Kvalifikační práce

Vedení ÚHV  studující vyzývá k případné revizi postupu probíhajících výzkumů ke kvalifikačním pracím. Pokud tušíte, že budete mít problémy dokončit práci včas díky chybějící heuristice, kontaktujte vedoucí svých prací a požádejte je o konzultaci, která povede k vyřešení problému (případně i formou změny tématu kvalifikační práce).

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními mají nyní mnozí studující znemožněn přístup k primárním zdrojům, které nutně potřebují pro práci na výzkumu k bakalářským a diplomovým pracím. Není jisté kdy a na jak dlouho se archivy a muzea opět zpřístupní badatelům a badatelkám.

Vedení ÚHV proto studující vyzývá k případné revizi postupu probíhajících výzkumů. Pokud tušíte, že budete mít problémy dokončit práci včas díky chybějící heuristice, kontaktujte vedoucí svých prací a požádejte je o konzultaci, která povede k vyřešení problému (případně i formou změny tématu kvalifikační práce).

Publikoval: Vladan Hanulík