Mgr. Martina Borovičková

Mgr. Martina Borovičková
Kancelář: CB 03031
E-mail: martina.bo@centrum.cz
Konzultační hodiny: středa 9-14

Specializace:
- Dějiny 19. století
- Gender history

Studium:
2004-2008: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
2008-2011: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – obor Kulturní dějiny, Bc.
Bakalářská práce: Komunikační strategie v dopisech Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské knížeti Metternichovi a Frederiku Lambovi (vedoucí práce: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
2011-2014: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – obor Kulturní dějiny, Mgr.
Diplomová práce: Letopis pražského měšťana Františka Vácslava Felíře z let 1723-1756 jako historický pramen (vedoucí práce: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)
2014- dosud: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – obor Historie, interní doktorské studium
Disertační práce: Ženská sebereflexe a stylizace – komunikační strategie v dopisech Marie Červinkové-Riegrové a Libuše Bráfové (školitelka: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)

Účast na konferencích:
Celostátní studentská vědecká konference Historie 2011 (2012)
Barokní úředník a jeho šlechtic. Tobiáš Antonín Seeman, František Antonín Špork a jeho dědicové v polovině 18. století (květen 2011)
Téma: Šporkovský badatel Tomáš Halík