Martina Opršalová Dašková

Mgr. Martina Dašková

Kancelář: EA 10027

E-mail: martina.daskova@seznam.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 9 - 14

Specializace:
- dějiny tradiční architektury
- dokumentační kreslířství 19. – 20. století

Studium:
2006 – 2010 – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, obor Kulturní dějiny, Bc.
Bakalářská práce: Jezuité v severovýchodních Čechách: Kostelec nad Orlicí a jeho duchovní vrchnost (vedoucí práce PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.)
2010 – 2013 - Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny (specializační modul Regionalistika), Mgr.
Diplomová práce: Lidová architektura na Podorlicku v díle Aloise Beera (vedoucí práce prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)
2013 – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Historie, interní doktorské studium
Téma disertační práce: Historická kresebná dokumentace tradiční architektury ve východních Čechách (vedoucí práce prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)

Praxe:
2, 6/2008 – Východočeské muzeum v Pardubicích, praxe v rámci bakalářského studia