Martina Vlčková

Mgr. Martina Vlčková

Kancelář: EA 10 023

Email: martina.reslova@seznam.cz

Konzultační hodiny: dle dohody

 

Specializace:

- dějiny velkostatku v raném novověku

 

Studium:

1998 - 2002  -  Gymnázium Broumov

2002 - 2006  -  bakalářské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, Kulturní dějiny, bakalářská práce: Majetkové převody v 2. polovině 17. století ve vesnici Božanov, školitel: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

2006 - 2009  -  navazující magisterské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, Kulturní dějiny, modul regionální, magisterská práce: Vývoj broumovského panství na základě urbářů z let 1654 – 1676, školitel: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

od 2009  -  interní doktorské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, Historie, doktorská práce: Církevní velkostatek v severovýchodních Čechách v letech 1654-1740, školitel: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

 

Zahraniční pobyty:

říjen 2007 - březen 2008  -  Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo

 

Odborné praxe:

březen - prosinec 2008  -  Muzeum východních Čech v Hradci Králové, regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

duben 2009 - dosud  -  Muzeum východních Čech v Hradci Králové, regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

 

Publikační činnost:

Martina RESLOVÁ, Božanov - Dům usedlosti čp.1, in: Sborník seminárních prací z předmětu Základy poznávání historických staveb v akademickém roce 2006/2007, Pardubice 2007, s. 19 - 22.