Novinky

Zadávání témat kvalifikačních prací

 Studující, kteří v tomto akademickém roce dosud výjimečně nestihli zadat téma zadání kvalifikační práce (první ročníky magisterského studia a druhé ročníky bakalářského studia), musí urychleně téma prokonzultovat a zadat do stagu. Deadline pro schválení tématu kvalifikační práce jejím vedoucím je mimořádně prodloužen do 30. června 2020

Více »

Přijímací zkoušky do Mgr. studia

Pro mimořádné okolnosti se ruší přijímací řízení do navazujícího magisterského studia Kulturních dějin, s počátkem studia v akademickém roce 2020/2021, a to včetně všech modulových specializací. Všichni přihlášení uchazeči budou přijati ke studiu. Není tedy nutno absolvovat v rámci přijímacího řízení ústní pohovory ani předkládat písemný projekt diplomové práce. 

Více »

Přijímací zkoušky do bc. studia

Pro mimořádné okolnosti se přijímací řízení do studia bakalářských studijních programů s počátkem výuky od akademického školního roku 2020/2021 u všech oborů bakalářského studia zaštiťovaných Ústavem historických věd přijímací řízení ruší. Všichni uchazeči o studium budou přijati. Jmenovitě tedy není nutno absolvovat zkoušky u oborů Historie, Kulturní dějiny, Ochrana hmotných památek i Spisová a archivní služba.

 

 

Více »

Odevzdávání kvalifikačních prací

Z nařízení děkana FF se mění termín odevzdávání kvalifikačních prací pro jarní termín státních závěrečných zkoušek. Namísto 31. března je nyní nutno kvalifikační práci odevzdat do 20. dubna 2020. Konzultace poskytují vedoucí prací prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů (mail, skype, etc.).  Bakalářské i diplomové práce bude možné nahrávat do systému bez vložení stránky s podepsaným zadáním. Většina studentů si jej nestihla vyzvednout na sekretariátu ÚHV, proto práce zadání nemusí obsahovat..

Dočasné pozastavení prezenční formy výuky

Prezenční forma výuky je opatřením rektora UPa od středy 11. března až do odvolání zrušena. Dle vyjádření vládních autorit může dané opatření dosáhnout délky 14 dní až jednoho měsíce. Studující by se neměli dostavovat do prostor FF, nicméně mohou využívat zázemí kolejí.
 Vyučující ÚHV budou v následujících dnech kontaktovat studující prostřednictvím mailu a doporučovat distanční formy studia, konzultovat či jiným způsobem pomáhat ke splnění akademických povinností. Naším cílem je umožnit všem studujícím splnit podmínky spojené se studiem (zápočty, zkoušky, státní závěrečné zkoušky) do konce akademického roku.
 Vedení Ústavu historických věd přeje všem studujícím ideální podmínky pro samostudium, budeme se těšit na možnost konzultovat s vámi nečekané množství nově osvojených vědomostí.

Nabídka studentské praxe v archivu

Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily nabízí možnost neplacené studentské praxe s bezplatným ubytováním.

Více »

X. pardubické bienále - Kutná Hora 2018

Ústav historických věd vyhlašuje Call for papers na X. pardubické bienále. Konference se bude jmenovat Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky a proběhne v Kutné Hoře ve dnech 26. - 27. 4. 2018. Zde jsou call for papers + přihláška.

Zadávání kvalifikačních prací - jaro 2017

Druháci bc. oborů a prváci mgr. oboru: během března 2017 je potřeba si zadat bakalářskou, resp. magisterskou práci. Prostudujte si podrobnosti (klikněte na datum) a zařiďte se podle toho.

Více »

Mezinárodní workshop

Pro studenty se zájmem o dějiny střední Evropy 20. století: naši varšavští kolegové pořádají velmi zajímavý jarní workshop a následné krátké studijní pobyty. Podívejte se na jejich web http://www.enrs.eu/inbetween a tam najdete detaily. Stojí za to se zúčastnit a získat hodnotnou zahraniční zkušenost!

VIII. adventní kulatý stůl

Srdečně zveme všechny zájemce na VIII. adventní kulatý stůl na téma Železnice a hospodářský rozvoj v 19. století. Akce se koná v učebně 13038 (videomístnost) dne 4. prosince 2015. Více informací naleznete zde.