Michaela Jílková

Mgr. Michaela Jílková

kancelář: EA 12024 
e-mail: michaelajilkova@gmail.com
konzultační hodiny: čtvrtek 8–14 hodin

 

Specializace:
dějiny jižní Moravy (18. stol. – 1. pol. 20. stol.)
dějiny každodennosti (18. stol. – 1. pol. 20. stol.)
česká a německá literatura v českých zemích v 19. a první polovině 20. století
knížky lidového čtení z českých a německých vydavatelství

 

Téma disertační práce:
Němečtí literáti jižní Moravy 1848-1918, školitel: doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

 

Studium:
2012 – dosud: interní doktorandské studium oboru historie, fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
2010 – 2012: navazující magisterské studium oboru kulturní dějiny (specializační modul: dějiny literární kultury) fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
2009 – 2011: navazující magisterské studium oboru sociální antropologie, fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
2007 – 2010: bakalářské studium oboru historie – slavistická studia zemí Evropské unie, fakulta filozofická Univerzita Pardubice
2006 – 2009: bakalářské studium oboru sociální antropologie, fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
2002 – 2006: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, obor: pedagogické lyceum


 

Studijní pobyty v zahraničí:
únor – červen 2009: studijní pobyt na Univerzitě Paisije Chilendarského, Plovdiv, Bulharsko (program Erasmus)


 

Kvalifikační práce obhájené na ústavu (dříve katedře) historických věd Univerzity Pardubice:

Vydavatelství pana F. M. Lenka ve Znojmě (1858-1884). Diplomová práce. Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice 2012. 
Reflexe bulharského venkova v povídkách Elina Pelina. Bakalářská práce. Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice 2010.

 

 Konference:

7. června 2013: IX. Studentská vědecká konference, Univerzita ve Wroclawi, příspěvek „Pražské příběhy Jana Nerudy“ přednesen v rámci akce České dny v Institutu pro slovanskou filologii
7. dubna 2011: Studentská konference Populární kultura, Univerzita Olomouc, příspěvek „Dílo Howarda Phillipse Lovecrafta jako fenomén populární kultury“
20. listopadu 2007: Prezentace aktivit katedry sociálních věd Univerzity Pardubice, zpráva z terénního výzkumu v Polsku „Knihovny a jejich čtenáři v gmině Dobrzeń Wielki“
 

Praxe:

květen 2005: Státní okresní archiv, Znojmo
prosinec 2005: Jihomoravské muzeum, Znojmo