Nejčastější dotazy na studijním oddělení

Nejčastější dotazy na studijním oddělení - prosíme, seznamte se s krátkým textem, který pro vás vypracovalo studijní oddělení. Předejdete tak řadě nedorozumění.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ


NEVÍTE SI RADY…?

 

… se zápisem do studia

Kdy se dostavit k zápisu?
- studenti 1. ročníků obdrží dopis s instrukcemi, studenti vyšších ročníků sledují studentský intranet
PRO URYCHLENÍ KONTROLY VÝSLEDKŮ STUDIA – DOPORUČUJEME ODEVZDAT INDEX NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ HNED PO SPLNĚNÍ VŠECH STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ (PO LS)

 

… s kredity

Informace najdete ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Pardubice 2011
https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/vnitrni-predpisy/studijni-rad/stud-rad.pdf

Kolik kreditů musím mít?
- studenti prvních ročníků musí po zimním semestru získat minimálně 10 kreditů
- studenti jakéhokoliv ročníku musí za akademický rok získat minimálně 30 kreditů
- pokud tyto podmínky nesplníte, budete vyloučeni dle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách
- toto se netýká studentů, kteří v daném akademickém roce jdou ke SZZ

Kolik kreditů musím mít, abych mohl jít ke státní závěrečné zkoušce?
- studenti bakalářského studia, kteří chtějí jít ke SZZ, musí mít minimálně 180 kreditů
- studenti navazujícího magisterského studia, kteří chtějí jít ke SZZ, musí mít minimálně 120 kreditů

 

… se studijními záležitostmi

Informace najdete ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Pardubice 2011
https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/vnitrni-predpisy/studijni-rad/stud-rad.pdf

Chci si nechat uznat zkoušky a zápočty z předchozího studia
- pro uznání zkoušek a zápočtů je třeba si podat žádost, kterou naleznete na Vašem Intranetu (záložka STUDIUM -> FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI A POTRVZENÍ -> ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZKOUŠEK A ZÁPOČTU 1., 2. ČÁST)
- k žádosti přikládáte potvrzený výpis známek ze školy, z které si předměty necháváte uznat (index nestačí!)
- jednotlivé předměty si necháte potvrdit (na základě předložených sylabů, případně dalších dokumentů) vyučujícími odpovídajících předmětů
- předměty se do žádosti uvádějí také v angličtině, to si necháte zkontrolovat a podepsat akademickým pracovníkem, který je k tomu určen na každé katedře
- celá žádost musí být podepsána vedoucím katedry
- všechny dokumenty pak odevzdáte na studijní oddělení FF

Potřebuji uznat předměty a zkoušky v rámci Erasmu, popř. jiných zahraničních studijních pobytů.
- pro uznání zkoušek a zápočtů je třeba si podat žádost, kterou naleznete na Vašem Intranetu (záložka STUDIUM -> FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI A POTRVZENÍ -> ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZKOUŠEK A ZÁPOČTU 1., 2. ČÁST) k žádosti přikládáte
- potvrzený Transcript of records od zahraniční univerzity
- jednotlivé předměty si necháte potvrdit od našich vyučujících odpovídajících předmětů (pokud některé předměty neodpovídají našim předmětům, budou Vám uznány jako volitelné)
- předměty se do žádosti uvádějí také v angličtině, to si necháte zkontrolovat a podepsat akademickým pracovníkem, který je na každé katedře k tomu určen
- celá žádost musí být podepsána od vedoucího katedry
- všechny dokumenty pak odevzdáte na studijní oddělení FF

Komu mám nahlásit změnu osobních údajů?
- své studijní referentce na studijním oddělení (10. patro)

Můžu dostat potvrzení o studiu bez indexu?
- NE, potvrzení o studiu dostanete pouze po předložení platného indexem
- karta studenta nestačí, není na ni označena fakulta

Chci změnit název bakalářské (diplomové) práce nebo jejího vedoucího.
- obraťte se na sekretariát příslušných kateder, bakalářské a diplomové práce neřeší studijní oddělení

Kontakty:
Jitka Hladíková (budova EA, 12. patro) jitka.hladikova@upce.cz
Ústav historických věd
Katedra literární kultury a slavistiky
Blanka Černíková (budova EA, 13. patro) blanka.cernikova@upce.cz
Katedra cizích jazyků
Katedra a anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Eva Matějová (budova G, 5. patro) eva.matejova@upce.cz
Katedra věd o výchově
Katedra filozofie
Michaela Zákoutská (budova G, 8. patro) michaela.zakoutska@upce.cz
Katedra religionistiky
Katedra sociálních věd

