robert Christian Riedl (1838-1909) (s. 163-186)
Milena LENDEROVÁ, Zdeňka Havlíčková: Dcera národa fabulosa (s. 187-206)
Šárka BUBÍKOVÁ, Dětství v otroctví pohledem dobových ego-dokumentů (s. 207-225)
Maroš MELICHÁREK, Vuk S. Karadžić: Srbi všetci a všade. Od juhoslovanstva k myšlienke “Veľkého Srbska” (s. 227-246)
Tomáš JIRÁNEK, Československá vojenská mise v Kanadě: Činnost a výsledky (s. 247-278)
Jiří URBAN, Projevy odporu proti nastupující kolektivizaci na Novobydžovsku (s. 279-310)
Přehledy pramenů a literatury (s. 311-324)
Recenze a zprávy (s. 325-353)
 Obsah časopisu Theatrum historiae 7 (2010)

Jan STEJSKAL, Codex Forojuliensis a christianizace střední Evropy (s. 7-14)
Matěj NOVOTNÝ, Lauterbeckův Regentenbuch a Veleslavínova Politia historica aneb exemplum o možném vztahu mezi humanismem, reformací a politikou na území Říše a Českého království ve druhé polovině 16. století (s. 15-51)
Zuzana BURIANOVÁ, Pohřební kázání jako prostředek budování historického obrazu Smila Osovského z Doubravice (s. 53-96)
Jakub ZOUHAR, Papež Alexandr VII. (1655–1667) a biskupství v Hradci Králové (s. 97-126)
Ingrid KUŠNIRÁKOVÁ, Kláštory klarisiek v Uhorsku – alternatíva spoločenského uplatnenia šľachtických žien v ranom novoveku (s. 127-145)
Ladislav NEKVAPIL, Náboženská a církevně-správní situace na Chrudimsku v 18. století ve světle zpovědních výkazů (s. 147-177)
Magdalena OŻARSKA, Dorothy Wordsworth as Travel Writer: The 1798 Hamburgh Journal (s. 179-187)
Hana STOKLASOVÁ, „... nenábožnost nynějšího věku ...“ Proměny zbožnosti ve druhé polovině 19. století očima katolických kněží (s. 189-206)
Martina HALÍŘOVÁ, Zemská polepšovna v Opatovicích nad Labem (s. 207-218)
Aleš VRBATA, António Ferro: mezi Mussolinim a Salazarem (s. 219-246)
Zdeněk BENEŠ, Proč jsou čísla vždy jen odvozenou veličinou… Peníze a školství (s. 247-254)

české verze referátů hostující zahraniční sekce Nové české interpretace otázek německo-českého soužití na 47. Sjezdu německých historiků v Drážďanech, konané 2. října 2008

Petr VOREL, Země Koruny české a Svatá říše římská v raném novověku (s. 259-272)
Milan HLAVAČKA, Jak mohlo docházet k národnostním sporům v Čechách druhé poloviny 19. století? (s. 273-286)
Jaroslav ŠEBEK, Katolická církev v českých zemích a její vztahy k moderně, nacionalismu a nacionálnímu socialismu v meziválečném období. Přehled tématiky a její reflexe v české a německé historiografii po roce 2000 (s. 287-300)
Jiří PEŠEK, Nucené migrace v Československu a z Československa 1938–1989 (s. 301-310)

Recenze a zprávy (s. 311-339)
 

 

Obsah časopisu Theatrum historiae 6 (2010)

Pavla SLAVÍČKOVÁ, Ukončení poručenské správy nezletilých osob v raně novověkém městském prostředí (s. 9-21)
Oldřich KAŠPAR, Acerca de las actividades de los jesuitas Bohémicos en las misiones de baja California (siglos XVII y XVIII) (s. 23-48)
Zuzana ČEVELOVÁ, Modlitební knihy jako pramen k obrazu zbožnosti a genderovým konstruktům 19. století (s. 49-78)
Bohumila RÁZKOVÁ, Barbora Markéta Eliášová: Nippon druhým domovem. První česká samostatná cestovatelka, její život a literární dílo (s. 79-99)
Ludvík SKRUŽNÝ †, Profesoři Hermenegild a Karel Škorpilové působící v Bulharsku (2. část) (s. 101-124)
Dita JELÍNKOVÁ, „Když ta širá, různorodá vlast přestala existovat...“ aneb Osudy rodiny Clary-Aldringen po rozpadu Rakouska-Uherska a její hledání nové cesty v postimperiálním světě (s. 125-162)
Tomáš JIRÁNEK, Československá vojenská mise v Kanadě za 2. světové války – předhistorie (s. 163-176)

