Novinky

Doktorandské čtení

Zveme akademické pracovníky i studenty na letošní doktorandské čtení, kde budou 6. června v učebně E2 prezentovat výsledky svého bádání:

13:00 Mgr. Dana Grabcová (školitelka doc. Marie Macková)

13:30 Mgr. Přemysl Krejčík (školitel doc. Pavel Panoch)

14:00 Mgr. Karel Kučera (školitel prof. Jiří Škabrada)

Kvalifikační práce

Nová opatření se objevují každý týden, za ÚHV shrnujeme jen to nejpodstatnější: kvalifikační práce letos můžete odevzdávat, pokud s tím bude souhlasit vedoucí práce, do 30. dubna, případně pro letní termín státních závěrečncýh zkoušek do 31. července. A k povzbuzení badatelských snah, jakož i k obnovení schopnosti sledovat streamovanou výuku přes monitory Jiří Kubeš vyhlásil na dny 6. - 9. dubna děkanské volno.

Historie.cs

 V sobotu Česká televize odvysílala pořad z cyklu Historie.cs, kde ÚHV reprezentoval profesor Petr Vorel. Tématem dílu Jak temné bylo temno je životní úroveň a sociální život v podbě pobělohorské. Doporučujeme ke shlédnutí. 

Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2020

 Gratulujeme našim studentkám, Veronice Hřebíkové a Zdeňce Horáčkové za vynikající výsledky dosažené v Celostátnístudentské vědecké konferenci - Historie 2020 a skvělou reprezentaci našeho ústavu. 

Více »

Přednáška Denisy Nečasové

 V úterý 15. září bude na ÚHV přednášet přední odbornice na genderová studia druhé poloviny 20. století Denisa Nečasová. Všichni studující jsou zváni od 10:00 do místnosti EA 13 022 na prezentaci výzkumu tématu Traktoristka jako nová socialistická žena.

Odevzdávání kvalifikačních prací

Z nařízení děkana FF se mění termín odevzdávání kvalifikačních prací pro jarní termín státních závěrečných zkoušek. Namísto 31. března je nyní nutno kvalifikační práci odevzdat do 20. dubna 2020. Konzultace poskytují vedoucí prací prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů (mail, skype, etc.).  Bakalářské i diplomové práce bude možné nahrávat do systému bez vložení stránky s podepsaným zadáním. Většina studentů si jej nestihla vyzvednout na sekretariátu ÚHV, proto práce zadání nemusí obsahovat..

Dočasné pozastavení prezenční formy výuky

Prezenční forma výuky je opatřením rektora UPa od středy 11. března až do odvolání zrušena. Dle vyjádření vládních autorit může dané opatření dosáhnout délky 14 dní až jednoho měsíce. Studující by se neměli dostavovat do prostor FF, nicméně mohou využívat zázemí kolejí.
 Vyučující ÚHV budou v následujících dnech kontaktovat studující prostřednictvím mailu a doporučovat distanční formy studia, konzultovat či jiným způsobem pomáhat ke splnění akademických povinností. Naším cílem je umožnit všem studujícím splnit podmínky spojené se studiem (zápočty, zkoušky, státní závěrečné zkoušky) do konce akademického roku.
 Vedení Ústavu historických věd přeje všem studujícím ideální podmínky pro samostudium, budeme se těšit na možnost konzultovat s vámi nečekané množství nově osvojených vědomostí.

Nabídka studentské praxe v archivu

Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily nabízí možnost neplacené studentské praxe s bezplatným ubytováním.

Více »

X. pardubické bienále - Kutná Hora 2018

Ústav historických věd vyhlašuje Call for papers na X. pardubické bienále. Konference se bude jmenovat Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky a proběhne v Kutné Hoře ve dnech 26. - 27. 4. 2018. Zde jsou call for papers + přihláška.

Zadávání kvalifikačních prací - jaro 2017

Druháci bc. oborů a prváci mgr. oboru: během března 2017 je potřeba si zadat bakalářskou, resp. magisterskou práci. Prostudujte si podrobnosti (klikněte na datum) a zařiďte se podle toho.

Více »