Deníky porodních babiček

Řešitelé vyzývají veřejnost ke spolupráci v shromažďování dosud neznámých deníků porodních babiček.

Řešitelský tým projektu Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí. 1804-1948 v letech 2017-2019 shromažďuje egodokumenty (deníky, korespondenci, účty, etc.) k dějinám spjatým s výkonem povolání porodních babiček. Pokud víte o jakýchkolik dokumentech spojených s daným tématem, či takové dokumenty přímo vlastníte, rádi bychom zprostředkovali jejich vědecké zpracování a zveřejnění.

Kontaktujte nás na následujících adresách:

milena.lenderova@upce.cz

vladanhanulik@seznam.cz

 

 

Publikoval: Vladan Hanulík