V. pardubické bienále Peníze a jejich lidé (Pardubice, 15. – 16. května 2008)

Tomáš KREJČÍK, „O pecunia totius mali regina, fraudis et doli amica ...“ Peníze v kultuře středověku (s. 179-190)
Roman ZAORAL, Poutníci a jejich peníze na cestě do Říma. Zamyšlení nad edicí Il Libro del pellegrino (Siena, 1382–1446) (s. 191-206)
David PAPAJÍK, Člověk a dluhy. Příklad šlechtice z 15. století. Osobnost Voka V. z Holštejna (s. 207-218)
Petr VOREL, Peníze a peněžní početní jednotky v raném novověku (s. 219-233)
Dagmar GROSSMANNOVÁ, Ženy a peníze v českých zemích ve středověku a novověku (s. 235-247)
Marie BUŇATOVÁ, Peněžní obchod pražských židů v době předbělohorské (s. 249-262)
Michaela HRUBÁ, Peníze v životě měšťanek předbělohorského období (s. 263-283)
František ŠEBEK, Dva příběhy z kriminálního podsvětí – padělatelé peněz na hradě Žampachu a přepadání Židů v roce 1542 (s. 285-308)
Robert PIEŃKOWSKI, Monety pośmiertne Piastów legnicko-brzeskich (s. 309-320)
Milena LENDEROVÁ, Peněžní deníky „druhého pohlaví“ ve druhé polovině „dlouhého“ 19. století (s. 321-332)
Dagmar BLÜMLOVÁ – Josef BLÜML, „…a proto odměněn byl stipendiem seminarním.“ Příspěvek ke studiu studentské kapsy na přelomu 19. a 20. století (s. 333-340)
Klára HABARTOVÁ, Finanční zajištění židovských uprchlíků v době první světové války v Čechách (s. 341-355)
Jitka RAUCHOVÁ, „…bylo by strašně kruté, nechat nás v bryndě uprostřed nezaplacených pohledávek.“ Role peněz v počátcích avantgardních scén (s. 357-363)
Bohumil JIROUŠEK, Peníze, nebo prestiž? Soudní spor o autorství Vančurových Obrazů z dějin národa českého (s. 365-370)

Recenze a zprávy (s. 371-396)
 


Obsah časopisu Theatrum historiae 5 (2009)

David NOVOTNÝ, Na okraj úvěrové politiky českých měst v době předbělohorské. Mezi Chrudimí, Prahou a Rychnovem nad Kněžnou (s. 7-25)
Tamás KRUPPA, Kult svatých a dynastická propaganda na dvoře Báthoryů v 16. století (s. 27-38)
Pavel PANOCH, Chrudimský Kristus a zázračné souřadnice jeho barokní legendy (s. 39-62)
Kristina SWIDEROVÁ, Testamenty urozených žen doby baroka. Několik poznámek k tématu (s. 63-84)
Pavla JANÁČKOVÁ, Deníky Jany Marie hrabĕnky Harbuval von Chamaré (1722-1792) (s. 85-111)
Zbyněk VYDRA, Na stráži samoděržaví. Vladimir Andrejevič Gringmut a Ruská monarchistická strana, 1905-1907 (s. 113-141)
Pavel PETR, Letecká báze na Českomoravské vysočině (s. 143-160)
Pavel MÜCKE, „I Siegfried cítí zimu a vši…“ aneb Obrazy spojenců a nepřátel v paměti vojáků druhého čs. zahraničního odboje (s. 161-198)

Příspěvky z doktorandského semináře Koncepty maskulinity v dějinách (Pardubice, 20. 10. 2008)

Lenka DOOVÁ, „Odějme Tóra v nevěsty úbor!“ Aneb o genderových stereotypech severské společnosti v době Vikingské éry (s. 201-214)
Michaela MALANÍKOVÁ, Oddělené sféry, nebo komplementarita? Interakce mužů a žen na pozadí středověkého města (s. 215-225)
Tereza SIGLOVÁ, Spory o čest mezi poddanými pardubického panství (s. 227-244)
Zuzana ČEVELOVÁ – Jana STRÁNÍKOVÁ, Přítel příteli, bratr bratru, muž muži. Jan, František, Josef a Alois Vojtěch Šemberovi ve své vzájemné korespondenci (s. 245-262)
Jiří HUTEČKA, Idea občana – válečníka a „moderní“ maskulinní identita: modelová studie z dějin Spojených států (s. 263-279)
Jan SEIDL, Mužnost jako ctnost uvědomělého homosexuála ve třicátých letech (s. 281-292)

Recenze a zprávy (s. 293-320)
 


Obsah časopisu Theatrum historiae 4 (2009)

