Ústavní kolo Celostátní studentské vědecké konference Historie 2013

 Zveme všechny zájemce na ústavní kolo Celostátní studentské vědecké konference Historie 2013, které se uskuteční v pátek 24. 1. 2014 od 8:30 ve videomístnosti ve 13. patře. Přjďte podpořit své kamarády - soutěží se o dvě místa v celostátním kole. Více informací a program - klikněte na datum.

 
Celostátní studentská vědecká konference Historie 2013.
Ústavní kolo

Termín: pátek 24. ledna od 8:30
Místo: EA 13038 (videomístnost)

Hodnotící komise: předsedkyně – prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.; členové – Mgr. Kateřina Čadková, Ph.D.; PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.; doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. a doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.

Program:

8:30-9:45

Iveta Šejnová
Maxmilián III. z Ditrichštejna. Osudy mladšího sourozence v 2. polovině 17. století

Martin Bakeš
Mimořádná diplomatická mise Adolfa Vratislava ze Šternberka: Švédské království v polovině 70. let 17. století očima „zahraničního pozorovatele“ ve službách císaře

Tereza Machovcová
„Dominus Pictor“ kláštera bosých augustiniánů v Havlíčkově Brodě

9:45-10:00 pauza na kávu

10:00-11:15

Michaela Hýsková
Konec exkluzivity? Komparativní analýza návštěvnosti
nejvýznamnějších lázeňských lokalit v 19. století v Čechách

Kristýna Mertová
Idea slovanství v díle Alfonse Muchy

Veronika Najmanová
„Gender jako užitečná kategorie historické analýzy“ na příkladu českého eugenického diskurzu

11:15-12:15 oběd

12:15-13:00

Markéta Dvořáková
Lex Schwarzenberg

Jindřich Žák
Dětství v poválečném československém pohraničí (1945–1948)

13:15
vyhlášení výsledků

Publikoval: Jiří Kubeš