Kvalifikační práce

Nová opatření se objevují každý týden, za ÚHV shrnujeme jen to nejpodstatnější: kvalifikační práce letos můžete odevzdávat, pokud s tím bude souhlasit vedoucí práce, do 30. dubna, případně pro letní termín státních závěrečncýh zkoušek do 31. července. A k povzbuzení badatelských snah, jakož i k obnovení schopnosti sledovat streamovanou výuku přes monitory Jiří Kubeš vyhlásil na dny 6. - 9. dubna děkanské volno.

 

Publikoval: Vladan Hanulík