Introduction (p. 7-14)
Céline SOTTEJEAU, L'amitié dans les traités du XVIIIe siècle (p. 15-29)
Carmen ANDREI, L’Amitié comme initiation des jeunes apprentis dans le dédale du libertinage (p. 31-45)
Rudy Le MENTHÉOUR, De l'ingratitude volontaire : Rousseau, Mirabeau et les paradoxes de l'hospitalité moderne (p. 47-58)
Geneviève LAFRANCE, L’émigré à la porte. Risques et revers de l’hospitalité chez A. J. Dumaniant (p. 59-73)
Claire MADL, Grammaire d’une relation amicale asymétrique dans une société d’ordres (p. 75-90)
Angélique GIGAN, Un « Solitaire sociable » : Amitié et hospitalité chez Bernardin de Saint-Pierre (p. 91-107)
Cécile CHAMPONNOIS, Amitié, convivialité et hospitalité au dix-huitième siècle : Le témoignage de Madame du Boccage (p. 109-133)
Michael YONAN, Nobility and Domestic Conviviality in the Paintings of Archduchess Maria Christine (p. 135-154)
Merethe ROOS, The Salon as an Arena of Secularization. Music performed on Intimate Stages in the last decades of the 18 century. New perspectives on the function of the Salons (p. 155-168)
Alistaire TALLENT, Female Friendship and Fraternité In the Prostitute Memoir Novels of Eighteenth-Century France (p. 169-185)
Magdalena OŻARSKA, "I am married, my dearest Susan, – I look upon it in that light“: Fanny Burney´s court experience followed by reintegration with society  (p. 187-204)
Anna G. PIOTROWSKA, Saved by their music. Gypsies in the 18th century Europe (p. 205-214)
Jiří KUBEŠ, Friendship, Admiration, or Hatred? The Image of the United Provinces in the Travel Diaries of Czech Nobility (1650-1750) (p. 215-233)
Claire GALLIEN, From Tension to Cooperation: The Interactions of British Orientalists with Indian Scholars in Calcutta, 1784-1794 (p. 235-250)
Renae WATCHMAN, Friendship: Indigenous Hosts and German Travelers (p. 251-265)

 


Obsah časopisu Theatrum historiae 3 (2008)

Editorial (s. 7)
Jaroslav TEPLÝ, Příspěvek k dějinám rybníků a rybníkářství v předhusitském Chrudimsku (s. 9-45)
Petr VOREL, Důsledky tzv. Šmalkaldské války z let 1546-1547 pro vývoj měnové integrace Evropy (s. 47-64)
Ondřej JAKUBEC, Renesanční epitaf jako médium „konfesijní identity“ v prostředí předbělohorské Chrudimi. Památník Tomáše Lvíka Domažlického (†1616) a Salomeny Francové z Liblic (†1619) jako historicko-antropologický pramen (s. 65-83)
Jiří HUTEČKA, Kořeny teorie spravedlivé války: od Platóna ke Grotiovi (s. 85-107)
Radmila PAVLÍČKOVÁ, Pohřební kázání a emblematický tisk. Kázání nad trevírským kurfiřtem Johannem Hugo von Orsbeck z roku 1711 (s. 109-135)
Vladislava ŘÍHOVÁ, Úřední domy v Litomyšli a stavební činnost Jiřího Béby (s. 137-148)
Jürgen SCHLUMBOHM, The history of childbirth:  Women and doctors in the lying-in hospital of Göttingen University, eighteenth – nineteenth century (s. 149-159)
Tomáš JIRÁNEK, Emanuel Salomon z Friedbergu – Mírohorský a jeho Paměti z mého žití (s. 161-199)
Karel ŠIMA, „Člověk nestojí za nic, nenadchne-li ho blízkost velkého muže.“ Personifikace významového prostoru národních oslav 60. a 70. let 19. století (s. 201-233)
Ludvík SKRUŽNÝ, Profesoři Hermenegild a Karel Škorpilové působící v Bulharsku (1. část) (s. 235-261)

Příspěvky ze IV. adventního kulatého stolu V zajetí veřejné prospěšnosti. Církevní řády v českých zemích v 17. – 20. století (Pardubice, 20. 12. 2007)

Ivana ČORNEJOVÁ, „Horlivost jejich v kázání slova Božího…“  Církevní řády a rekatolizace (s. 265-273)
Jiří MIKULEC, Poznámky ke vnímání řeholního života mezi barokem a osvícenstvím (s. 275-287)
Dominique PICCO, Saint-Cyr: a “Useful” School for Girls?  (s. 289-305)
Miroslav NOVOTNÝ, Řeholní kongregace v Čechách na přelomu 19. a 20. století v kontextu proměn náboženského milieu (s. 307-320)
Marie MACKOVÁ, Voršilky v Čechách a jejich pojetí veřejné prospěšnosti (s. 321-326)
Dana JAKŠIČOVÁ, Matkami opuštěných? Působení Kongregace Školských sester de Notre Dame v sirotčincích (s. 327-336)
Ivana HRACHOVÁ, Procesy s katolickými duchovními a členy řádů projednávané Krajským soudem v Ústí nad Labem v letech 1953-1960 (s. 337-344)

