Zadávání kvalifikačních prací - jaro 2015

Druháci bc. oborů a prváci mgr. oboru: v únoru a na počátku března je potřeba si zadat bakalářskou, resp. magisterskou práci. Prostudujte si podrobnosti (klikněte na datum) a zařiďte se podle toho.

Probíhá to takto:

1) Vyučující zadávají návrhy témat do stagu v sekci Moje výuka – témata VŠKP (do konce ledna).

2) Studenti si ve stagu v sekci Moje studium - témata VŠKP v únoru a první polovině března tato témata prohlédnou a na jedno se přihlásí (opět ve stagu). Pokud chce student navrhnout vlastní téma, nejprve zajde za případným vedoucím práce a domluví se s ním. Pokud to pedagog odsouhlasí, zadá takový návrh do stagu a student se pak přihlásí.

3) Do 15. března musejí všichni studenti zajít za vedoucím práce a dohodnout se na podrobnostech, podle nichž vedoucí práce sám dodělá a upřesní vlastní zadání. Pokud se student s vedoucím práce osobně nesejde, téma mu nebude zadáno!

U magistrů to je trochu jiné: vy už máte projekt diplomové práce dohodnutý od přijímaček, tudíž se nyní zastavíte za vedoucím práce, doladíte s ním detaily, on/ona návrh do stagu zadají a vy se jen přihlásíte. Termín zůstává stejný - do půlky března.

4) Zadané téma se pak bude na podzim ze stagu jen tisknout – zajistí paní sekretářka – a studenti si pro něj na podzim zajdou.

V případě problémů pište doc. Kubešovi na Jiri.Kubes@upce.cz.

 

Publikoval: Jiří Kubeš