Přihlášky na jarní státnice

 Pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu je nutné odevzdat přihlášku ke státnicím do 15. 11. na studijní oddělení. Letos je mimořádně povoleno odevzdat práci v elektronické podobě (do 30. 11. nahrát na Stag), odevzdat lze samozřejmě i tištěné výtisky v kroužkové vazbě. Více v odkazu.

1) Pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu je nutné odevzdat přihlášku ke státnicím do 15. 11. na studijní oddělení.

2) Dále studující musí nahrát elektronickou verzi práce do Stagu do 30. 11.

3) V tomto roce lze práci elektronicky nahrát i bez zadání, v případě, že je zadání práce vloženo, nesmí být v elektronické verzi práce uvedeny žádné podpsiy.

4) Ve Stagu bude vypsán termín BCPR a DIPR, na zápočet se lze přihlásit od 20. 11.

Případné další dotazy směřujte na Jtiku Hladíkovou.

Publikoval: Vladan Hanulík