Recenze a zprávy (s. 345-366)

 


Obsah časopisu Theatrum historiae 2 (2007)

Milena LENDEROVÁ, Kulturní dějiny? Kulturní dějiny! (s. 7-26)
Matěj NOVOTNÝ, Obraz starých Řeků v Carionově kronice. Příspěvek k dějinám recepce antiky (s. 27-70)
Petr VOREL, Nacionalita a konfese v politickém životě jagellonských Čech (Utváření nového modelu společenské normy prostřednictvím Viléma z Pernštejna) (s. 71-79)
Ondřej JAKUBEC – Radka MILTOVÁ, Osobnost a dílo Matouše Radouše a tvorba renesančních epitafů v Chrudimi (s. 81-107)
Andrea HOLASOVÁ, Poznámky k problematice studia inventářů raněnovověkých šlechtických sídel jako jednoho z pramenů poznání kultury společnosti (s. 109-122)
Vítězslav PRCHAL, Obraz křesťanského rytíře? Turcika ve šlechtických zbrojnicích raného novověku (s. 123-136)
Radmila PAVLÍČKOVÁ, "Dobrá památka", pohřební kázání a starší české dějepisectví. Německé pohřební kázání nad kardinálem Harrachem z roku 1667 (s. 137-155)
Pavel PANOCH, Jan Václav Michna z Vacínova a emblematická výzdoba kostela sv. Jakuba Většího v Kratonohách (s. 157-215)
Lena ARAVA-NOVOTNA, Quelques images de la Bohême au XVIIIe siècle: les Juifs en milieu rural (s. 217-274)
Marie MACKOVÁ, Limito tabák v rakouském státním tabákovém monopolu (s. 275-290)
Karl RÝDL, Literární, osvětová a pedagogická činnost Františka Hrnčíře na Chrudimsku 1880-1884 (s. 291-304)
Zbyněk VYDRA, „Není Rusko bez cara.“ Romanovské jubileum v roce 1913 (s. 305-334)
Tomáš JIRÁNEK, Zdravotní poměry a zdravotní péče v armádě habsburské monarchie v dlouhém 19. století (s. 335-353)
Šárka LELLKOVÁ, „Ven z pasivity!“ Český konzervativní velkostatek na začátku první světové války (s. 355-366)

Recenze a zprávy (s. 367-387)
 


Obsah časopisu Theatrum historiae 1 (2006)

Úvodem ke sborníku “Theatrum historiae” (s. 7-8)
Jan STEJSKAL, Ostrov Pereon a středoevropská misie kolem roku 1000 (s. 9-24)
Jaroslav TEPLÝ, Vznik feudálního statku Nové Město (s. 25-67)
Petr VOREL, Jáchymovský mincmistr Mikuláš (Klaus) Kraus a jeho působení v obchodě s českým stříbrem v letech 1530-1535 (s. 69-81)
Jiří KUBEŠ, Fragmenty písemností z kavalírské cesty hrabat z Clary-Aldringenu z roku 1727 (s. 83-108)
Pavel PANOCH, Nepomucká sousoší v Olomouci a v Žarošicích a jejich východočeské paralely. Příspěvek k poznání barokního sochařství na Moravě (s. 109-127)
Milena LENDEROVÁ, Od porodní báby k porodní asistence (s. 129-154)
Alena KIEHLBORN, Johann Heinrich Pestalozzi: „Moje bádání o běhu přírody ve vývoji lidského rodu“ (s. 155-176)
Marie MACKOVÁ, Pěstování tabáku v rámci rakouské státní tabákové režie po roce 1867 (s. 177-202)
Zbyněk VYDRA, Bejlisova aféra. Antisemitismus a ruský politický život v letech 1911-1913 (s. 203-231)
Tomáš JIRÁNEK, Druhý, tzv. Gibišův transport československých legií z Ruska do Francie (1917-1918) (s. 233-247)
Aleš VRBATA, Charles Maurras – osobnost a l´Action française (s. 249-280)
Ilona MORAVCOVÁ, České menšinové školy v rumunském Banátě – od jejich založení do vypuknutí 2. světové války (s. 281-308)
Jiří PROKOP, A. S. Neill a jeho škola svobodné výchovy v Summerhillu (s. 309-326)

Recenze a zprávy (s. 327-344)