Chci zanechat studia.
- stáhněte si z webu všeobecnou žádost o… (záložka STUDIUM -> FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI A POTRVZENÍ -> ŽÁDOST O …), do které napíšete, k jakému dni chcete studium ukončit (neantidatovat!), podepište a společně s indexem a kartou studenta odevzdejte na studijní oddělení

Chci podat žádost o přerušení studia
- stáhněte si z webu všeobecnou žádost o… (záložka STUDIUM -> FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI A POTRVZENÍ -> ŽÁDOST O …), do které napíšete od kdy do kdy chcete studium přerušit (neantidatovat!), podepište a společně s indexem a kartou studenta odevzdejte na studijní oddělení

Musím splnit všechny předměty, které jsem si zapsal, i když jsou volitelné?
- zapsané volitelné předměty plnit nemusíte
- povinně-volitelné předměty se po zapsání stávají povinné, takže ty ano
- povinné předměty ano

Stag mi ukazuje, že nemám nějakou část kreditů v některém segmentu týkající se povinně-volitelných předmětů splněno a přitom jsem to již splnil.
- Stag se řídí aktuálními studijními plány, tudíž pokud proběhla v průběhu Vašeho studia nějaká změna, pak se může stát, že Vás Stag upozorňuje na nesplněné předměty, neboť se změnil jejich status
- pokud si s čímkoliv nebudete jisti, zeptejte se konkrétně na svůj případ příslušné studijní referentky (nejlépe osobně), nenechávejte to na poslední chvíli a řešte vše zavčasu

Chci zažádat o individuální studijní plán

Podrobné informace naleznete ve Směrnici č. 1/2005 Individuální studijní plán

https://dokumenty.upce.cz/FF/uredni-deska/smernice/Archiv/2005/sm105.html

- žádost o individuální studijní plán se podává z vážných důvodů - za kvalifikující důvody mohou být uznány – péče o dítě, závažné zdravotní důvody, za kvalifikující naopak nemohou být uznány důvody jako např. studium jiné vysoké školy, zaměstnání apod.

Chci prodloužit studium, mám vyplnit nějakou žádost?
- pokud splníte podmínku, že budete mít za akademický rok min. 30 kreditů, pak odevzdáte index ke kontrole a přijdete k zápisu, budete bez dalších administrativních úkonů pokračovat ve studiu

 

… se státní závěrečnou zkouškou

Podrobné informace naleznete ve Studijním a zkušebním řádu UPa ze dne 24. června 2011, čl. 8

https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/vnitrni-predpisy/studijni-rad/stud-rad.pdf

Do kdy se musím přihlásit na státní závěrečnou zkoušku?
- podle toho, v jakém termínu chcete jít. Pokud chcete jít v zimnímu termínu (leden, únor), přihlášku a bakalářskou práci musíte odevzdat do 30.11., pokud chcete jít na jaře (květen, červen,), pak musíte podat přihlášku s bakalářskou prací do 31.3. (pro ak. rok 2012/2013 do 29.3.) a když chcete jít v podzimním termínu (srpen, září), tak přihlášku s bakalářskou prací musíte odevzdat do 30.6. (pro ak. rok 2012/2013 do 28.6.)

Když chci jít ke SZZ (např. v jarním termínu), musím mít za příslušný akademický rok 30 kreditů?
- končící ročníky, které vědí, že půjdou v daném akademickém roce ke SZZ a nebudou se znovu zapisovat do dalšího ročníku, 30 kreditů mít nemusí. Musí mít vše splněné a 180 kreditů ke SZZ.

Pokud jsem dvou obor a chci jít ke SZZ z jednoho modulu a z druhého (z kterého píši bakalářskou práci) déle, jak mám postupovat?
- musíte mít splněny všechny povinné (kromě předmětu BCPR) a povinně-volitelné předměty a musíte mít 180 kreditů. Podáte si v řádném termínu přihlášku ke SZZ z modulu, z kterého nepíšete bakalářskou práci. V dalším termínu opět odevzdáte přihlášku ke SZZ spolu s bakalářskou prací na druhý modul.
PŘ. JSEM STUDENTEM OHM+HIST, CHCI SI ROZLOŽIT SZZ. PÍŠI BAKALÁŘSKOU PRÁCI Z OHM. PODÁM SI PŘIHLÁŠKU KE SZZ (NA MODUL HISTORIE) DO 31.3.2012, MUSÍM MÍT 180 KREDITŮ, ALE BAKALÁŘSKOU PRÁCI JEŠTĚ NEODEVZDÁVÁM. V KVĚTNU ČI ČERVNU (DLE ROZPISU VYVĚŠENÉHO NA STRÁNKÁCH UHV) JDU NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Z MODULU HISTORIE. DALŠÍ PŘIHLÁŠKU KE SZZ (Z MODULU OHM) PODÁM SPOLEČNĚ S BAKALÁŘSKOU PRACÍ DO 30.6.2012 A KE SZZ JDU V TERMÍNU SRPEN, ZÁŘÍ.

