Michal Louč

Mgr. Michal Louč

 Kancelář: EA 10 027

Telefon: +420 466 036 793

Email: radius@centrum.cz

Konzultační hodiny: Úterý 9.00–15.00 hod.

 

Zaměření:


Orální historie, paměť a političtí vězni

 

Studium:


2001 – maturita, Ekogymnázium Poděbrady (všeobecné gymnázium)
2001–2002 – Akademie J. A. Komenského (jazyková škola), anglický a španělský jazyk
2003–2007 – bakalářské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra sociálních věd, sociální antropologie
2007–2010 – magisterské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra sociálních věd, sociální antropologie
2010–dosud – interní doktorské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – Historické vědy: Historie. Téma disertační práce: Českoslovenští političtí vězni a jejich obraz v orální historii. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)

 

Publikační činnost:


LOUČ, Michal. The czechoslovak political trials in the 1950s. The second generational trauma in the story of the political prisoner’s son. [CD-ROM] In 17ª Conferencia Internacional de Historia Oral : los retos de la historia oral en el siglo XXI : diversidades, desigualdades y la construcción de identidades. Buenos Aires : Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, 2012. ISBN 978-987-1642-17-5.

LOUČ, Michal. „Zpráva z konference – XVIIth International Oral History Conference: The Challenges of oral history in the 21th century: diversity, inequality and identity construction.“ In: Theatrum historiae 10, 2012. ISSN 1802-2502. (v tisku)

LOUČ, Michal. „XVIIth International Oral History Conference: The Challenges of oral history in the 21th century: diversity, inequality and identity construction.“ In: MEMO, 2012. ISSN 1804-753X. (v tisku)

LOUČ, Michal. „News on the Political Prisoners.eu project.“ In The Journal of the Oral History Society. Vol. 40, No 1, Spring 2012. (v tisku)

LOUČ, Michal. „Druhogenerační trauma – životní příběh syna politického vězně z procesu se skupinou Milady Horákové.“ In VANĚK, Miroslav, HOUDA, Přemysl, MÜCKE, Pavel (eds.). Deset let na cestě – Orální historie na Sovinci (2002–2011). Praha : Fakulta humanitních studií UK, 2011. s. 165–178.

LOUČ, Michal. „The Czechoslovak political prisoners: The Return to Society.” In Words & Silences: The Journal of the International Oral History Association, Vol 6, No 1 (2011), p. 73–82.

BOUŠKA, Tomáš, LOUČ, Michal. „Političtí vězni.cz.“ Magazín CVH Malach, 2011, 2, s. 12–13.

LOUČ, Michal. „Vlast jsou Čechy, domov je Chorvatsko.“ Přehled kulturních a historických literárních a školských otázek, Daruvar, 2010, č. 28, s. 73–83.

BOUŠKA, Tomáš, PINEROVÁ, Klára, LOUČ, Michal (eds.). Českoslovenští političtí vězni: Životní příběhy. Praha: Česká asociace orální historie, 2009. 351 s.

LOUČ, Michal. „The Lifestories of the Political Prisoners from the Pardubice Locality.“ In SVOBODA, Michal, LENK, Lukáš (eds.). Anthropology of/in the Post-Socialist World. Praha: LEDA, 2008. s. 98–114.

LOUČ, Michal. „Vlast jsou Čechy, domov je Chorvatsko.“ In SVOBODA, Michal, LENK, Lukáš (eds.). Argonauti za obzorem západu. Ústí nad Labem: Pro Antropoweb při Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni vydalo nakl. Vlasty Králové, 2006. s. 177–190.

Přednášky, konference a jiné aktivity:


2013 – Seminář pro pedagogy a vedoucí volnočasových aktivit mládeže, Galerie Langhans, Praha 24. ledna 2013.

2012 – Lektor na semináři pro učitele ZŠ a SŠ o využití orální historie v projektové výuce dějepisu. Proběhlo v rámci projektu Stopy totality. Šternberk, 3. října 2012.

2012 – 17th International Oral History Conference „The Challenges of oral history in the 21st century – diversity, inequality and identity construction“, Buenos Aires 3.–7. září 2012. Název příspěvku: The czechoslovak political trials in the 1950s. The second generational trauma in the story of the political prisoner’s son.

2012 – 38. Letní filmová škola v Uherském Hradišti, 21.–28. července 2012. Spoluorganizátor a panelista na tematickém filmovém bloku Stopy minulosti.

2012 – Doktorandský seminář pořádaný Katedrou historie Filozofické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci, 27. Dubna 2012. Prezentace doktorského výzkumu.

2012 – Lektor na dvoudenním semináři pro studentské týmy pracující v rámci projektu Stopy totality, Jáchymov 12.–13. února 2012.

2011 – 15. výroční konference Forum 2000 „Demokracie a právní stát“. Spoluorganizátor doprovodného diskusního panelu „Osudy politických vězeňkyň ve světle (ne)vlády zákona“.

2011 – Panelista na veřejné diskuzi na téma „Význam orální historie v médiích“, pořádané na Vyšší odborné škole publicistiky v rámci projektu History is not silent.

2011 – Spolupráce na dokumentárním portrétu K. Ch. – příběh politické vězeňkyně.

2011 – 10. setkání historiků a příznivců orální historie, hrad Sovinec. Příspěvek s názvem „Tak skončí všichni – Druhogenerační trauma ve vzpomínkách pamětníka 50. let“.

2011 – 2. výroční konference České asociace orální historie, Nečtiny. Příspěvek s názvem „Dvojí investice – Reflexivita ve vztahu tazatel-narátor ve výzkumu politických vězňů“.

2010 – SOCIOCON – prezentace aktivit Katedry sociálních věd, Pardubice. Prezentace projektu Političtí vězni.cz.

2010 – 14. výroční konference Forum 2000 Svět, ve kterém chceme žít. Spoluorganizátor doprovodného diskusního panelu „Lesson taken (?). Role of Political Prisoners in our Past, Presence and Future“.

2010 – XVI International Oral History Conference Between Past and Future, Praha. Příspěvek s názvem „Czechoslovak political prisoners: Return to Society“.

2009 – SOCIOCON – prezentace aktivit Katedry sociálních věd, Pardubice. Prezentace výzkumu mezi politickými vězni a rovněž publikace Czechoslovak political prisoners – life stories of 5 male and 5 female victims of Stalinism.

2009 – 8. setkání historiků a příznivců orální historie, hrad Sovinec. Příspěvek s názvem „Političtí vězni.cz – životní příběhy bývalých politických vězňů“.

2009 – International workshop Life in the Stalinist Labor Camps, Praha. Spoluorganizátor v rámci projektu Političtí vězni.cz.

2009 – International Youth Conference Life Stories of Victims of Stalinism, Praha. Spoluorganizátor v rámci projektu Političtí vězni.cz.

2008 – První badatelské sympozium internetového portálu Paměť národa, Praha. Prezentace projektu Političtí vězni.cz.

2007 – 3rd international student conference of AntropoWeb – Anthropology of/in Post-Socialist World, Plzeň. Příspěvek s názvem „The Lifestories of the Political Prisoners from the Pardubice Locality“.

2005 – 1. Mezinárodní studentská konference Antropowebu, Plzeň. Příspěvek s názvem „Vlast jsou Čechy, domov je Chorvatsko“.

Praxe a další činnosti:


2011–2012 – tvůrce a tutor e-learningového kurzu Orální historie na Vyšší odborné škole publicistiky

 

Členství v odborných organizacích:


Česká asociace orální historie