Kvalifikační práce

Od 1. listopadu do 31. 12. si studující předposledních ročníků musí zvolit v systému STAG téma kvalifikační práce. Témata budou zveřejněna 1. 11., v případě návrhu vlastního tématu je třeba na ÚHV najít vedoucího práce daného odborného zaměření. 

Více v dokumentu upravujícím proces zadávání pokladů kvalifikačních prací. 

 

Publikoval: Vladan Hanulík