 Když nesložím nějakou část SZZ, budu dále student?
- pokud nesložíte jakoukoliv část SZZ, studium Vám bude ke konci akademického roku automaticky přerušeno. Status studenta se Vám vrátí až s přihlášením na další termín SZZ (resp. buď od 30.11., 31.3. či 30.6.).
- PŘ. SKLÁDÁM SZZ V KVĚTNU 2013, NEUSPĚJI A NA OPRAVNÝ TERMÍN PLÁNUJI JÍT V LEDNU 2014. DO 16.9.2013 MÁM STATUS STUDENTA, OD 16.9.2013 MI BUDE STUDIUM PŘERUŠENO A S PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY NA SZZ (DO 30.11.2013) OPĚT NABÝVÁM STATUS STUDENTA

Když vykonám úspěšně všechny části SZZ, kdy mi přesně končí status studenta?
- status studenta Vám končí dnem, kdy složíte SZZ, je dobré si nechat vystavit potvrzení o studiu a jít tuto skutečnost co nejdříve oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, popř. úřadu práce a informovat se o tom, do kdy po vykonání SZZ jste chráněni před placením pojištění

Dokdy musím jít k opravnému termínu SZZ?
- k opravnému termínu SZZ musíte jít nejdéle do jednoho roku od zkoušky neúspěšné.
- a všeobecně ke SZZ (ať už k řádnému či opravnému termínu) musíte jít nejpozději do dvou let od ukončení akademického roku, ve kterém Vám vznikl nárok na její vykonání

 

… se stipendii

Podrobné informace naleznete ve Směrnici č. 8/2012 – Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice

https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/smernice/2012/sm-08-2012.pdf

Jak si zažádat o ubytovací stipendium?
- o ubytovací stipendium se nežádá
- pokud na něj budete mít nárok, bude vám automaticky vypláceno (nutno mít uvedené číslo bankovního účtu ve Stagu – platí pro vyplácení jakýchkoli stipendií)

Jak si zažádat o sociální stipendium?
- stáhnete si a vyplníte žádost (záložka STUDIUM -> FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI A POTRVZENÍ -> v pravé části-červené písmo ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ STIPENDIUM), dále doložíte příslušným dokladem z úřadu práce „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ a odevzdáte na studijní oddělení

Jak si zažádat o prospěchové studium?
- o prospěchové stipendium se nežádá, pokud budete splňovat podmínky, bude vám automaticky vypláceno (nutné mít uvedené číslo bankovního účtu ve Stagu)

Kdy mi bude stipendium vyplaceno?
- Stipendium vyplácené v pravidelných splátkách je vypláceno zpravidla zpětně za uplynulý měsíc. Vzhledem k nutnosti aktualizace dat v IS STAG podle údajů v celostátním informačním systému Sdružené informace matrik studentů může být začátkem akademického roku výplata stipendií opožděna o dva až tři měsíce, a v měsících prosinec, březen a červen může být výplata stipendií opožděna až o jeden měsíc.
- Stipendium, vyplácené v jednorázových splátkách Vám bude vyplaceno zpravidla do jednoho měsíce po vydání rozhodnutí o přiznání stipendia.

 


… s poplatky

Kdy budu muset začít platit za překročenou dobu studia?

Podrobné informace naleznete ve Směrnici č. 3/2012 Poplatky spojené se studiem na Univerzitě Pardubice

https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/smernice/2012/sm-03-2012.pdf

- standartní doba studia v bakalářském oboru je 3+1 rok a v magisterském 2+1 rok
- poplatek za prodlouženou dobu studia je povinen platit student za každých dalších započatých šest měsíců studia
- pozor! do doby studia se počítají i všechna časová období všech studentových předchozích nedokončených studií v bakalářských a magisterských studijních programech, a to dle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o VŠ.

Kolik se platí za překročenou dobu studia?

Podrobné informace naleznete v Oznámení rektora č. RPO/0033/12

https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/smernice/2012/ozn-33-2012.pdf

- poplatek za prodlouženou dobu studia vyměřený v souladu s článkem 5 činí v akademickém roce 2012/2013 za každých dalších započatých šest měsíců studia 15 000,- Kč

Když již bakalářský (magisterský) titul mám a chci znovu začít studovat bakalářský (magisterský) obor, budu něco platit?
- ano, poplatek za další studium stejného typu (PŘ. JIŽ MÁTE TITUL BC. A ZAČNETE OPĚT STUDOVAT BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) činí za každý další započatý rok studia 2 800,- Kč


 

Publikoval: Jiří Kubeš